این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ریاضی نهم ص 16

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ریاضی نهم ص 16 را از این سایت دریافت کنید.

  گام به گام فصل1 ریاضی نهم

  گام به گام فصل1 ریاضی نهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل1 ریاضی نهم

  گام به گام فصل1 ریاضی نهم

  حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

  حل فعالیت صفحه3 ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل به

  حل کار در کلاس و تمرین صفحه 4 و5

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل به

  حل فعالیت و کاردرکلاس صفحه 6

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل به

  حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 7و8

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل به

  حل کاردر کلاس و تمرین صفحه 10

  مبحث نمایش مجموعه ها . حل فعالیت های ریاضی نهم

  حل فعالیت صفحه 11 و 12 ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل

  حل کار در کلاس و تمرین صفحه 13 و14 ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل

  حل فعالیت صفحه 16 ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل

  حل تمرین صفحه 17 فصل اول ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم - پاسخ فعالیت ها، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های فصل

  جواب کاردرکلاس صفحه 31 ریاضی نهم

  گام به گام ریاضی نهم فصل اول

  دیگر محتواهای این درس

  ویدئو ریاضی نهم جزوه ریاضی نهم

  نمونه سوال ریاضی نهم

  آزمون انلاین ریاضی نهم

  منبع مطلب : paadars.com

  درسنامه آموزشی فصل اول ریاضی کلاس نهم درس 4: مجموعه‌ها و احتمال با پاسخ

  فعالیت (صفحه 16 کتاب درسی) | کار در کلاس (صفحه 16 کتاب درسی) | تمرین (صفحه 17 کتاب درسی)

  درسنامه آموزشی فصل اول ریاضی کلاس نهم

  درس 4: مجموعه‌ها و احتمال با پاسخ

  آخرین ویرایش 25 فروردین 1400

  گزارش خطا 10458 ریاضی فصل 1: مجموعه‌ها درس 1: معرفی مجموعه

  درس 2: مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها

  درس 3: اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها

  درس 4: مجموعه‌ها و احتمال

  فصل 2: عددهای حقیقی درس 1: عددهای گویا درس 2: عددهای حقیقی

  درس 3: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

  فصل 3: استدلال و اثبات در هندسه

  درس 1: استدلال

  درس 2: آشنایی با اثبات در هندسه

  درس 3: هم‌نهشتی مثلث‌ها

  درس 4: حل مسئله در هندسه

  درس 5: شکل‌های متشابه

  فصل 4: توان و ریشه درس 1: توان صحیح درس 2: نماد علمی درس 3: ریشه گیری

  درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها

  فصل 5: عبارت‌های جبری

  درس 1: عبارت‌های جبری و مفهوم اتحاد

  درس 2: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها

  درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها

  فصل 6: خط و معادله‌های خطی

  درس 1: معادله خط

  درس 2: شیب خط و عرض از مبدأ

  درس 3: دستگاه معادله‌ی خطی

  فصل 7: عبارت‌های گویا

  درس 1: معرفی و ساده کردن عبارت‌های گویا

  درس 2: محاسبات عبارت‌های گویا

  درس 3: تقسیم چند جمله‌ای‌ها

  فصل 8: حجم و مساحت

  درس 1: حجم و مساحت کره

  درس 2: حجم هرم و مخروط

  درس 3: سطح و حجم

  محتوای متنی دوره آموزشی، ریاضی نهم دوره اول متوسطه

  مدرس: ریاضی نهم

  مدت دوره: 347 صفحه (13 فایل)

  فارسی

  3400 تست 238,000 تومان

  انگلیسی

  2494 تست رایگان

  مطالعات اجتماعی

  2640 تست رایگان

  پیام‌های آسمان

  1582 تست رایگان

  عربی

  1913 تست رایگان

  قرآن

  699 تست رایگان

  ریاضی

  4190 تست 293,300 تومان

  علوم تجربی

  4749 تست 332,430 تومان

  استعداد تحلیلی

  290 تست رایگان

  آمادگی دفاعی

  223 تست رایگان

  کار و فناوری

  209 تست رایگان

  در سال گذشته برای محاسبهٔ احتمال هر پیشامد از دستور زیر استفاده کردیم:

  اکنون با توجه به آشنایی و شناخت شما نسبت به مجموعه‌ها و نمادگذاری‌ها، تا حدودی راحت‌تر می‌توان این فرمول را نوشت و به کار برد.

  اگر مجموعهٔ شاملِ همهٔ حالت‌های ممکن را S، مجموعهٔ شاملِ همهٔ حالت‌های مطلوب را A و احتمالِ رخ دادن پیشامد A را با نماد

  P ( A ) P(A)

  نشان دهیم، دستور بالا به صورت

  P ( A ) = n ( A ) n ( S ) P(A)=n(A)n(S) نوشته می‌شود.

  یادآوریمثال: اگر تاسی را بیندازیم، احتمال هر یک از پیشامدهای زیر را به دست آورید:

  الف) عدد رو شده مضرب 3 باشد.

  ب) عدد رو شده اوّل باشد.

  ج) عدد رو شده از 6 بزرگ تر باشد.

  د) عدد رو شده از 7 کمتر باشد.

  حل:

  الف) پیشامد مطلوب یعنی رو شدن مضرب 3 را A می‌نامیم؛ در این صورت داریم:

  A = { 3 , 6 } , S = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 } ; n ( A ) = 2 , n ( S ) = 6

  A={3,6},S={1,2,3,4,5,6};n(A)=2,n(S)=6

  P ( A ) = n ( A ) n ( S ) = 2 6 = 1 3 P(A)=n(A)n(S)=26=13 ب) ; B = { 2 , 3 , 5 } ; n ( B ) = 3 ;B={2,3,5};n(B)=3

  پیشامد رو شدن عدد اول: B

  P ( B ) = n ( B ) n ( S ) = 3 6 = 1 2 P(B)=n(B)n(S)=36=12 ج) ; C = ∅ → n ( ∅ ) = 0 ;C=∅→n(∅)=0

  پیشامد رو شدن عدد بزرگ‌تر از 6: C

  P ( C ) = P ( ∅ ) = 0

  منبع مطلب : gama.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید