این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شخصیتی در شاهنامه

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شخصیتی در شاهنامه را از این سایت دریافت کنید.

  فهرستی از شخصیت های شاهنامه در حل جدول

  نامهای شخصیت های شاهنامه همراه با نسبت آنها. کتایون دختر قیصر روم که همسر گشتاسپ شد و نام دیگرش ناهید است. فهرستی از شخصیت های شاهنامه همراه با نسبت آنها

  فهرستی از شخصیت های شاهنامه در حل جدول

  کتاب شاهنامه شاهکاری از حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد که سی سال زمان برد تا به ثمر برسد. بخش مهمی از شاهنامه را پهلوانان و پادشاهان آن رقم زدند .فهرستی از نامهای شاهنامه در این متن آمده است:

  پولاد = از سرداران ایران در روزگار کیقبادپیروز = از فرزندان کاوه ی آهنگرتاجبخش = رستمتاجور = ایرجتهمورس = پسر هوشنگ ، سومین پادشاه نخستین سلسله ی جهانتهمینه = دختر شاه سمنگان و مادر سهراب پسر رستمجاماسپ = وزیر و حکیم و رایزن گشتاسپ و داماد زرتشتجانفروز = از سرداران بهرام چوبینه در جنگ او با خسرو پرویزجریره = همسر سیاوش و مادر فرودجم = جمشیدجمشید = چهارمین پادشاه نخستین سلسله ی شاهان پسر تهمورس ، شاه جهان که نوروز یادگار اوستجهانبخش = فریدونجهانجو = کنایه از هوشنگ و ایرجچهرزاد = لقب همای دختر بهمنخرداد = فرشته ی نگهبان سومین ماه سال خورشیدیخسرو = خوب چهره ، به معنی مطلق پادشاهخوبروی = کنایه از ارنوازدادبرزین = از سرداران بهرام گوردارا = پسر داراب از زنی دیگر غیر از ناهید مادر اسکندرداراب = پسر بهمن ( اردشیر ) نامی که به نقل شاهنامه گشتاسپ به بهمن نواده خود داده بودداراپناه = از یاران بهرام چوبینهدانا = حکیم ، بزرگمهردلارای = همسر دارای داراب و مادر روشنک همسر اسکندردل افروز = سردار سپاه کیخسرورادفرخ = از یاران هرمزرادمان = سپهدار ارمنستان در روزگار خسروپرویزرام = از سرداران و یاران بهرام چوبینهرام برزین = موبدی که مزدک منشور ولیعهدی انوشیروان را بدو سپردرزمهر = از گواهان انوشیروان بر ضد مزدکرستم = پسر زال زر و رودابه و نواده سام نریمانرودابه = دختر مهراب شاه کابل و همسر زال زر و مادر رستمروزبه = موبد و وزیر بهرام گورروشنک = دختر دارای داراب که به همسری اسکندر در آمدرویین = داماد توسرهنمون = بزرگمهررهام = پسر گودرززردشت = پیامبر پاک ایران زمینزروان = حاجب انوشیروانزریر = پسر لهراسپ و بردر گشتاسپساسان = پسر دارا ، نیای ساسانیان که پسران او تا چهار پشت بعد همه به توالی نام ساسان داشتندسام = پسر نریمان و پدر زال و نیای رستم دستانسروبن = رودابهسروش = فرشته ی پیام آور

  سهراب = پسر رستم از تهمینهسیامک = پسر کیومرثسیاوش = پسر کاووس و پدر کیخسرو که به دست افراسیاب کشته شدسینار = از سرداران بهرام چوبینهسیندخت = همسر مهراب کابلی و مادر رودابهشاپور = دومین شاه اشکانیشادان = گوینده یی که آوردن کتاب کلیله و دمنه را از هند نقل کرده است

  شهربانو = خواهر گیو و همسر رستم دستان

  شهرناز = یکی از دو دختر جمشید که به زور زن ضحاک شد

  شهرو = موبد و وزیری که در کودکی شاپور ذوالاکتاف به نیابت او پادشاهی کرد

  شهریار = به معنی مطلق پادشاه

  شهزاد = کنایه از کیخسرو

  شیرویه = پسر خسروپرویز که نام دیگرش قباد بود

  شیرین = دلدار و همسر خسروپرویز

  فرامرز = پسر رستم

  فرانک = مادر فریدون و همسر آبتین

  فراهین = از گواهان انوشیروان بر ضد مزدک

  فرخ = مرزبان و سالار خسروپریز در نیمروز

  فرخزاد = سرداری که پس از آزرمدخت یک ماه بر ایران شاهی راند

  فرشیدورد = پسر گشتاسپ و برادر اسفندیار که در جنگ با ارجاسپ شرکت داشتفرنگیس = دختر افراسیاب و همسر سیاوشفرود = پسر سیاوش از دختر پیران که بهد دست توس کشته شدفرهاد = از سرداران انوشیروان در جنگ با رومفریبرز = پسر کاووسفریدون = ششمین پادشاه جهان و پسر آبتین از تبار جمشید که مملکت را از ضحاک بازگرفتقباد = پدر کاووس ، کیقبادکتایون دختر قیصر روم که همسر گشتاسپ شد و نام دیگرش ناهید استکسرا = معرب خسروکیخسرو = پسر سیاوش و فرنگیس که پس از کاووس به شاهی ایران رسید و افراسیاب را به کین پدر خود سیاوش کشت . او از شاهان بسیار نجیب و اهورایی شاهنامه استکیومرس = نخستین پادشاه جهان و نخستین آدمگرد آفرید = دختر گژدهم که با سهراب نبرد کردگردیه = خواهر دلیر بهرام چوبینه

  گرشاسپ = پسر زوتهماسپ و پادشاه ایران پس از او

  گرگین = پسر میلاد ، از سرداران کیخسرو که به عنوان همراه و راهنمای بیژن به شکار گرازان رفت اما او را تنها گذاشت

  گشتاسپ = پسر لهراسپ و پدر اسفندیار

  گشسپ = دبیر انوشیروان که موبدی از انوشیروان خواست تا او را برای رسیدگی به شکایتهای مردم بگمارد

  گلشهر = همسر پیران ویسه و مادر جریره

  گلنار = کنیز اردوان که همچون وزیر و گنجور او بود و اردشیر بدو دل بست

  گودرز =پدر گیو و از قهرمانان و سرداران شاهنامه در عهد کاووس و کیخسرو

  لهراسپ =پدر گشتاسپ و شاه ایران به جانشینی و انتصاب از طرف کیخسرو

  مانی = نقاش و نگارگری که از چین برخاست و در روزگار شاپور آیینی نو آورد

  ماه آفرید = همسر ایرج و مادر منوچهر

  ماهرخ = رودابه

  ماهیار = نام گوهرفروشی که بهرام دختر او را به زنی گرفت

  مرزبان = مهراب کابلیمشکناز = یکی از چهار دختر آسیابان که با بهرام گور باده گساری کردند و به همسری او درآمدند

  منبع مطلب : jadvalyab.ir

  شخصیتی در شاهنامه در حل جدول جواب

  شخصیتی در شاهنامه در حل جدول جواب را از این سایت دریافت کنید.

  شخصیتی در شاهنامه در حل جدول جواب

  دسته بندی : جوابگو مطالب سایت

  یاسین

  اردشیر

  جواب و پاسخ شخصیتی در شاهنامه در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : شاپور, فرامرز, گودرز, هوشنگ, سیامک, کتایون, افراسیاب, کاوه, گیو, سیاوش, کیانوش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟

  بله خیر ستاره سهیل 2 ماه قبل 0 اردشیر سمیرا 2 ماه قبل 1 خالق شاهنانه 1 علیرضا 2 ماه قبل اردشیر ناشناس 3 ماه قبل -1 . ناشناس 5 ماه قبل 0 شخصیت ناشناس 5 ماه قبل -1

  یکی از شخصیت های شاهنامه که اول اسم آ ن در ساخت کیک کاربرد دارد

  0 رضا ۳۳ 4 ماه قبل اردشیر ناشناس 5 ماه قبل -1

  شخصیتی در شاهنامه در حل جدول جواب

  ناشناس 6 ماه قبل -1 شخصیت در شاهنامه ناشناس 6 ماه قبل -1 تاا سید محسن 7 ماه قبل 2 سیامک ناشناس 7 ماه قبل -1 شخصیتی در ناشناس 7 ماه قبل 2 اردشیر ناشناس 7 ماه قبل 1

  یکی از شخصیت های شاهنامه که در کیک کار برد دارد

  3 یاسین 6 ماه قبل اردشیر شخصیتی در شاهنامه 7 ماه قبل 0 شخصیتی درشاهنامه 0 ناشناس 5 ماه قبل اخرش حرف ج است ناشناس 8 ماه قبل 2 ا ناشناس 8 ماه قبل 1 ححختا ناشناس 2 سال قبل 2

  چهار حرفه اخرش ک هست

  20 پاسخ ادمین

  منبع مطلب : nexinfo.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید