این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جمله با درست تر

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جمله با درست تر را از این سایت دریافت کنید.

  کتاب های کمک درسی رایگان

  کتاب های کمک درسی رایگان -  این وبلاگ بروز رسانی نمی شود

  کتاب های کمک درسی رایگان

  این وبلاگ بروز رسانی نمی شود

  درس نهم – از همه زيباتر – بنويسيم

  فارسي دوم ابتدايي

  درس نهم – از همه زيباتر – بنويسيم

  1-اين هفت رنگ، رنگهاي رنگين کمان است. اسم هر رنگ را زير آن بنويس:

  2-جاهاي خالي را کامل کن:

  بچٌه هاي رنگين کمان خوشحال شدند و تصميم گرفتند هميشه با هم مهربان باشند.

  بچٌه هاي رنگين کمان رنگ هاي مختلف داشتند.

  بچٌه هاي رنگين کمان هميشه با هم دعوا داشتند.

  3- کلمه هاي زير را دسته بندي کنيد و در جدول بنويسيد:

  تلخي – بو – سياه – شيريني – صدا – کوه – ترشي – آبي – چراغ – دفتر – شوري – رنگ

  چشم

  سياه – آبي – کوه – دفتر – چراغ

  گوش صدا – زنگ زبان

  تلخي – شيريني – شوري – ترشي

  بيني بو

  4-در درس چند کلمه " تر " دارد. به جاي آن ها " ترين " بگذار و آن را در جمله اي ديگر به کار ببر.

  مثال: من از همه بلند ترم --> من بلندترين درخت هستم. در ميان ما، که در همه زيباتر است؟ --> در ميان ما، چه کسي زيباترين است؟ در ميان ما، که از همه بهتر است؟ --> در ميان ما، چه کسي بهترين است؟

  5- کلماتي که در آنها حرف " ز – هد" دارد پيدا کن و يک بار بنويس:

  از – زندگي – زرد – زيباترم – مي زدند – زور – قرمز – زمين – هيچ کس – هفت – آنها – بچٌه ها – هميشه – همه – هستيد.

  6- حروف در هم ريخته را به يک کلمه تبديل کن. هر کلمه نام يکي از شهرهاي ايران است.

  ر ش ي ز ا --> شيراز ن ه ا ا ف ص --> اصفهان ر ک م ن ا --> کرمان

  7- به هر يک از کلمه ها " تر " و " ترين " اضافه کن و جمله بساز:

  بالا --> بالاتر: خانه ما بالاتر از طبقه چهارم است. طبقه چهاردهم بالاترين طبقه است.

  شيرين --> عسل شيرين تر از قند است. عسل شيرين ترين غذاها است.

  درست --> کار مريم درست تر از کار نسرين است. کار مريم درست ترين کارها است.

  8- با کلمات زير پنج کلمه جديد بساز:

  گل – خط – راه – کتاب – خوش – خند – چهار – خروس – حال – کش – خانه – لب.

  مثال: لب + خند = لبخند.

  گل خانه – خط کش – کتاب خانه – گل فروش – چهارراه.

  http://www2.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=16&ov=6

  + نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 19:38  توسط علیرضا میزانیان  |  آرشیو نظرات

  درس هشتم – کوشا و نوشا – بنويسيم

  فارسي دوم ابتدايي

  درس هشتم – کوشا و نوشا – بنويسيم

  1- بنويس از ابزارهاي زير چه استفاده اي مي کنند؟ نام هر ابزار را نيز بنويس:

  قيچي: براي بريدن پارچه و کاغذ.

  قلم مو: براي رنگ کردن.

  چکش: براي کوبيدن ميخ.

  ارٌه: براي بريدن چوب.

  2-به هر کلمه " ها " اضافه کن:

  آدم: آدم ها اتومبيل: اتومبيل ها خيابان: خيابان ها راننده: راننده ها

  3-چهار کلمه بنويس که در آن بازي باشد. مثل: طناب بازي

  آب بازي توپ بازي تاب بازي اسباب بازي 4-مرتٌب کن:

  الف) بياموزد – برادر – دو – او – به – آن ها – که – از – خواستند – پزشکي.

  دو برادر از او خواستند که به آن ها پزشکي بياموزد.

  ب) برادر – گرفتند – يا بگيرند – تازه اي – دو – تصميم – چيزهاي.

  دو برادر تصميم گرفتند که چيزهاي تازه اي يا بگيرند.

  5- جاي خالي را کامل کن:

  غذا براي انسان مثل بنزين براي ماشين است.

  لباس براي انسان مثل پر براي پرنده است.

  چشم براي انسان مثل چراغ براي ماشين است.

  باله براي ماهي مثل بال براي پرنده است.

  6-کلمه هايي را که " خئ خ – جو ج " دارند پيدا کن و بنويس:

  خواستند – خوب – سخت – مي خواهد – خسته – شاخه – آموختن – ساختن – خواندن – خوب – بخواني – آن جا.

  7-دسته بندي کن:

  چراغ راهنمايي – تيشه – آجر – کيف – بيل – دفتر – کلنگ – کتاب – کاشي – پياده رو.

  مدرسه کيف – دفتر کتاب عبور و مرور پياده رو چراغ راهنمايي بنايي تيشه – کلنگ - آجر بيل - کاشي

  8- جمله ها را تمام کن:

  کوشا تصميم گرفته بود که چيزهاي تازه اي ياد بگيرد.

  وقتي چراغ سبز باشد عابرين مي توانند عبور کنند.

  من وقتي خيلي خسته مي شوم استراحت مي کنم.

  وقتي کتاب مي خوانم کلمه هاي جديد ياد مي گيرم

  http://www2.irib.ir/amouzesh/d/page_sh.asp?key=15&ov=6

  + نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 14:32  توسط علیرضا میزانیان  |  آرشیو نظرات

  درس هشتم – کوشا و نوشا – بخوانيم

  فارسي دوم ابتدايي

  درس هشتم – کوشا و نوشا – بخوانيم

  گوش کن و بگو:

  1- چرا کوشا و نوشا پدر و مادر خود را ترک مي کردند؟

  چون آنها بزرگ شده بودند.

  2- اگر نوشا دارکوب را ترک نمي کرد چه مي شد؟

  مثل برادرش کوشا پزشک ماهري شده بود.

  3- دوست داري مثل کدام يک از اين دو پرنده باشي؟ چرا؟

  مانند کوشا، چون پزشک ماهري شده بود.

  درست، نادرست

  1- نوشا از لک لک خانه سازي ياد گرفت.

  نادرست

  2- دارکوب به دو پرنده گفت: شما بايد سخت کار کنيد.

  درست

  3- کوشا دوست داشت آواز بخواند.

  نادرست واژه آموزي: خوب دقت کن:

  خواننده کسي است که چيزي را مي خواند. راننده کسي است که چيزي را مي راند. گوينده کسي است که چيزي را مي گويد.

  حالا بگو:

  نويسنده يعني کسي که چيزي را مي نويسد. دونده يعني کسي که مي دود. پرنده يعني کسي که مي تواند بپرد يا پرواز کند.

  نکته:

  وقتي اين کلمه ها را مي خوانيد، در آخر آنها صداي " اِ " مي شنويد.

  گذشته، يک مرتبه، آهسته، شاخه، سايه، دوباره، شکوفه، پرنده.

  وقتي اين کلمه ها را مي خوانيد در آخر آنها صداي " هو" مي شنويد.

  ماه، کوه، گروه، سياه، شبيه، چاه، مه.

  بگرد و پيدا کن:

  1- کلمه هايي را که " ﻪ " در آخر آن صداي " اِ " مي دهد:

  پرنده، هميشه، خسته، شاخه، ادامه، لانه.

  2- کلمه هايي را که در آنها " و " صداي " او " بدهد:

  نوشا، کوشا، بودند، دارکوبي، خوب، دور، آموختن

  3-کلمه هايي که در آنها " و " صدا نداشته باشد:

  خواستند، مي خواهد، مي خواست.

  به دوستانت بگو:

  1- براي آموختن، چه کار بايد بکني؟

  بايد خوب گوش کنيم، خوب فکر کنيم و خوب ببينيم

  2-اگر کسي از تو درخواست کمک کند چه مي کني؟

  منبع مطلب : www.mizanian.blogfa.com

  کمک اموزشی رایگان

  درس نهم – از همه زيباتر – بنويسيم 1-اين هفت رنگ، رنگهاي رنگين کمان است. اسم هر رنگ را زير آن بنويس: 2-جاهاي خالي را کامل کن: بچٌه هاي رنگين کمان خوشحال

  کمک اموزشی رایگان- فارسی دوم ابتدایی قسمت چهارم

  درس نهم – از همه زيباتر – بنويسيم

  1-اين هفت رنگ، رنگهاي رنگين کمان است. اسم هر رنگ را زير آن بنويس:

  2-جاهاي خالي را کامل کن:

  بچٌه هاي رنگين کمان خوشحال شدند و تصميم گرفتند هميشه با هم مهربان باشند.

  بچٌه هاي رنگين کمان رنگ هاي مختلف داشتند.

  بچٌه هاي رنگين کمان هميشه با هم دعوا داشتند.

  3- کلمه هاي زير را دسته بندي کنيد و در جدول بنويسيد:

  تلخي – بو – سياه – شيريني – صدا – کوه – ترشي – آبي – چراغ – دفتر – شوري – رنگ

  چشم

  سياه – آبي – کوه – دفتر – چراغ

  گوش صدا – زنگ زبان

  تلخي – شيريني – شوري – ترشي

  بيني بو

  4-در درس چند کلمه " تر " دارد. به جاي آن ها " ترين " بگذار و آن را در جمله اي ديگر به کار ببر.

  مثال: من از همه بلند ترم --> من بلندترين درخت هستم. در ميان ما، که در همه زيباتر است؟ --> در ميان ما، چه کسي زيباترين است؟ در ميان ما، که از همه بهتر است؟ --> در ميان ما، چه کسي بهترين است؟

  5- کلماتي که در آنها حرف " ز – هد" دارد پيدا کن و يک بار بنويس:

  از – زندگي – زرد – زيباترم – مي زدند – زور – قرمز – زمين – هيچ کس – هفت – آنها – بچٌه ها – هميشه – همه – هستيد.

  6- حروف در هم ريخته را به يک کلمه تبديل کن. هر کلمه نام يکي از شهرهاي ايران است.

  ر ش ي ز ا --> شيراز ن ه ا ا ف ص --> اصفهان ر ک م ن ا --> کرمان

  7- به هر يک از کلمه ها " تر " و " ترين " اضافه کن و جمله بساز:

  بالا --> بالاتر: خانه ما بالاتر از طبقه چهارم است. طبقه چهاردهم بالاترين طبقه است.

  شيرين --> عسل شيرين تر از قند است. عسل شيرين ترين غذاها است.

  درست --> کار مريم درست تر از کار نسرين است. کار مريم درست ترين کارها است.

  8- با کلمات زير پنج کلمه جديد بساز:

  گل – خط – راه – کتاب – خوش – خند – چهار – خروس – حال – کش – خانه – لب.

  مثال: لب + خند = لبخند.

  گل خانه – خط کش – کتاب خانه – گل فروش – چهارراه.

  درس دهم – دوستان ما – بخوانيم

  گوش کن و بگو:

  1-چرا کشاورز دوست ماست؟

  براي اينکه گندم مي کارد.

  2-به جز معلٌم از چه کسي مي توانيم سؤالهاي خود را بپرسيم؟

  پدر و مادر و دوستان.

  3-چرا معلٌم دوست ماست؟

  چون به ما درس مي آموزد و چيزهاي تازه ياد مي دهد.

  درست، نادرست

  1-رفتگر کوچه ها و خيابان ها را تميز مي کند.

  درست

  2-نجٌار با آهن و ميز، صندلي مي سازد.

  نادرست

  3- باغبان دانه هاي گندم را درو مي کند.

  نادرست واژه آموزي: کي چي مي فروشد؟

  شيريني فروش: شيريني مي فروشد. سبزي فروش: سبزي مي فروشد.

  حالا بگو:

  بستني فروش: بستني مي فروشد.

  ميوه فروش: ميوه مي فروشد.

  نجار يعني: کسي که با چوب وسيله اي درست مي کند

  حالا بگو:

  به کسي که ساعت مي سازد، ساعت ساز مي گويند.

  به کسي که آهنگ مي ساز، آهنگ ساز مي گويند.

  به کسي که مجسٌمه مي سازد، مجسٌمه ساز مي گويند.

  نکته:

  اين کتاب يعني کتابي که نزديک است.

  آن کتاب يعني کتابي که دور است.

  همين کتاب يعني کتابي که نزديک است.

  همان کتاب يعني آن کتابي که دور است.

  بگرد و پيدا کن:

  1-کلمه هايي که " ها " دارند:

  گندم ها، اين ها، خيابان ها، گل ها، باغ ها.

  2- کلمه هايي که " مه" در آنها صداي " ِ " مي دهد:

  پخته – کوچه – ساخته – خانه – چه.

  3-جمله هايي که نشانه " ؟ " دارند:

  کاشته است؟ پخته است؟ پاکيزه است؟ ساخته است؟ ايجاد کرده است؟ به دوستانت بگو:

  1-خانه ها را با چه چيزهايي مي سازند؟

  آجر، گچ، سيمان، آهن.

  با هم بخنديم:

  مادر به دختر کوچکش گفت: " من ديشب دو عدد کيک در يخچال گذاشته بودم. ولي امروز يکي است. چرا؟ " دختر گفت: " مادر جون، چون داخل يخچال تاريک بود، آن يکي را نديدم"

  درس دهم – دوستان ما – بنويسيم

  1-اول اين جمله ها افتاده است. آن ها را کامل کن. مثال: چه گندمهاي زرد قشنگي! اين ها را چه کسي کاشته است؟

  چه کوچه ها و خيابانهاي پاکيزه اي! اينجا را چه کسي تمييز کرده است؟

  چه خانه هاي راحت و زيبايي! چه کسي اين ها را ساخته است؟

  2-درس را با دقٌت بخوان و کلمه هايي را که يکي از حروف زير را دارند بنويس:

  گ

  گندم  - قشنگي – گرم – رفتگر – رنگي – رانندگي

  غ باغ 3- کامل کن:

  الف) به کسي که از گل ها مراقبت مي کند، باغبان مي گويند.

  ب) به کسي که به ما درس مي دهد، معلٌم مي گويند.

  ج) به کسي که غذا مي پزد، آشپز مي گويند.

  د) به کسي که در اداره کار مي کند، کارمند مي گويند.

  4- در هر دسته يک کلمه با بقيٌه فرق دارد، دور آن را خط بکش:

  چنگال – کاسه - بشقاب – کاسه – ميز

  دامن – شلوار – نخ – پالتو – کت

  ذرت – گندم – جو – موز – لوبيا

  گوساله – کرٌه اسب – گاو – بزغاله – کبوتر

  5- کامل کن:

  1- به جايي که در آن دارو مي فروشند داروخانه مي گويند.

  2- به جايي که در آن پارچه مي فروشند بزازي مي گويند.

  3-به جايي که در آن شيريني مي فروشند قنادي مي گويند.

  4-به جايي که در آن موها را کوتاه مي کنند آرايشگاه مي گويند.

  6- به هر کلمه " گر " اضافه کن، سپس با آن جمله بساز:

  مثال: رُفت + گر = رفتگر، رفتگر مهربان دوست ماست.

  آرايش + گر = آرايشگر، کار آرايشگر مرتب کردن موهاست.

  آهن + گر = آهنگر، برادر علي آهنگر است.

  کوزه + گر = کوزه گر، يک کوزه گر با خاک رس، سفال مي سازد.

  7-مرتب کن:

  الف) خانه هاي – چه – زيبايي – راحت – و – !

  چه خانه هاي راحت و زيبايي!

  ب) شاداب - کسي - اين را – پرورش – گل هاي – چه – مي دهد - ؟

  اين گل هاي شاداب را چه کسي پرورش مي دهد؟

  8-با هر يک از کلمه هاي زير يک جمله بساز:

  به: به کسي که لباس مي دوزد، خيٌاط مي گويند.

  با: نجٌار با آهن ميز و صندلي مي سازد.

  تا: من تا مدرسه با دوستم پياده رفتم.

  براي: براي موفٌقيٌت در امتحانات درس مي خوانيم.

  9- به هر کلمه " بان " اضافه کن و جمله بساز:

  مثال: باغ + بان = باغبان، باغبان به گل ها آب مي دهد.

  دروازه + بان = دروازه بان، رضا يک دروازه بان ماهر است.

  منبع مطلب : k-school.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید