این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  شکلی که دو پاره خط و دو نیم خط داشته باشد

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  شکلی که دو پاره خط و دو نیم خط داشته باشد را از این سایت دریافت کنید.

  خط

  دانش آموزان با استفاده از وسايلي مثل طناب و نوار کاغذيو مقداري نخود پي مي برند که خط از نقطه هاي بسيار به هم فشرده در امتداد يکديگر تشکيل شده و پاره خط

  آموزشی چند پایه ابتدایی

  آموزشی چند پایه ابتدایی خط - پاره خط - نیم خط - نقطه -زاویه

  نیم خط، خطی است که از یکسو نامتناهی (بی پایان) و از سوی دیگر محدود (متناهی) به یک نقطه باشد.

  هر نقطه بر روی خط، آن را به دو نیم خط تقسیم می‌کند.[۱]

  نقطه ، منحنی ، خط ، پاره خط و نیم خط

  ·         نـقـطـه

  نقطه در هندسه معنی مخصوص دارد. نقطه جای مشخص دارد، قابل لمس و دسترسی نیست. نقطه را با دو علامت در هندسه می توان نشان داد. با یک نقطه و یا با یک ضربدر کوچک. نقطه طول و عرض و ضخامت ندارد.

  ·         می توان گفت که شکل های هندسی مثل خط، سطح، کره و غیره از چندین نقطه تشکیل شده اند.

  ·        

  ·         گوشه و پیچ

  خط محدود و پیچ دارخط های بی انتها با گوشه ·         ·        

  ·         خـــط

  خط که انواع مختلفی دارد و شامل خط راست - شکسته - خمیده - باز و بسته می باشد در حالت کلّی تعریف زیر را دارد و از ژایه ی چهارم مفهوم خط همان خط ّ راست است . به تعریف توجّه کنید :

  ·         « خط از نقطه ها تشکیل شده است که بدون ابتدا و انتها می باشد وتا بی نهایت ادامه دارد. »

  ·

  دو خط موازی با یک فاصله مشخص از هم دیگر ، تا بی نهایت کشیده می شوند و هیچ گاه هم دیگر را قطع نمی کنند.

  ·         دو خط متقاطع خط هایی هستند که در یک سطح کشیده شده و در یک نقطه هم دیگر را قطع می کنند. این نقطه را نقطه ی تلاقی می نامیم.

  ·        

  · ·         نیم خط

  ·         نیم خط نوعی خط است که یک ابتدا دارد ولی بدون انتها است و تا بی نهایت کشیده می شود.

  ·        

  ·

  پاره خط

  ·         پاره خط قسمتی از خط است که هم ابتدا و هم انتها دارد. پاره خط را با دو حرف در ابتدا و انتها نشان می دهیم. پاره خط را می توان اندازه گرفت.

  آشنایی با خط ، پاره خط و نیم خط

  اهداف ويژه :دانش آموزان با استفاده از وسايلي مثل طناب و نوار کاغذيو مقداري نخود پي مي برند که خط از نقطه هاي بسيار به هم فشرده در امتداد يکديگر تشکيل شده و پاره خط قسمتي از خط است که دو سرش بسته باشد و نيم خط هم خطي است که از يک طرف محدود و از يک طرف نامحدود مي باشد.

  هوش هاي به کار گرفته شده :

  هوش بدني- جنبشي   *  هوش بصري-فضايي     *   هوش منطقي – رياضي    *     هوش کلامي – زباني

  وسايل موردنياز :طناب (حدود يک متر) – نخ کاموا – مقداري نخود خام – نوار کاغذي

  روش اجرا :از دانش آموزان بخواهيد که نخودها را روي زمين در امتداد يکديگر و درست کنار هم بچينند . ( اين کار بهتر است در حياط مدرسه انجام شود )

  بعد کمي از آن فاصله گرفته و از مسافت دور به آن نگاه کنند .چه مي بينند؟ آيا باز نخودها را به صورت مجزا درک مي کنند ؟ اگر اين نخودها را از فاصله ي دور ببينيم به صورت يک خط راست ديده مي شود که هر چه قدر بخواهيم مي توانيم از دو طرف امتداد دهيم . در اين جا مي توانيم خط راست و نحوه ي نامگذاري آن را براي بچه ها توضيح دهيم .

  پاره خط : بعد از اين که مفهوم خط براي بچه ها توضيح داده شد به جاي نخودها از يک طناب يا نخ کاموا استفاده مي کنيم .آن را روي زمي به صورت کشيده قرار داده و به بچه ها مي گوييم که اين يک خط راست فرضي است که اگر بخواهيم هر چقدر دلمان بخواهد از دو طرف به آن طناب بسته و امتدادش دهيم و بعد مي گوييم دو نقطه از طناب را به دلخواه انتخاب کنند . آن دو نقطه را گره مي زنيم و مي گوييم با اين کار قسمتي از اين خط را انتخاب کرديم که دو سرش بسته است و محدود مي باشد . به اين قسمت از خط ، پاره خط مي گوييم .( يادتان باشد حتماً تأکيد کنيد پاره خط ، خط نيست .فقط قسمتي از خط است .)

  نيم خط : توجه بچه ها را به دو طرف طناب که سرشان باز است تا قسمت گره خورده ي طناب جلب مي کنيم . از گره طناب اشاره کرده تا قسمت باز طناب و مي گوييم به اين خط که فقط يک سرش بسته است و طرف ديگرش نامحدود و باز نيم خط مي گوييم .براي نامگذاري نيم خط حتما بايد از سر بسته ي آن شروع کنيم ، چون ابتداي نيم خط مي باشد .

  موضوع : مفهوم خط – مفهوم پاره خط – مفهوم نیم خطپایه چهارم صفحه9 و 10 و 11

  هدف : آموزش مفهوم خط ،پاره خط و نیم خط

  اهداف رفتاری : انتظار می رود در فرآیند تدریس دانش آموز بتواند :

  -1-با ابزار مناسب پاره خط را نمایش دهد

  ·         1-2-پاره خطهای محیط اطراف را نشان دهد

  ·         2-1-با ابزار مناسب خط راست را نمایش دهد

  ·         2-2-تعداد نقاط با فاصله معین تا یک نقطه روی خط راست را تعیین کنید

  ·         3-1-نیم خط را با ابزار مناسب نمایش دهد

  ·         3-2-تعداد نقاط با فاصله معین تا یک نقطه روی نیم خط را معین کند

  4-پاره خط و نیم خط و خط راست را با هم مقایسه کند

  ·         مفاهیم

  ·         1-1-خطی که با لبه صاف خط کش رسم می شود ، خط راست است

  ·         1-2-خط راست از دو طرف پایان ندارد

  ·         1-3-برای نامگذاری خط راست از دو حرف استفاده می شود

  ·         1-4-برای رسم خط راست کافی است ، دو نقطه از آن مشخص باشد.

  ·         2-قسمتی از خط راست که در یک طرف یک نقطه واقع است ، نیم خط نام دارد.

  ·         3-قسمتی از خط راست که بین دو نقطه واقع است ، پاره خط نام دارد

  ·

  ·         فعالیتهای یاددهی – یادگیری (مفهوم خط – مفهوم نیم خط)

  ·         *دو نقطه روی تابلو با فاصله معین مشخص کنید و آنها را نامگذاری کنید. با خط کش دو نقطه را به هم وصل کنید و بگوئید آنچه رسم کرده ایم خط راستی است که دو سر آن دو نقطه انتخاب شده است این شکل را یک پاره خط می نامیم . دانش آموزان نیز همراه با شما فعالیت را در دفتر خود انجام دهند

  ·         *پاره خطی روی تابلو رسم کنید و آنرا از دو طرف کمی امتداد دهید و به آن دانش آموزان بگوئید تصور کنید که این خط از دو طرف ادامه دارد و ابتدا و انتها ندارد. آنچه تصور کرده اید یک خط نامیده می شود و شکلی که روی تابلو می بینید نشان دهنده یک خط است . همین فعالیت را دانش آموزان در دفتر خودشان انجام دهند

  ·         *روی تابلو نقطه ای مانند (م) را مشخص کنید . نقطه دیگری به فاصله 30 سانتیمتر از نقطه (م) را مشخص کنید و آن را (س) بنامید

  منبع : education4.blogfa.com

  آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی

  آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی از کتاب ریاضی سوم دبستان به منظور آموزش درس ریاضی سوم ابتدایی

  ریاضی سومسوم ابتدایی

  آموزش خط نیم خط پاره خط ریاضی سوم ابتدایی

  By Admin Last updated مهر 12, 1398

  0Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  پاره خط 

  خطی است که دو سر آن بسته است و نمی توان آن را ادامه داد.

  نیم خط 

  خطی است که یک سرآن بسته و سر دیگر آن باز باشد و بتوانیم آن را ادامه دهیم.

  خط راست 

  خطی است که دو سر آن باز باشدواز دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم.

  تعریفی دیگر از خط راست :

  به خطی گفته می شود که در یک امتداد و یک راستا باشد مانند خط کشی برای اندازه گیری یک ضلع مربع.

  خط شکسته

  به خطی که صاف و مانند خط راست نیست بلکه مانند یک مربع گوشه هایی دارد

  این نوع خط به دو حالت است که عبارت است از :

  خط شکسته ی باز مانند دو خــــط که همدیگر را قـــــطع ولی از هم نگذرند و خط شکسته ی بسته مانند مربع، مثلث ، مستطیل ، لوزی .

  خط خمیده

  خطی است که مانند خط شکسته می مانند ولی با این تفاوت که گوشه ای در کار نمی باشد .

  این نوع خط نیز به دو حالت است که عبارت است از :

  خط خـــــــــــــــمیده ی باز مانند : حرف c در الفبای انگلیسی یا عدد هشت که اگر شکل شکسته ی بالای آن خمیده باشد خط خمیده ی باز است

  و خط خمیده ی بسته مانند : یک دایره یا یک بیضی.

  خطوط متقاطع ریاضی سوم ابتدایی

  به دو خط که به هر یک از شکل های بالا باشد ولی همدیگر را قطع و از هم بگذرند مانند: ضربدر .

  خط عمود

  به دو خط راست که همدیگر را قطع و محل برخورد آنها یک زاویه ی ۹۰ درجه را درست کند

  برای فهمیدن این تعریف یک مربع یا یک مستطیل بکشید و شکل گوشه های آن را مشاهده کنید

  که آن گوشه را زاویه ۹۰ و رابطه ی آن دو خط همان گوشه را با هم را عمود نامیده .

  خط تقارن

  خط تقارن همان محل تا خوردگی است که دو نیمه کاملاً بر هم منطبق بوده و مساوی هم باشند .

  نکات :

  خط ها دو نوع هستند :

  خط بسته و خطباز.هر خط باز یا بسته ای می تواند خمیده ،شکسته یا راست باشد.

  برای رسم یک خط ٬کافی است دونقطه از آن را داشته باشیم.از هر دونقطه ٬فقط یک خط می گذرد.

  از یک نقطه خطهای زیادی می گذرد.

  خط نقطه وسط ندارد.ابتدای نیم خط بسته وانتهای آن نامحدود است .

  پاره خط نقطه وسط دارد.تعداد نیم خط های روی یک نیم خط برابر است باتعداد نقطه های روی آن نیم خط.

  آموزش تعیین تعداد پاره خط ها ریاضی سوم ابتدایی

  روش اول:

  (تعداد نقطه ها ×تعداد فاصله های بین آن نقطه ها ) :۲ =تعداد پاره خط ها

  روش دوم :

  بین دونقطه را به ترتیب ازعدد ۱تا….می نویسیم وبعد باهم جمع میکنیم.

  مثال:

  اگر روی یک پاره خط ۷نقطه باشد ازنقطه اول تا دوم عدد یک واز نقطه دوم تا سوم عدد ۲ و……درنتیجه به عدد ۶ می رسیم .

  بعدعدد هارا جمع می کنیم : ۲۱=۶+۵+۴+۳+۲+۱

  روی این پاره خط ۲۱ پاره خط وجود دارد..

  0Share

  Facebook Twitter Google+

  منبع : dabesto.ir

  پاره خط ، خط و نیم خط — به زبان ساده – فرادرس

  پاره خط بخشی از یک خط است که دو انتهای آن محدود هستند. در این آموزش با پاره خط آشنا می‌شویم و روش اندازه‌گیری طول آن را نیز بیان خواهیم کرد.

  پاره خط ، خط و نیم خط — به زبان ساده

  آخرین به‌روزرسانی: ۵ خرداد ۱۴۰۰ زمان مطالعه: ۲ دقیقه

  ریاضی، علوم پایه ۱۶۴۱۷۸ بازدید

  در این آموزش از مجموعه مطالب ریاضی مجله فرادرس، با خط، نیم خط و پاره خط آشنا می‌شویم.

  فهرست مطالب این نوشته

  خط چیست؟ نیم خط چیست؟ پاره خط چیست؟

  اندازه گیری طول پاره خط

  رسم پاره خط پاره خط های مساوی

  چند مثال از پاره خط‌

  خط چیست؟

  یک خط از دو طرف تا بی‌نهایت در دو جهت امتداد دارد (علامت پیکان برای نشان دادن امتداد تا بی‌نهایت رسم شده است).

  نیم خط چیست؟

  نیم خط در یک نقطه شروع شده و در یک جهت تا بی‌نهایت ادامه می‌یابد.

  برای آشنایی بیشتر با نیم‌خط، به آموزش «نیم خط چیست؟ — به زبان ساده» مراجعه کنید.

  پاره خط چیست؟

  پاره خط بخشی از یک خط است که دو انتهای آن محدود هستند. شکل زیر یک پاره‌خط است.

  اگر خط زیر را داشته باشیم:

  اگر دو نقطه A و B را روی خط مشخص و یک قطعه را جدا کنیم، یک پاره‌خط خواهیم داشت. نقاط انتهایی پاره‌خط را معمولاً با حروف انگلیسی نشان می‌دهیم.

  فیلم‌های آموزشی مرتبط

  آموزش ریاضی و آمار ۳ – پایه دوازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۲ – پایه یازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۱ – پایه دهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش محاسبات سریع ریاضی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضیات گسسته – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش جامعه شناسی ۱ – پایه دهم

  شروع یادگیری

  آموزش عربی – پایه نهم

  شروع یادگیری

  آموزش نگارش – پایه هفتم

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۳ – پایه دوازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۲ – پایه یازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۱ – پایه دهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  آموزش هندسه پایه دهم – هندسه ۱

  شروع یادگیری

  آموزش محاسبات سریع ریاضی

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضیات گسسته – پایه دوازدهم

  شروع یادگیری

  آموزش جامعه شناسی ۱ – پایه دهم

  شروع یادگیری

  آموزش عربی – پایه نهم

  شروع یادگیری

  آموزش نگارش – پایه هفتم

  شروع یادگیری

  آموزش ریاضی و آمار ۳ – پایه دوازدهم علوم انسانی

  شروع یادگیری

  این پاره‌خط دارای دو نقطه انتهایی A و B است که طول آ‌ن‌ها ثابت است. طول این پاره خط فاصله بین نقاط انتهایی آن، یعنی A و B، است. بنابراین، یک پاره‌خط یک قطعه یا بخشی از یک خط است که دارای دو نقطه انتهایی است. برخلاف خط، یک پاره‌خط دارای طول مشخصی است. طول یک پاره‌خط را می‌توان با واحدهای مختلفی مانند میلی‌متر، سانتی‌متر، فوت، اینچ و… اندازه‌گیری کرد.

  برای آشنایی بیشتر با مباحت هندسه و ریاضیات، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه فیلم‌های آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

  برای مشاهده مجموعه فیلم‌های آموزش دروس دبیرستان و پیش دانشگاهی + اینجا کلیک کنید.

  اندازه گیری طول پاره خط

  برای اندازه‌گیری طول یک پاره خط گام‌های زیر را طی می‌کنیم.

  گام ۱: یک مقیاس را انتخاب کنید، مثلاً سانتی‌متر، میلی‌متر و… . معمولاً برای چیزهایی که با آن سر و کار داریم، مقیاس سانتی‌متر مناسب است.گام ۲: پاره‌خطی را که می‌خواهید اندازه بگیرید، مشخص کنید.گام ۳: سر خط‌کش را روی نقطه ابتدایی پاره‌خط قرار دهید.

  گام ۴: عدد روی خط‌کش را که نقطه انتهایی پاره‌خط روی آن قرا دارد، مشاهده کنید. برای مثال، در شکل بالا، طول پاره‌خط ۶ سانتی‌متر است.

  توجه کنید که طول پاره خط AB را با

  ¯¯¯¯¯¯¯¯ A B AB¯

  نشان می‌دهیم. مثلاً وقتی می‌نویسیم

  ¯¯¯¯¯¯¯¯ A B = 6 AB¯=6

  یعنی طول پاره خط AB برابر با ۶ است.

  رسم پاره خط

  فرض کنید می‌خواهیم یک پاره‌خط به طول 5 سانتی‌متر ترسیم کنیم. بدین منظور، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

  گام 1: خطی با طول دلخواه رسم کنید. یک نقطه A روی خط علامت‌گذاری کنید که نقطه شروع پاره‌خط است.گام 2: با استفاده از خط‌کش، نوک مداد پرگار را به اندازه 5 سانتی‌متر از مرکز آن جدا کنید.

  گام ۳: نشان‌گر پرگار را در نقطه A قرار داده و کمانی رسم کنید که خط را قطع کند.گام ۴: نقطه تقاطع کمان و خط را B نامگذاری کنید.گام ۵: AB همان پاره خطی‌ است که به دنبالش بودیم.

  پاره خط های مساوی

  وقتی دو پاره‌خط دارای اندازه برابر باشند، روی هریک از خط‌ها علامتی شبیه زیر مشخص می‌کنیم و این‌گونه می‌نویسیم:

  A B = ¯¯¯¯¯¯¯¯ B C AB=BC¯ .

  چند مثال از پاره خط‌

  اضلاع چندضلعی‌ها، لبه‌های خط‌کش و لبه‌های کاغذ همه نمونه‌هایی از یک پاره‌خط هستند.

  اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

  مجموعه آموزش‌های دروس ریاضیات

  آموزش ریاضی پایه دانشگاهی

  مجموعه آموزش‌های دروس دبیرستان و پیش‌دانشگاهی

  حجم کره و محاسبه آن | به زبان ساده

  مساحت ذوزنقه و محاسبه آن — به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

  منبع : blog.faradars.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستاره 1 ماه قبل
  -2

  شکلی که دو پاره خط و دو نیم خط داشته باشد چیست

  0
  یاسمین 1 ماه قبل

  شکلی که دو پاره خط داشته باشد

  راحیل 1 ماه قبل
  0

  شکلی که دو پاره خط و دو نیم خط دارد

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  شکلی که دو گاره خط، ودو نیم خط دارد کلاس سوم

  م 12 ماه قبل
  0

  شکلی بکشید ک دوتا پاره خط ودو نیم خط داشته باشد

  مهدی 1 سال قبل
  5

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید