این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  سید محمدرضا نواب

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  سید محمدرضا نواب را از این سایت دریافت کنید.

  👨🏻‍💼 سید محمدرضا نواب

  سید محمدرضا نواب

  سید محمدرضا نواب بیوگرافی

  چاپ

  اطلاعات شخص

  نیاز به تکمیل اطلاعات

  ثبت نشده ثبت نشده ثبت نشده کدملی 038622xxxx شهر محل صدور قم جنسیت مرد

  شرکت ها

  شرکت‌های مرتبط

  مرجع اطلاعات؟ مجموع تعداد شرکت‌ها 9

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

  شجام بین الملل مانا

  نایب رییس هییت مدیره

  از ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

  آسین سنگ پارسیان

  رییس هییت مدیره

  از ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

  توسعه و تجارت سلام صبح

  رییس هییت مدیره

  از ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۲

  سمت های قبلی :

  سامانه آهن فناوری کیش

  مدیر عامل و رییس هییت مدیره

  از ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ تا ۱۳۹۶/۰۴/۰۲

  بنیان آسمان نگار تصویر

  رییس هییت مدیره

  از ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ تا ۱۴۸۹/۱۱/۲۴

  عضو هیئت مدیره

  سیمای عمران و توسعه ادیان و مذاهب قم

  عضو اصلی هییت مدیره

  از ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

  خیریه بین المللی پیروان رحمه للعالمین

  اعضای اصلی هییت مدیره

  از ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

  سمت های قبلی :

  سامانه آهن فولاد سامان

  عضو هییت مدیره

  از ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

  بازرس یا سایر

  سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان

  ثبت نشده

  از ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ تا نامشخص

  سمت های قبلی :

  آگهی های رسمی

  اخبار

  (15 آگهی) مرجع اطلاعات؟ مرتب سازی بر اساس: چاپ

  ۱۴۰۱

  سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان

  تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

  آگهی تغییرات شرکت سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 502648 و شناسه ملی 14006425189

  آگهی تغییرات شرکت سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زینب اسحاقی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمدرضا نواب بشماره ملی 0386226547بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای مهدی کرمی پور مقدم بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

  ۱۴۰۰

  شجام بین الملل مانا

  تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

  آگهی تاسیس

  تاسیس شرکت سهامی خاص شجام بین الملل مانا درتاریخ 02/12/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره جهت جذب دانشجوی خارجی برای موسسه ها و دانشگاه ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، محله پردیسان ، بلوار امام صادق (ع) ، بلوار شهیدحسین مولوی ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 3749113357 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 19/11/1400 نزد بانک بانک ملی شعبه پردیسان با کد 2776 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سید محمد رضا نواب به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سید ابوالحسن نواب به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد انصاری دوگاهه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا عضو اصلی هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای داود مهرابی رزوه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای محمد صادق علی بخشی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار پرتو سخن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

  سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان

  تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

  آگهی تغییرات شرکت سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 502648 و شناسه ملی 14006425189

  آگهی تغییرات شرکت سامانه آهن کوشا فناور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . آقای صابر افخمی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا آقایا بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند : خانم زینب اسحاقی بشماره ملی وارد شوید خانم فاطمه مرادی کاوه بشماره ملی وارد شوید آقای سیدمحمدرضا نواب بشماره ملی وارد شوید

  آسین سنگ پارسیان

  تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

  آگهی تاسیس

  تاسیس شرکت سهامی خاص آسین سنگ پارسیان درتاریخ 08/10/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بهجت آباد ، خیابان شهید دکتر حسن عضدی ، خیابان شهید حمید صدر ، پلاک 11 ، طبقه همکف کدپستی 1597746911 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 27/07/1400 نزد بانک توسعه تعاون شعبه ولیعصر کاشان با کد 1421 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سید محمد رضا نواب به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای امیرحسین نیکخواه قمصری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فهیمه شریف به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری متفقاً باامضاء مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید مرتضی تخت فیروزه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای حسن نعناکار به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

  منبع مطلب : rasm.io

  منبع مطلب : chromewebdata

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید