این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  جواب صفحه اول ریاضی هفتم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  جواب صفحه اول ریاضی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

  گام به گام فصل 1 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 1 ریاضی هفتم شامل جواب تمام سوالات فصل 1 ریاضی هفتم

  گام به گام فصل 1 ریاضی هفتم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل تمرین صفحه 2

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 3 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 4 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه5 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 6 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 7 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 8 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 9 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 10 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  حل تمرین صفحه 11 و 12 ریاضی هفتم

  گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت هایو کاردرکلاسهای فصل 1 ریاضی هف

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

  نمونه سوال ریاضی هفتم

  آزمون انلاین ریاضی هفتم

  منبع مطلب : paadars.com

  سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶ – دانشکده ها

  جواب سوالات کتاب ریاضی پایه هفتم دبیرستان

  سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶

  سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶ گام به گام فصل دوم با جواب

  6

  جواب تمرین های ریاضی هفتم

  دانلود کتاب

  سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ .۱۷ .۱۸ . ۱۹ . ۲۰ . ۲۱ . ۲۲ . ۲۳ . ۲۴ . ۲۵ . ۲۶ گام به گام فصل ۲ ریاضی هفتم مسئله های ریاضی پایه هفتم با پاسخ حل تمرینات بصورت کامل قسمت زیر میتوانید مشاهده کنید.

  سوالات فصل دوم ریاضی هفتم با جواب درس ۱ – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶

  سوالات درس اول فصل دوم ریاضی هفتم با جواب – پاسخ به صفحه ۱۴ . ۱۵ . ۱۶ گام به گام فصل ۲ ریاضی حل مسئله ها و تمرین ها درسنامه آموزشی پایه هفتم بصورت رایگان در سایت دانشکده ها برای کاربران عزیز رایگان منتشر کرده ایم که شامل سوالات درس به درس ریاضی هفتم با جواب درس ۱ تمرین ریاضی هفتم فصل اول و شامل حل صفحه به صفحه فصل به فصل ریاضی هفتم با پاسخ به کار در کلاس ها , تمرین ها , فعالیت ها بصورت گام به گام قرار داده ایم.

  گام به گام درس اول ریاضی هفتم با جواب

  ریاضی هفتم درس 1 : معرفی عددهای علامت‌دار

  نزدیکی فصل مدارس است و چند سالی است که کرونا دگرگون کرده تمام کشور ها را و رو آوردن به آموزش آنلاین و یادگیری های آموزش تصویری و ویدیویی ُ امروز ما بصورت متنی تمام جواب تمرین ها و فعالیت های ریاضی پایه هفتم را رایگان در اختیار شما قرار خواهیم داد در این درس به چه صفحاتی میپردازیم ؟

  جواب صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

  جواب صفحه ۱۶ ریاضی هفتم

  جواب فعالیت صفحه ۱۴ ریاضی هفتم

  دانشکده ها مرجع فایلهای دانش آموزی و دانشجویی که در این قسمت سوالات فصل ۲ ریاضی هفتم جواب فعالیت صفحه ۱۴ را در قمت زیر برای شما بیان کرده است.

  1- متحرکی از نقطهٔ (آ) روی محیط دایره حرکت می‌کند تا به نقطهٔ (ب) برسد و زاویهٔ (آ م ب) را بسازد. وقتی متحرک روی نقطهٔ (آ) است اندازهٔ زاویه صفر است. اندازهٔ هریک از زاویه‌های زیر را با توجه به جهت‌های مثبت و منفی مشخص شده با یک عدد علامت‌دار نشان دهید.

  2- در سال گذشته با نمایش عددهای صحیح روی محور آشنا شدید و آموختید که قرینهٔ هر عدد منفی عددی مثبت و قرینهٔ هر عدد مثبت عددی منفی است. قرینهٔ صفر هم خود صفر است. برای نمایش قرینهٔ هر عدد از نماد (-) در سمت چپ آن عدد استفاده می‌کنیم. با کمک محور، مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

  − ( + ۳ ) = − ۳ −(+۳)=−۳ قرینهٔ (3+) − ( + ۵ ) = − ۵ −(+۵)=−۵ =قرینهٔ (5+) − ( + ۷ ) = − ۷ −(+۷)=−۷ =قرینهٔ (7+) − ( − ۴ ) = + ۴ −(−۴)=+۴ = قرینهٔ (4-) − ( − ۵ ) = + ۵ −(−۵)=+۵ =قرینهٔ (5-) − ( − ۸ ) = + ۸ −(−۸)=+۸ =قرینهٔ (8-)

  3- مانند نمونه و به کمک محور بالا تساوی‌ها را کامل کنید.

  − ( − ( + ۵ ) ) = + ۵ −(−(+۵))=+۵ قرینهٔ قرینهٔ (5+) − ( − ( + ۷ ) ) = + ۷ −(−(+۷))=+۷ قرینهٔ قرینهٔ (7+) − ( − ( − ۶ ) ) = − ۶ −(−(−۶))=−۶ قرینهٔ قرینهٔ (6-) − ( − ( − ۷ ) ) = − ۷ −(−(−۷))=−۷ قرینهٔ قرینهٔ (7-)

  از تساوی‌های بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ قرینهٔ قرینه هر عددی برابر خود آن عدد است.

  عددهای صحیح مثبت همان عددهای طبیعی‌اند، برای مثال می‌توان نوشت:

  ۷ = + ۷ ۷=+۷ و + ۳ = ۳ +۳=۳

  عددهای صحیح شامل عددهای صحیح مثبت، صفر و عددهای صحیح منفی می‌شوند.

  جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

  در این قسمت گام به گام فصل دوم ریاضی هفتم جواب کار در کلاس صفحه ۱۵ را در قسمت زیر برای شما بیان کرده است.

  تساوی‌ها را کامل کنید.

  + ۱ ۵ = ۱ ۵ +۱۵=۱۵ ۲ ۰ ۲۰ + ۲ ۰ = +۲۰= − ۱ ۰ −۱۰ − ( + ۱ ۰ ) = −(+۱۰)= + ۴ +۴ − ( − ۴ ) = −(−۴)= + ۷ +۷ − ( − ( + ۷ ) ) = −(−(+۷))= + ۱ ۰ +۱۰ − ( − ۱ ۰ ) = −(−۱۰)= − ۷ −۷ + ( − ۷ ) = +(−۷)= − ۴ −۴ + ( − ۴ ) = +(−۴)=

  جواب فعالیت صفحه ۱۵ ریاضی هفتم

  1- مانند نمونه‌ها برای هر حرکت روی محور یک عدد صحیح (مثبت، منفی یا صفر) بنویسید.

  2- وقتی دو حرکت پشت سرهم انجام می‌شود، می‌توانیم یک جمع بنویسیم. مانند نمونه برای هر حرکت یک جمع بنویسید.

  ( − ۴ ) + ( + ۲ ) = ( + ۲ ) (−۴)+(+۲)=(+۲) ( + ۳ ) + ( + ۲ ) = ( + ۵ )

  منبع مطلب : www.daneshkadeha.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید