این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  درس 10 فارسی یازدهم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  درس 10 فارسی یازدهم را از این سایت دریافت کنید.

  بایگانی‌های درس دهم فارسی یازدهم – سعید جعفری

  سعید جعفری

  آموزگار در رشته های فارسی، عربی و انگلیسی

  بایگانی برچسب: s

  سعید جعفری آموزگار در رشته های فارسی، عربی و انگلیسی بایگانی برچسب: s آموزه دهم: بانگ جرس

  دسته‌بندی نشدهبانگ جرس، درس دهم فارسی یازدهم، کارگاه متن پژوهی، کارگاه متن پژوهی بانگ جرس فارسی یازدهم

  ۱- وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم/ دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم

  حمید سبزواری

  قلمرو زبانی: برگ: توشه و هر چیز مورد نیاز؛ مایحتاج و آذوقه / باره: اسب / بستن: سفت کردن (بن ماضی: بست؛ بن مضارع: بند) / سد: بند (هم آوا؛ صد: صفت شمارشی) / خار: (هم آوا خوار: فرومایه) / خاره: سنگ خارا، سنگ / سفر: مسافرت (هم آوا؛ صفر: ماه صفر) /قلمرو ادبی: قالب: مثنوی / وزن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع(رشته انسانی) / برگ سفر بستن: کنایه از آماده سفر شدن / سدّ خار و خاره: اضافه تشبیهی / جناس ناهمسان: خار، خاره/ دل بستن: کنایه از قصد کردن / واج آرایی: «ر» / جناس ناهمسان: باره و خاره / خار و خاره:‌ استعاره از مشکلاتبازگردانی: زمان آن است که توشه سفرمان را بر روی اسبهایمان ببندیم؛ آماده سفر شویم و با دشواری ها روباروی گردیدم.پیام:تشویق به سفر و مبارزه۲- از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم / بانگ از جرس برخاست وایِ من خموشمقلمرو زبانی: کران: طرف، جهت، کنار/ بانگ: آواز، فریاد / رحیل: از جایی به جای دیگر رفتن، کوچ کردن، سفر کردن/ جرس: زنگ / برخاست: بلند شد (بن ماضی: برخاست؛ بن مضارع: برخیز)؛ (هم آوا؛ خواست: طلب کردن) / وای: فغان، دردا / خموش: خاموش، ساکت / قلمرو ادبی: بانگ از جرس برخاست: کنایه از کاروان آماده سفر شد / گوشم، خموشم: جناسواره / واژه آرایی: بانگ / واج آرایی: «ا»بازگردانی: از هر طرف فریاد سفر به گوشم می‌آید. صدای زنگ کاروان برخاسته است؛ وایِ بر من که ساکتم و هنوز راه نیفتاده ام.پیام:تشویق به سفرو مبارزه۳- دریادلان راه سفر در پیش دارند / پا در رکاب راهوارِ خویش دارندقلمرو زبانی: دریادل: بخشنده، دلیر / رکاب: حلقه‌ای فلزی که در دو طرف زین اسب آویخته می‌شود و سوار پا در آن می‌گذارد./ راهوار: آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت می‌کند؛خوش حرکت و تندرو /قلمرو ادبی: دریادل: تشبیه (دلی مانند دریا)/ «راه سفر در پیش داشتن» و «پا در رکاب داشتن»: کنایه از آماده حرکت شدن / پیش، خویش: جناسواره/ واج آرایی: «ر»بازگردانی: مردان دلیر و بخشنده قصد سفر دارند. پای خود را در رکاب اسب خویش نهاده اند و آماده کوچ اند.پیام:تشویق به کوچ و مبارزه۴- گاه سفر آمد برادر، ره دراز است / پروا مکن، بشتاب، همّت چاره ساز استقلمرو زبانی: گاه: زمان / ره: راه / پروا کردن: ترسیدن / شتافتن: عجله کردن (بن ماضی: شتافت؛ بن مضارع: شتاب) / همّت: اراده و عزم نیرومند / قلمرو ادبی: است: ردیف، واژه آرایی / واج آرایی: «ا»بازگردانی: زمان سفر شد، ای برادر، راه سفر دراز است. از چیزی نترس، بشتاب، همّت بلند تو چاره این راه دشوار و دراز است.پیام:تشویق به سفر و درازی راه۵- گاه سفر شد باره بر دامن برانیم / تا بوسه گاهِ وادی ایمَن برانیمقلمرو زبانی: باره: اسب / دامن: دامنه کوه / بوسه گاه: مکان بوسه / وادی: سرزمین / وادی ایمَن: جایی در فلسطین که به حضرت موسی وحی رسید. / راندن: راه بردن و واداشتن به حرکت (بن ماضی: راند؛ بن مضارع: ران)/قلمرو ادبی: باره بر جایی راندن: کنایه از به آنجا رفتن / تلمیح به داستان حضرت موسا / بوسه گاه: کنایه از جای مقدس / برانیم: ردیف، واژه آراییبازگردانی: زمان سفر رسیده است. باید حرکت کنیم و خودمان را به وادی ایمن که جایی مقدس است برسانیم.پیام:تشویق به سفر به آستانه های مقدس۶- وادی پر از فرعونیان و قِبطیان است / موسی جلودار است و نیل اندر میان استقلمرو زبانی: وادی: سرزمین / قبطیان: پیروان و دستیاران فرعون / جلودار: پیشرو / اندر: در / قلمرو ادبی: تلمیح به داستان حضرت موسا / فرعونیان و قبطیان: استعاره از اشغالگران / موسی: استعاره از رهبر / نیل: استعاره از دشواری ها / واژه آرایی: استبازگردانی: سرزمین ایمن پر از پیروان و دستیاران فرعون است. موسا راهبر است و در راه به نیل پرخطر رسیده ایم.پیام:هشدار به وجود دشمنان و خطر۷- تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر / بر جای ما بیگانه ننگ است ای برادرقلمرو زبانی: ای برادر: حرف ندا و منادا، شبه جمله / را: حرف اضافه به معنای «برای» / قلمرو ادبی: واژه آرایی: تنگ، ای برادر، است / خانه: استعاره از میهن / تنگ، ننگ: جناس / خانه تنگ است: کنایه از اینکه جای مناسبی برای ما نیست / واج آرایی: «گ»بازگردانی: ای برادر، امروز ماندن در میهن برای ما مناسب نیست. برای ما ننگ است که بیگانه سرزمین ما، فلسطین را بگیرد.پیام:تشویق به پیکار با دشمنان۸- فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید / تخت و نگین از دست اهریمن بگیریدقلمرو زبانی: خانه: منزل / اهریمن: شیطان؛ منظور اشغالگران است /قلمرو ادبی: خانه: استعاره از فلسطین / تخت و نگین: مجاز از فرمانروایی / نگین: مجاز از انگشتر / تلمیح به داستان حضرت سلیمان / دست: مجاز از تحت اختیار /

  منبع مطلب : www.jafarisaeed.ir

  گام به گام درس10 فارسی یازدهم

  گام به گام درس10 فارسی یازدهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات درس10 فارسی یازدهم

  گام به گام درس10 فارسی یازدهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  معنی شعر درس 10 فارسی یازدهم

  گام به گام فارسی یازدهم شامل پاسخ قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و فکری درس 10 فارسی

  پاسخ قلمرو زبانی درس 10 فارسی یازدهم

  گام به گام فارسی یازدهم درس 10

  پاسخ قلمرو ادبی درس 10 فارسی یازدهم

  گام به گام فارسی یازدهم درس 10

  پاسخ قلمرو فکری درس 10 فارسی یازدهم

  گام به گام فارسی یازدهم درس 10

  معنی دوبیتی درس 10 فارسی یازدهم

  گام به گام فارسی یازدهم درس 10

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو فارسی یازدهم جزوه فارسی یازدهم

  نمونه سوال فارسی یازدهم

  آزمون انلاین فارسی یازدهم

  یازدهمی هستی!

  سوال درسی داری و نمی دونی از کی بپرسی! پرسان جایی که میتونی سوالات از کتابهای دوازدهم رو از همکلاسی های دوازدهم بپرسی یا اگه تونسی به کلی سوال پایه دوازدهم جواب بدی و خودتو به بقیه نشون بدی!!!

  مشاهده سوالات یازدهم

  منبع مطلب : paadars.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید