این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جمله با pretty

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جمله با pretty را از این سایت دریافت کنید.

  ترجمه کلمه pretty به فارسی

  [صفت] pretty /ˈprɪti/ قابل مقایسه

  [حالت تفضیلی: prettier] [حالت عالی: prettiest]

  1 زیبا خوشگل، جذاب

  معادل ها در دیکشنری فارسی: خوبرو زیبا وجیه شکیل شهلا ملوس قشنگ

  مترادف و متضاد

  attractive good-looking lovely nice-looking plain ugly

  pretty face/daughter...

  یک چهره/دختر و... زیبا

  She's got such a pretty daughter.

  او دختر خیلی زیبایی دارد.

  pretty clothes/garden/name...

  لباس/باغ/اسم و... زیبا

  1. She was wearing a pretty summer dress.

  1. او یک پیراهن تابستانی زیبا به تن داشت.

  2. What a pretty little garden!

  2. چه باغ کوچک زیبایی!

  3. You have a pretty name!

  3. اسم زیبایی داری!

  to look pretty in something

  در چیزی زیبا به‌نظر رسیدن

  You look so pretty in that dress!

  در آن پیراهن بسیار زیبا به‌نظر می‌رسی!

  [قید] pretty /ˈprɪti/ غیرقابل مقایسه

  2 نسبتاً تقریباً

  مترادف و متضاد

  fairly moderately rather somewhat

  pretty sure تقریباً مطمئن

  I'm pretty sure it was her.

  تقریباً مطمئنم که او (خودش) بود.

  pretty good/hard/soon ...

  نسبتاً خوب/سخت/زود و...

  1. I'm going to have to find a new apartment pretty soon.

  1. من باید نسبتاً زود یک آپارتمان جدید پیدا کنم.

  2. It's pretty hard to explain.

  2. توضیح‌دادن آن نسبتاً سخت است.

  3. The game was pretty good.

  3. آن بازی نسبتاً خوب بود.

  3 خیلی بسیار، کاملاً

  مترادف و متضاد quite very

  pretty good/impressive...

  خیلی خوب/تحسین‌برانگیز و...

  1. That performance was pretty impressive.

  1. آن اجرا خیلی تحسین‌برانگیز بود.

  2. Things are looking pretty good!

  2. اوضاع خیلی خوب به‌نظر می‌رسد!

  منبع مطلب : dic.b-amooz.com

  جمله انگلیسی با "pretty" + تلفظ جملات

  538 جمله با pretty به همراه تلفظ. در صورتی که قصد یادگیری لغات pretty را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه pretty و همچنین مطالعه مثال برای pretty، اقدام به جمله سازی با کلمه pretty نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از pretty در جمله نائل شوید.

  دیکشنری ترجمه و معنی مثال و جمله انگلیسی جمله انگلیسی با "pretty" + تلفظ جملات

  جمله انگلیسی با "pretty" + تلفظ جملات

  فلش کارت های انگلیسی

  کاملاً آنلاین و رایگان

  آمادگی برای آزمون های زبان

  TOEFL / IELTS / SAT / GMAT / GRE

  بازی کن!

  لغت انگلیسی یادبگیر

  کسب درآمد از طراحی سایت

  کسب درآمد دلاری

  در صورتی که قصد یادگیری لغات pretty را دارید، پیشنهاد میکنیم که در قالب جمله انگلیسی با کلمه pretty و همچنین مطالعه مثال برای pretty، اقدام به جمله سازی با کلمه pretty نمائید تا بتوانید به هدف استفاده از pretty در جمله نائل شوید. تحقیقات علمی ثابت کرده است که به یاد آوری کلمه pretty به کمک همین جملات با pretty و مکالمات (که به آنها زمینه می گوییم) بسیار ساده تر از حفظ کردن لغت pretty می باشد.

  در قسمت ذیل 538 جمله با pretty برای شما آورده شده است. ضمناً شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار هر جمله، تلفظ جمله با pretty را نیز گوش دهید.

  جمله سازی با لغات مرتبط با pretty به انگلیسی

  جمله با pretty much جمله با pretty much the same جمله با pretty up جمله با pretty well جمله با pretzel جمله با pretzels جمله با prev جمله با prevacid جمله با prevail جمله با prevail over

  (1) Am I pretty? (2) She's pretty. (3) That's pretty. (4) You're pretty. (5) This is pretty. (6) I'm not pretty. (7) It's so pretty. (8) Mary is pretty.

  (9) It's not pretty.

  (10) It's pretty hot.

  جمله با "pretty"

  (11) I'm pretty busy.

  (12) It's pretty new.

  (13) It's pretty bad.

  (14) They are pretty.

  (15) Emili is pretty.

  (16) I'm pretty sure.

  (17) I'm pretty tall.

  (18) It isn't pretty.

  (19) It's pretty odd.

  (20) You look pretty.

  مثال برای "pretty"

  (21) I'm pretty short.

  (22) It's pretty cold.

  (23) War's not pretty.

  (24) I am pretty sure.

  (25) I feel so pretty.

  (26) I'm pretty angry.

  (27) It's very pretty.

  (28) I'm pretty happy.

  (29) You're so pretty.

  (30) It's pretty good.

  جمله انگلیسی با کلمه "pretty"

  (31) They look pretty.

  (32) I'm pretty drunk.

  (33) I'm pretty rusty.

  (34) I'm pretty smart.

  (35) I'm pretty tired.

  (36) It wasn't pretty.

  (37) It's pretty cool.

  (38) It's pretty cozy.

  (39) It's pretty dark.

  (40) It's pretty hard.

  جمله انگلیسی با "pretty"

  (41) It's pretty late.

  (42) It's pretty long.

  (43) It's pretty ugly.

  (44) It's pretty wild.

  (45) He's pretty cute.

  (46) I do pretty well.

  (47) He's pretty tall.

  (48) It is pretty cold.

  (49) She's very pretty.

  (50) It's pretty light.

  جمله انگلیسی در مورد "pretty"

  (51) That's pretty big.

  (52) How pretty she is!

  (53) Mary is so pretty.

  (54) You're not pretty.

  (55) We're pretty busy.

  (56) We're pretty good.

  (57) I'm pretty zonked.

  (58) It's pretty bumpy.

  (59) It's pretty clear.

  (60) It's pretty early.

  جمله انگلیسی درباره "pretty"

  (61) It's pretty funny.

  (62) It's pretty heavy.

  (63) It's pretty stiff.

  جستجو در دیکشنری EnglishVocabulary.ir

  (64) It's pretty weird.

  (65) That's pretty bad.

  (66) That's pretty hot.

  (67) Tom is pretty old.

  (68) I was pretty busy.

  (69) She's pretty cute.

  (70) I'm pretty hungry!

  جمله با کلمه "pretty"

  (71) This is so pretty.

  (72) He is pretty cute.

  (73) That's pretty old.

  (74) It sure is pretty.

  (75) You're pretty good.

  (76) What a pretty girl!

  (77) This is pretty bad.

  (78) You're both pretty.

  منبع مطلب : www.englishvocabulary.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید