این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سال 67 به میلادی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سال 67 به میلادی را از این سایت دریافت کنید.

  تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ، میلادی به شمسی ، تبدیل تاریخ تولد به میلادی ، مبدل تاریخ و تبدیل تقویم به شمسی و میلادی و قمری

  باحساب تاریخ امروز تقویم ایران محاسبه سن ساعت جهانی تبدیل

  تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری

  در تبدیل تاریخ سایت باحساب ، امکان تبدیل تاریخ شمسی به میلادی به قمری و به یکدیگر بصورت آنلاین و دقیق وجود دارد. پس از وارد کردن سال و ماه و روز، نتیجه تبدیل برمبنای تقویم شمسی میلادی قمری به همراه فاصله زمانی تا تاریخ امروز محاسبه میگردد.

  مبدل تاریخ آنلاین شامل موارد زیر میباشد:

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمریتبدیل تاریخ میلادی به شمسی و قمریتبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی

  برای تبدیل تاریخ تولد به میلادی ، ابتدا باید تبدیل شمسی به میلادی انتخاب گردد و سپس با وارد نمودن تاریخ تولد و اجرای تبدیل ، اطلاعات دقیق تاریخ تولد به میلادی و شمسی و قمری و همچنین فاصله زمانی از تولد تا امروز نمایش داده میشود.

  تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و تاریخ میلادی به شمسی

  هر سال عادی تقویم میلادی و تقویم شمسی ۳۶۵ روز و سالهای کبیسه ۳۶۶ روز دارد. اولین روز تقویم شمسی ، جمعه ۱ فروردین سال ۱ و معادل ۲۲ مارچ (March) سال ۶۲۲ میلادی (Gregorian) میباشد. بنابراین فاصله زمانی ابتدای تقویم میلادی و ابتدای تقویم شمسی برابر با ۲۲۶۸۹۵ روز و معادل ۶۲۲ سال و ۲ ماه میلادی و ۲۲ روز خواهد بود.

  كبیسه های تقویم هجری شمسی با فاصله چهار سال و گاهی پنج سال میباشند. سالهای کبیسه شمسی ازطریق محاسبه لحظه تحویل سال و مقایسه آن با لحظه ظهر حقیقی برای نصف النهار رسمی ایران (طول جغرافیایی ۵۲/۵ درجه شرقی) تعیین میگردند.

  سالهای کبیسه تقویم میلادی به روش زیر تعیین میشوند:

  هر سال میلادی که بر عدد ۴۰۰ بخشپذیر باشد کبیسه است

  هر سال میلادی که بر عدد ۴ بخشپذیر باشد و بر عدد ۱۰۰ بخشپذیر نباشد، کبیسه است

  با توجه به اعداد فوق و موقعیت سالهای کبیسه، تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و همچنین تبدیل تاریخ میلادی به شمسی قابل محاسبه خواهد بود.

  ماههای تقویم شمسی و میلادی

  در ادامه نام ماههای میلادی و شمسی ، تعداد روزهای ماه و تبدیل آنها به یکدیگر قابل مشاهده است.

  نام و ترتیب ماههای میلادی

  ترتیب نام فرانسوی نام انگلیسی تعداد روز ۱ ژانویه January (جَنیوئری) ۳۱ ۲ فوریه

  February (فِبریوئری)

  ۲۸ یا ۲۹ ۳ مارس March (مارچ) ۳۱ ۴ آوریل April (اِیپریل) ۳۰ ۵ مه May (مِی) ۳۱ ۶ ژوئن June (جون) ۳۰ ۷ ژوئیه July (جولای) ۳۱ ۸ اوت August (آگِست) ۳۱ ۹ سپتامبر

  September (سِپتِمبِر)

  ۳۰ ۱۰ اکتبر October (آکتوبِر) ۳۱ ۱۱ نوامبر November (نُوِمبِر) ۳۰ ۱۲ دسامبر December (دیسِمبِر) ۳۱

  تبدیل ماه شمسی به میلادی

  معادل به میلادی ماه شمسی (۱۴۰۱) 21 Mar - 20 Apr فروردین 21 Apr - 21 May اردیبهشت 22 May - 21 Jun خرداد 22 Jun - 22 Jul تیر 23 Jul - 22 Aug مرداد 23 Aug - 22 Sep شهریور 23 Sep - 22 Oct مهر 23 Oct - 21 Nov آبان 22 Nov - 21 Dec آذر 22 Dec - 20 Jan دی 21 Jan - 19 Feb بهمن 20 Feb - 20 Mar اسفند

  تبدیل ماه میلادی به شمسی

  معادل به شمسی ماه میلادی (2022) ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن January (جَنیوئری) ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند

  February (فِبریوئری)

  ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین

  March (مارچ)

  ۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت

  April (اِیپریل)

  ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد

  May (مِی) ۱۱ خرداد تا ۹ تیر June (جون) ۱۰ تیر تا ۹ مرداد July (جولای)

  ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور

  August (آگِست) ۱۰ شهریور تا ۸ مهر

  September (سِپتِمبِر)

  ۹ مهر تا ۹ آبان October (آکتوبِر) ۱۰ آبان تا ۹ آذر November (نُوِمبِر) ۱۰ آذر تا ۱۰ دی December (دیسِمبِر)

  تبدیل سال شمسی به میلادی

  تبدیل سال شمسی به میلادی در سالهای عادی (غیر کبیسه)، از تاریخ ۱ فروردین تا ۱۰ دی مطابق رابطه زیر محاسبه میشود:

  ۶۲۱ + سال شمسی = سال میلادی

  و چنانچه تاریخ شمسی ، ۱۱ دی تا ۲۹ اسفند باشد، سال میلادی به شکل زیر خواهد بود:

  ۶۲۲ + سال شمسی = سال میلادی

  تبدیل سال میلادی به شمسی

  در سالهای عادی میلادی و شمسی ، اگر تاریخ میلادی از ۲۰ مارچ (March) تا ۳۱ دسامبر (December) باشد، تبدیل سال میلادی به شمسی مطابق روش زیر محاسبه میشود:

  ۶۲۱ - سال میلادی = سال شمسی

  و چنانچه تاریخ میلادی از ۱ ژانویه (January) تا ۱۹ مارچ (March) باشد، برای تبدیل میلادی به شمسی خواهیم داشت:

  ۶۲۲ - سال میلادی = سال شمسی

  تبدیل تاریخ قمری به شمسی و میلادی

  طول یک سال قمری ۳۵۴ یا ۳۵۵ روز است و مبدا تقویم هجری قمری جمعه اول محرم سال ۱ و برابر ۱۹ جولای (July) سال ۶۲۲ میلادی (Gregorian) و معادل ۲۷ تیر سال ۱ شمسی میباشد. بنابراین فاصله زمانی بین ابتدای تقویم میلادی و آغاز تقویم قمری برابر ۲۲۷۰۱۴ روز خواهد بود.

  سالهای قمری کبیسه با فاصله ۲ یا ۳ سال قراردارند و هر دوره ۳۰ ساله قمری، ۱۱ سال کبیسه دارد که برای تعیین آنها روشهای مختلفی مانند روش حسابی (قراردادی)، بیرشک، حبش مروزی و ... وجود دارد.

  ماههای تقویم قمری به ترتیب عبارتند از محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعده، ذی الحجه.

  هر ماه قمری ۲۹ یا ۳۰ روز دارد که در تقویم قمری هلالی ایران، تعیین روز اول ماههای قمری و سالهای کبیسه بستگی به موقعیت و زمان طلوع ماه و غروب خورشید دارد و هر ساله توسط دانشگاه تهران اعلام میگردد.

  براساس تقویم قمری قراردادی، ماههای فرد ۳۰ روز و ماههای زوج ۲۹ روز دارند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم (ذی الحجه) ۳۰ روز خواهد داشت.

  در مبدل تاریخ باحساب، از سال ۱۳۰۶ تا سال ۱۴۰۱ شمسی ، تاریخ قمری دقیقا منطبق بر تقویم قمری هلالی تعیین شده توسط دانشگاه تهران میباشد و تبدیل تاریخ قمری سایر سالها براساس تقویم قمری قراردادی اعلام میگردد.

  منبع مطلب : www.bahesab.ir

  تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به میلادی و قمری 📆

  تبدبل آنلاین تاریخ شمسی به میلادی و برعکس ، تبدیل تاریخ تولد به میلادی ، تبدیل أنلاین تاربخ میلادی به شمسی و قمری ، تبدیل تاریخ قمری به شمسی

  آموزش اکسل Excel آموزش برنامه نویسی

  آموزش ادیت و تدوین فیلم

  آموزش زبان‌های خارجی

  آموزش فتوشاپ، طراحی و گرافیک

  آموزش‌های رایگان آموزش طراحی سایت

  آموزش بورس و بازارهای مالی

  آموزش مهارت‌های کامپیوتر ICDL

  خانه زمان تبدیل تاریخ

  تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به میلادی و قمری

  برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری یا تبدیل های دیگر مقدار فیلد های زیر وارد کنید.

  ابزارهای مرتبط

  محاسبه سن

  با تاریخ شمسی ، میلادی و قمری

  اوقات شرعی

  زمان اذان و ساعت های شرعی

  تقویم

  تقویم شمسی، میلادی و قمری

  دیدگاه شما در مورد تبدیل تاریخ

  176دیدگاه

  احد احمدی در تاریخ ۱۲-۱۲-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۴

  واقعا عالیه ولی من دقیق نمیدونم 1354/۱۱/۲۴

  امیر حسین در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۹

  من متولد 1385/12/28 هستم عید میرم تو ۱۷ چند سالمه

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، سن دقیق شما 15 سال و 11 ماه و 8 روز است. 16 سالگی شما در تاریخ 1401/12/28 تمام می شود و بعد از آن، هفده سالگی شما آغاز می شود.

  غلام رسول در تاریخ ۰۴-۱۲-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۳

  واقعا عالی و خیلی ها موثر میباشد

  امید در تاریخ ۲۰-۱۱-۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۴

  سلام این سایت خیلی خوبه و کاربران باید حدودا یه چند دقیقه باید با این سایت ور بروند تا دستشان بیوفتد

  ندا در تاریخ ۱۰-۱۰-۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۱

  تارخ میلادی

  مهدی در تاریخ ۰۹-۱۰-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۵

  عالیه

  مهدی در تاریخ ۰۹-۱۰-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۳

  عالیه

  اسفندیار رضایی در تاریخ ۰۴-۱۰-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۲۷

  بسیار باحال و عالی

  داریوش در تاریخ ۰۲-۱۰-۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۲۰

  عالی

  رضا مردی در تاریخ ۲۵-۰۹-۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۲

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️????????????

  محمدرضا در تاریخ ۲۵-۰۹-۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۵

  سلام خیلی عالی بود،کارم را انجام دادم مشکل رفع شد.

  آیدا در تاریخ ۲۱-۰۹-۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۲

  عالی بود ممنون از سایت خوبتون

  هادی در تاریخ ۰۱-۰۹-۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۷

  ,خوبه

  بردیا در تاریخ ۱۴-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۵۹

  سلام و خسته نباشید

  برادر من کی میدونه که فردوسی یا رازی یا بیهقی و امثال اینا چه روز و ماهی به دنیا اومدن همینکه سالشونو میدونیم جای شکر داره. بنابراین خوبه که روز و ماه داره اما اگر کاری بکنید که بتونیم بدون روز و ماه هم سالها رو تبدیل بکنیم خیلی خوب میشه.

  با سپاس بردیا

  مژگان در تاریخ ۱۳-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۴

  عالی

  Mahlla در تاریخ ۱۳-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۶

  سلام من متولد سال 1385/11/23 هستم الان دقیق چند سالمه و به سال میلادی چگونه میشه؟

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، سن دقیق شما (میلادی) 15 سال و 8 ماه و 20 روز است.

  محمدمهدی سیف لیتکوهی در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۱

  چون در تاریخ تولد من برابر شده با تولد حضرت مهدی (ص) وبرای اعراب بسیار مهم است روز انرا از جمعه به پنج شنبه تغییر دادند تا اعراب را گمراه کنند و احترام نگذارند

  محمدمهدی سیف لیتکوهی در تاریخ ۰۹-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۳۷

  علت اشتباه کردن ثبت احوال در ثبت تاریخ قمری چه موضوعی است مگر سیستم انرا محاسبه نمیکند ؟

  یا عمدی صورت گرفته تادر کشور عربی مشکل شناسایی بوجود بیاید

  احسان در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۰۷

  خوب

  منوچهر سرداری در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۴۲

  بسیار عملی ،و کاربردی است.

  لیلا در تاریخ ۲۳-۰۷-۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۸

  شمسی به میلادی

  حانیه در تاریخ ۰۴-۰۷-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۹

  خوب

  سحر در تاریخ ۱۳-۰۶-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۹

  به من در کارم بسیار کمک میکند. ممنونم

  توریالی هلالی در تاریخ ۱۲-۰۶-۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۴

  خیلی دقیق و خوب است

  فایزه در تاریخ ۱۰-۰۶-۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۳۶

  عالی بود

  علی در تاریخ ۳۰-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۱۲

  سلام بسیار مفید می باشد . موفق باشید .

  هوناز در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۲

  نظر خواسی ندارم

  محمو در تاریخ ۲۲-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۱۹

  روز عاشورا در چه روزی بوده

  میرآقا در تاریخ ۱۷-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۰۶

  عالی.....

  ابولفضل در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۹

  عالی

  Sara در تاریخ ۱۱-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۹

  بسیار عالی،ممنون از شما

  حسین در تاریخ ۰۴-۰۵-۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۷

  برای نصب اینستاگرام میخواستم تبدیل کنم

  aby68 در تاریخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۵۲

  اوکی برنامه عالی و خوبی هستش

  منصور راد در تاریخ ۲۲-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۶

  عالی

  Shayan در تاریخ ۱۷-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۶

  خیلی بد گذشت خیلی سخت گذشت رحمی برای نسل بعد بکند ما که زندگی نکردیم خوشی نکردیم اما بهرحال گذراندیم

  بهرام در تاریخ ۱۳-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۳۹

  تشکر از شما

  غزال در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۱۱

  خوبه

  اسماعیل امینی در تاریخ ۰۹-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۳

  خیلی عالی

  زهراامینی در تاریخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۱۶

  برای کارت واکسن میخوام.

  داریوش در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۵۹

  من که نفهمیدم

  آرش در تاریخ ۲۴-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۰

  سپاس فراروان

  حسین در تاریخ ۲۳-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۷

  عالی است

  زهراملکی در تاریخ ۲۳-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۴۷

  عالی

  نادر دشتی در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۱۳

  ممنون یه سایت خوب

  darya در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۷

  عالیه

  امیر در تاریخ ۲۰-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۳

  ممنون

  فاطمه یزدیان در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۴۲

  متوسط

  امیر در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۵۹

  خوبه

  عماد در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۷

  خوب

  جواد در تاریخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۹

  آگاهی

  سمیرا زارعی در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۹

  برنامه شما عالی میباشد

  طیبه در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۲۵

  عالی

  فرشید در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۰۷

  تبدیل ماه های سال

  فاطی در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۴۱

  عالی

  ابومیثاق در تاریخ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۴۱

  خیلی ممنون بابت کمکتون

  محمد در تاریخ ۱۲-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۷

  منبع مطلب : kitset.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 3 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید