این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  از واحدهای عدد نویسی کلاس دوم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  از واحدهای عدد نویسی کلاس دوم را از این سایت دریافت کنید.

  فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

  فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی به صورت کامل در این بخش آموزش داده شده و کاملا مطابق با خط به خط کتاب ریاضی دوم ابتدایی .....

  دوم ابتداییریاضی دوم

  فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

  Admin به‌روزرسانی: ۱۲ مهر ۱۳۹۸0 اشتراک‌گذاری

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  صفحه عنوانی فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی

  هدف صفحه عنوانی

  برقراری ارتباط کلامی و ارتباط تصویری در ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزان

  تعریف داستان و داستان سازی برای پرورش قوای فکری و خلاقیت

  احساس نیاز به عدد و رقم و یادآوری اعداد از پایه اول ابتدایی

  کاربرد اعداد در محیط پیرامونی

  روش آموزش صفحه عنوانی :

  در مورد تصویر صحبت کنند، نقاشی اطراف خود را بکشند، آن جاهایی را که با اعداد دیده اند بکشند

  مثل ماشین با شمارش پلاک آ نها، پلاک خانه ها و…

  @=img=@#=img=#

  جزوه ریاضی دوم ابتدایی

  مشاهده

  واحد یادگیری ۱  فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی (صفحه ۴ ۳ ۲)

  هدف واحد یادگیری ۱

  آشنایی دانش آموزان و یادآوری عدد و شمارش و انواع شمارش

  یادآوری ابزارهای شمارشی چون انگشت، دسته بندی، جدول ارزش مکانی، چو ب خط، محور، چینه

  پیامدهای آموزشی واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی 

  معلم در پایان این سه صفحه انتظار دارد، بچه ها بتوانند انواع شمارش را به نمایش بگذارند، با یکدیگر گفت و گو کنند،

  بامبنای ده و پنج شکل ها را بشمارند و از ابزار مختلف شمارش استفاده کنند.

  توانایی استفاده از ابزارها را داشته باشند،

  نمایش های مختلف از یک عدد را نمایش دهند، عدد را بنویسند و به ترتیب بشمارند و مقایسه دو عدد را داشته باشند و از دو طرف توانایی خواندن

  عدد در مقایسه دو عدد را داشته باشند و به کاربرد عدد دو رقمی در زندگی خود پی ببرند.

  مهارت های واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

  شمارش استفاده از ابزار سرشماری حل جدول شگفت انگیز خواندن ساعت حدسی هسازی مقایسه

  اعداد کلامی نوشتن و شمارش ترتیبی اعداد برقراری ارتباط بین نمادهای مختلف از یک عدد خواندن اعداد

  روش عملی در فعالیت یاددهی یادگیری واحد یادگیری ۱فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

  معلم از دانش آموزان می خواهد با آنچه در اختیار دارند و مواد و ابزار آموزشی که در اختیار آن ها قرار می دهد،

  مثل چوب کبریت تیله چو ببستنی مهره گوی چینه شک لهای هندسی، شمارش کنند.

  از هر گروه می خواهیم یک راه برای شمارش پیشنهاد دهند.

  قانون شمردن را رعایت کنند تا به مهارت به ترتیب شمردن، فقط یک بار شمردن، بیان آخرین عدد به عنوان عدد اصلی را به نمایش بگذارند.

  راه های پیشنهاد شده در گروه ها را اجرا نمایند

  و از همدیگر بپرسند چه طوری به جواب رسیدند

  و هر گروه از چه روشی برای شمارش تصاویر و یا وسیل هها و ابزارها استفاده کرده اند.

  با روش نمایشی به نمایش بگذارند حال یک گروه با محور یک گروه با چینه یک گروه با انگشت یک گروه با چوب خط نمایش دهند،

  سپس عدد اصلی را روی کارت بنویسند و بخوانند.

  صفحه ۳ ریاضی دوم ابتدایی

  در صفحه ۳ یک بار دیگر می خواهیم که سرشماری و آمارگیری را تمرین و یادآوری کنیم،

  به کمک چوب خط ابتدا تعداد خود را در کلاس سرشماری کنید

  یعنی برای هر دانش آموز موجود در کلاس یک چوب خط بگذارید

  و دیگری روی تخته چوب خط ها را بکشد و نفر سوم جمع چو ب ها را حساب کند و عدد اصلی را بنویسد.

  معلم می تواند ابزار موجود و اشیاء و تصاویر موجود در کلاس را سرشماری کند و با چوب خط نشان دهد.

  معلم از آنها می خواهد با کشیدن جدول و مدرج کردن آنها با راهبرد حدس و آزمایش جدول شگفت انگیز خود را حل کنند

  و دلیل خود را از گذاشتن عدد در جدول بیان کنند.

  صفحه ۴ ریاضی دوم ابتدایی

  فعالیت صفحه ۴ با به دست گرفتن ساعت و چرخش عقرب ههای ساعت، ساعت های رند را بخواند.

  معلم از دانش آموزان م یخواهد اعداد فارسی از صفر تا ۱۰ را بنویسند.

  با نمایش ساعت لاتین، از آن ها می خواهد زیر عدد فارسی آن، عدد لاتین را هم به نمایش بگذارند.

  را نمایش دهد. ۶ ۵ ۴

  از آن ها می خواهد نمایشهای مختلف از ۶ ۵ ۴

  سپس می خواهد با مهارت حدسیه سازی و تقریب زدن به طور تقریبی اشیایی را که در کلاس دارند بگویند چند تاست؟

  سپس دقیق بشمارند و مقایسه کنند.

  معلم می خواهد وارد کتاب شوند و با استفاده از ابزار و وسایل شروع به حل کنند، فعالیت ها را انجام دهند، اعداد مربوطه رابنویسند،

  خود معلم نقش نظارتی و مدیریت برنام هها را در حل فعالیتها بر عهده دارد.

  نوشتن ساعت و یادآوری آن، استفاده از خط کش و وصل اعداد به یکدیگر

  و شناخت شکل دیگر عدد ۴ و ۶ و ۵ و حل جدول شگف تانگیز باعث درک بهتر از عدد می گردد.

  در صفحه ۴ دانش آموز یکبار دیگر اعداد، ترتیب اعداد، حدس زدن، مقایسه اعداد، نوشتن و خواندن برایش یادآوری می شود.

  توصیه برای واحد یادگیری ۱:

  حتماً با وسیله کار کنند.

  حتماً تصویری و کلامی بیان نمایند.

  بیش تر فعالی تها گروهی کار شود تا در ابتدای سال اعتماد به نفس، سازگاری اجتماعی در گروه، فعالیت های مشارکتی ساماندهی شود.

  حتماً روی ساعت دس تساز خود کار کنند.

  اعداد را روی ساعت بنویسند و با دست ساز خود ساعت های رند، مانده، گذشته را تمرین کنند.

  واحد یادگیری ۲ فصل اول ریاضی دوم ابتدایی عدد دورقمی (صفحه ۷ ۶ ۵)

  هدف واحد یادگیری ۲ :

  آشنایی و یادآوری دانش آموزان با دسته های ده تایی و یکی و شمارش

  پیامدهای آموزشی واحد یادگیری ۲فصل اول ریاضی دوم ابتدایی :

  در این سه صفحه انتظار و توقع می رود در پایان درس دانش آموز بتواند دسته های ده تایی و یکی را به روش های متفاوت درست کند،

  از جدول ارزش مکانی استفاده نماید و عدد را به داخل و خارج از جدول ببرد و بتواند عدد را بخواند و بنویسد.

  به کمک شکل چینه و دسته ها و با شکل عدد را نشان دهد، به مفهوم عدد و رقم برسد

  و با کارت رقم عددهای دو رقمی بسازد، ساعت را به صورت گذشته و مانده بخواند،

  با ساخت عدد به صورت دسته های ده تایی و یکی عدد دو رقمی بسازد و با اشکال هندسی و عدد الگویابی نماید،

  پی به ترتیب اعداد ببرد و بین نمای شهای مختلف از یک عدد پیوند و ارتباط برقرار نماید.

  منبع مطلب : dabesto.ir

  آزمونک ریاضی کلاس دوم دبستان

  دانلود نمونه سوال - آزمونک رایگان ریاضی دوم دبستان

  آزمونک ریاضی کلاس دوم دبستان | فصل اول: عدد و رقم (عددنویسی)

  دبستان دوم ریاضی مهر 97

  مباحث : فصل اول: عدد و رقم رایگان دانلود فایل PDF

  باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

  پیش نمایش صفحه اول فایل

  تعداد صفحات فایل : 2

  منبع مطلب : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 7 روز قبل
  5

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید