این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  خار یعنی چه

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  خار یعنی چه را از این سایت دریافت کنید.

  خار

  معنی خار - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  خار

  /xAr/

  مترادف خار: خاربن، خلنگ ، خاشاک، خس، خسک، شوک، غاز، تیغ، سنگ خارا، گیرمتضاد خار: گل، گلبن

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  thistle, thorn, bristle, tongue, fluke, key, neat and tidy, barb, dirt, prickle, spine, tooth

  مترادف ها

  fluke (اسم)

  اتفاق، خار، پیکان، زمین گیر، قلاب لنگر، انتهای دم نهنگ، یکنوع ماهی پهن، اصابت اتفاق

  prickle (اسم)

  خار، نیش، خراش کوچک، خار نوک تیز

  acicula (اسم) سوزنچه، تیغ، خار thorn (اسم)

  تیغ، خار، سرتیز، شوک

  bur (اسم) تیغ، خار، فضول thistle (اسم)

  خار، خاربن، خارخسک، بوته خار، باد اور، شوک مبارک

  bramble (اسم)

  خار، بوته، خاربن، تمشک جنگلی

  quill (اسم)

  خار، تیغ جوجه تیغی، قلم پر، ساقه تو خالی پر

  goad (اسم)

  خار، سیخ، انگیزه، سیخک، سک، مهمیز

  prick (اسم)

  نقطه، خار، هدف، شق، سیخونک، الت ذکور، زخم بقدر سرسوزن، جزء کوچک چیزی، نقطه نت موسیقی، چیز خراش دهنده، میخ کوچک

  sting (اسم)

  خار، سوزش، نیش، گزیدگی، زخم نیش

  barb (اسم)

  خار، نوک، پیکان، ریش، دندانهای ریز

  jag (اسم)

  خار، نوک، دندانه، کنگره، بریدگی، برامدگی تیز، سیخونک

  teasel (اسم)

  خار، شانه چوپان، بوته خار، ماشین خارزنی

  teazle (اسم)

  خار، شانه چوپان، بوته خار، ماشین خارزنی

  brushed (صفت) خار، مرتفع combed (صفت) خار tricked (صفت) خار بستن تبلیغات

  لغت نامه دهخدا

  خار. ( اِ ) شوکه. شوک. ( منتهی الارب ). شوکه تیز. ( آنندراج ). سَفی ̍. عَرین. عَسَج. لُدّاغ. ( منتهی الارب ). لم. لام. بور. غاز. غاژ. تیغ. تیخ. تلی. تلو :

  اشتر گرسنه کیمه ( کتیره ؟ ) خورد

  کی شکوفه ز خار چیره خورد.

  رودکی.

  بلی کشیدن باید عتاب و ناز بتان

  رطب نباشد بی خار و کنز بر مارا .

  فرالاوی.

  از بیخ بکند او و مرا خار بینداخت

  ماننده خار خسک و خار خوانا.

  ابوشکور.

  چگونه یابند اعدای او قرار کنون

  زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار .

  دقیقی.

  چشم بی شرم تو گر روزی برآشوبد ز درد

  نوک خارش جا کشوباد ای دریده چشم و کون.

  منجیک.

  جهان ما بد و نیک است و بدش بیش از نیک

  گل ایچ نیست ابی خار و هست بی گل خار.

  قمری ( از رادویانی ).

  اگر گل کارد او صد برگ ابا زیتون ز بخت او

  برآن زیتون و آن گلبن بحاصل خنجک وخار است

  چرا این مردم دانا و زیرک سار و فرزانه

  به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است ؟

  خسروی.

  بردار کلند و تیر و تیشه و ناوه

  تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان.

  خجسته.

  به پیران رسیدند هر سه سوار

  رخان پر زخون و روان پر ز خار.

  فردوسی.

  همی زرد گردد گل کامکار

  همی پرنیان گردداز رنج خار.

  فردوسی.

  بکن کار و کرده بیزدان سپار

  بخرما چه یازی چو ترسی ز خار؟

  فردوسی.

  ز شاپور از آنگونه شد روزگار

  که در باغ با گل ندیدند خار.

  فردوسی.

  به کاری که پاداش یابی بهشت

  نباید بباغ بلا خار کشت.

  فردوسی.

  چگونه راهی ، راه درازناک و عظیم

  همه سراسر سیلاب کند و خاره و خار.

  بهرامی.

  چون در او عصیان و خذلان تو ای شه راه یافت

  کاخها شد جای کوف وباغها شد جای خار.

  فرخی.

  بر سنگلاخ دشت فرود آمدی خجل

  اندر میان خاره و اندر میان خار.

  فرخی.

  بر ماه ترا دو گل سیراب شکفته ست

  در هر دلی از دیدن آن دو گل خاریست.

  فرخی.

  خاری که بمن درخلد اندر سفر هند

  به چون بحضر در کف من دسته شب بوی.

  فرخی.

  ترا شناسددانا مرا شناسد نیز

  بیشتر بخوانید ... بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  تیغ درخت، سیخهای نوک تیزکه درشاخه های بعضی از، درختان وگیاههامیروید، وهرچیزشبیه به آن

  (اسم ) سنگی است از دست. سنگهای آذرین درونی که خود دست. مشخصی را بنام سنگهای خارایی تشکیل میدهد . سنگی است سخت و مرکب از بلورهای اصلی کوارتز فلدسپات و میکا که برنگهای خاکستری و پشت گلی و سبز دیده میشود گرانیت. ۲ - نوعی از بافت. ابریشمی که مانند صوف موج داراست و مخطط عتابی . ۳ - نغمه ایست از موسیقی .

  دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در ۳٠ هزار گزی خاور راه مالرو خورزن به اقداش بالا .

  بستن تبلیغات

  فرهنگ معین

  [ په . ] (اِ. ) ۱ - گیاهی که دارای شاخه های باریک و نوک تیز و خراشنده است ، شوک . ۲ - هر یک از سیخ های نوک شاخه های درختان ، تیغ درخت . ۳ - هر چیز نوک تیز و خراشنده . ۴ - هر یک از تیغ های مهرة گردن .

  فرهنگ عمید

  = خاریدن

  ۱. (زیست شناسی ) هریک از زائده های نوک تیزی که در شاخه های بعضی درختان و گیا هان می روید، تیغ.

  ۲. هرچیز شبیه تیغ گیاه.

  ۳. استخوان تیز ماهی.

  * خار راه کسی شدن: [مجاز] مانع کسی شدن.

  * خار مغیلان: (زیست شناسی ) = مغیلان

  * خاروخاشاک: خرده و ریزۀ خار و کاه و گیاه خشک.

  * خاروخس: = * خاروخاشاک

  * خاروخسک: = * خاروخاشاک

  فرهنگستان زبان و ادب

  {spike} [زیست شناسی-میکرب شناسی] نوعی برجستگی بر روی سطح ذرۀ ویروسی

  {spine} [زیست شناسی- علوم گیاهی] برگی نوک تیز یا بخشی نوک تیز از برگ که شامل دُمبرگ یا رگبرگ اصلی یا رگبرگ دومین یا برگچه یا گوشواره است

  گویش مازنی

  /khaar/ سالم – در سلامت – خوب – سرحال – در سانسکریت سوپوس soooos گفته شود

  واژه نامه بختیاریکا

  داسِه؛ هار؛ دِرِّه

  دانشنامه اسلامی

  [ویکی فقه] به تیغ روی ساقه برخی گیاهان خار گفته می شود که از این عنوان به مناسبت در باب حج به کار رفته است.

  در حرمت کندن گیاهان حرم فرقی بین گیاه خار دار و غیر آن نیست.

  wikifeqh: خار

  دانشنامه عمومی

  خار در گیاه شناسی به برجستگی های نوک تیزی گفته می شود که به جای شاخه یا در میان شاخه ها بر روی تنهٔ برخی گیاهان می روید.

  Esau, K. 1965. Plant Anatomy, 2nd Edition. John Wiley & Sons. 767 pp.

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی خار

  معنی واژهٔ خار در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  خار

  فرهنگ فارسی معین

  [ په . ] (اِ.) 1 - گیاهی که دارای شاخه های باریک و نوک تیز و خراشنده است ، شوک . 2 - هر یک از سیخ های نوک شاخه های درختان ، تیغ درخت . 3 - هر چیز نوک تیز و خراشنده . 4 - هر یک از تیغ های مهرة گردن .

  جست‌وجوی خار در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای خار

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید