این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شماره دعانویس

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شماره دعانویس را از این سایت دریافت کنید.

  دعانویس تضمینی، شماره دعانویس تضمینی، دعانویس معروف

  09039435279 بهترین دعانویس ایران شماره دعانویس خوب بهترین استاد علوم غریبه واقعی، شماره بهترین دعانویس ایران، شماره دعانویس واقعی بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، بهترین دعانویس، دعانویس واقعی در ایران، شماره بهترین دعانویس ایران استاد سالار دعانویس قدرتمند، استاد واقعی متافیزیک در ایران، تله کینزی، تله پاتی، جادوگری، فالگیری، فالگیر فال گیر، استاد واقعی دعانویسی، دعانویس مجرب، دعانویس واقعی در تهران تبریز شیراز اصفهان مشهد ایلام خوزستان قم یزد کرمان مازندران رشت گیلان، نور سیاه، جادوی سیاه، رمل، آموزش گرفتن موکل، آموزش علوم غریبه، آموزش ارتباط با موکل، تسخیر کردن همزاد، تسخیر جن، جنگیری، جنگیر جن گیر، رمال، شیخ رمال، جهود، استاد سالار بهترین استاد علوم غریبه و متافیزیک و علوم ماورا در جهان بهترین دعانویس در ایران

  دعانویس تضمینی، شماره دعانویس تضمینی، دعانویس معروف

  09039435279

  بهترین دعانویس ایران شماره دعانویس خوب بهترین استاد علوم غریبه واقعی، شماره بهترین دعانویس ایران، شماره دعانویس واقعی

  بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، استاد واقعی علوم خفیه، استاد دعانویسی، بهترین دعانویس جهان، دعانویس تضمینی، شماره دعانویس رایگان، استاد علوم غریبه، شماره درویش، بهترین دعانویس ایران، شماره بهترین دعانویس ایران، بهترین استاد علوم غریبه در ایران، بهترین استاد متافیزیک در ایران، شماره دعانویس واقعی، شماره استاد علوم غریبه، بهترین دعانویس، دعانویس واقعی در ایران، شماره بهترین دعانویس ایران استاد سالار دعانویس قدرتمند، استاد واقعی متافیزیک در ایران، تله کینزی، تله پاتی، جادوگری، فالگیری، فالگیر فال گیر، استاد واقعی دعانویسی، دعانویس مجرب، دعانویس واقعی در تهران تبریز شیراز اصفهان مشهد ایلام خوزستان قم یزد کرمان مازندران رشت گیلان، نور سیاه، جادوی سیاه، رمل، آموزش گرفتن موکل، آموزش علوم غریبه، آموزش ارتباط با موکل، تسخیر کردن همزاد، تسخیر جن، جنگیری، جنگیر جن گیر، رمال، شیخ رمال، جهود، استاد سالار بهترین استاد علوم غریبه و متافیزیک و علوم ماورا در جهان

  منبع مطلب : ifilo.net

  دعانویسان طوایف مقدس و درمان بیماری در بین ترکمن ها (نمونه موردی طایفه آتا و خوجه)

  زلیخا قرنجیکمجله: تاریخ پزشکی; بهار 1390 - شماره 6;

  دعانویسان طوایف مقدس و درمان بیماری در بین ترکمن ها (نمونه موردی طایفه آتا و خوجه) مقاله

  نویسنده: قرنجیک، زلیخا ؛

  تاریخ پزشکی بهار 1390 - شماره 6 ISC (‎16 صفحه - از 69 تا 84 )

  کلیدواژه ها: ترکمن دعانویس طوایف مقدس درمان بیماری

  چکیده:

  دعانویسان برخی از طوایف ترکمن که به «طوایف مقدس» مشهورند، به مداوای انواع بیماری های روحی و روانی و نیز جسمانی مشغول هستند. ترکمن ها و اقوام دیگری که در منطقه زندگی می کنند به آنان مراجعه می کنند، زیرا این افراد، اصل و نسب خود را به خلفای راشدین می رسانند. این امر، تاثیر زیادی از لحاظ روحی و روانی بر روی افراد بیمار و شفایافتن آنان دارد. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای روش های معالجه دعانویسان دو طایفه «آتا» و «خوجه»، انواع دعا با توجه به نوع بیماری و روش استفاده و بهره گیری از دعای تجویزشده توسط بیماران، روش اجرای دعاهای انفرادی و گروهی (مراسم دعای «یکه یاسین» و «قرق یاسین») توسط دعانویسان این طوایف پرداخته است.

  خلاصه ماشینی:

  پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای روش های معالجه دعانویسان دو طایفه «آتا» و «خوجه »، انواع دعا با توجه به نوع بیماری و روش استفاده و بهره گیری از دعای تجویزشده توسط بیماران ، روش اجرای دعاهای انفرادی و گروهی (مراسم دعای «یکه یاسین » و «قرق یاسین ») توسط دعانویسان این طوایف پرداخته است . دعانویسان طایفه خوجه در روستای کریم ایشان از این نوع دعا برای بیماران خود استفاده میکنند؛ ٣ـ «قالاما دغا١٦» [=دعای دودکردنی]: این دعا بیشتر برای بیماران روحی و روانی، گرفتاران وسواس و نیز دفع اختلافات بین زن و شوهر و نامزدها تجویز میشود (این دعا را باید به همراه اسفند در زمانی بین نماز عصر و مغرب دود کرده و دور سر بیمار بچرخانند)؛ ٤ـ «اقیما دغا١٧» یا «دم سالما١٨» [=دعای خواندنی]: این نوع دعا توسط درمانگر قرائت شده و با دمیدن بر روی صورت شخص و یا مواد خوراکی مورد علاقه کودکان مانند پفک نمکی و... ) روش درمان بیماران روحی و روانی توسط «ایشان »های «خوجه » در روستای کریم ایشان غیر از آخوندها و ملاها در میان ترکمن های ایران ، گروه سومی از روحانیون به نام «ایشان ها» وجود دارند که از احترام خاصی برخوردارند. com Sacred persons who inscribe prayers (Doanevisan) and treatment of disease among the Turkmen tribes (Case Study of Ata and Khoje tribes) Zoleikha Gharanjik Abstract Prayer experts of some Turkmen tribes considered as holy ones are involved in treating (healing) a variety of physical and mental illnesses in the area of Turkmen Sahara.

  کلیدواژه ها:

  ترکمن ، دعانویس ، طوایف مقدس ، درمان بیماری

  کلید واژه های ماشینی:

  دعا ، دعانویسان ، بیماران ، طایفه ، دعانویسان طوایف مقدس ، خوجه ، یاسین ، درمان بیماری ، موردی طایفه آتا و خوجه ، دعانویسان طایفه خوجه

  دریافت فایل ارجاع : (پژوهیار, , , ) دانلود HTML دانلود PDF

  منبع مطلب : www.noormags.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 24 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید