این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  ضرایب دروس انسانی کنکور 1402

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ضرایب دروس انسانی کنکور 1402 را از این سایت دریافت کنید.

  جزئیات ضرایب دروس کنکور 1402 اعلام شد

  دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو جزئیات پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کرد.

  جزئیات ضرایب دروس کنکور 1402 اعلام شد

  جزئیات ضرایب دروس کنکور 1402 اعلام شد دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو جزئیات پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کرد.

  127,970

  دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو جزئیات پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام کرد.

  به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

  پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بر اساس مصوبه «سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۶۷۹۲/۱۴۰۰/ دش مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۰ و ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) مصوب ۱۵ تیر ۱۴۰۰ «جلسات ۸۵۵ و۸۶۳ مورخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغی به شماره ۶۳۱۰/۱۴۰۱/ دش مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ انجام می‌شود.

  نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است:

  ۱. نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به ترتیب مطابق پیوست‌های ۱ و ۲ است.

  ۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

  میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

  ۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  ۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود) به شرح جدول ذیل است:

  سهم دروس عمومی و تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی

  سال عمومی تخصصی جمع ۱۴۰۲ ۲۶ ۱۴ ۴۰ ۱۴۰۳ ۲۸ ۲۲ ۵۰

  ۱۴۰۴ و بعد از آن ۳۰ ۳۰ ۶۰

  ۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

  ۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

  تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

  ۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

  ۸. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) به تفکیک گروه‌های آزمایشی به شرح جداول ذیل است:

  گروه علوم ریاضی و فنی

  نام درس ضریب ریاضی ۱۲ فیزیک ۹ شیمی ۷ گروه علوم تجربی زمین شناسی ۱ ریاضی ۷ زیست شناسی ۱۲ فیزیک ۷ شیمی ۹ گروه علوم انسانی ریاضی ۶ اقتصاد ۲

  زبان وادبیات فارسی (تخصصی) ۸

  زبان عربی (تخصصی) ۵ تاریخ و جغرافیا ۵ علوم اجتماعی ۵ فلسفه و منطق ۵ روانشناسی ۲ گروه هنر درک عمومی هنر ۱۲

  درک عمومی ریاضی - فیزیک ۵

  خلاقیت تصویری و تجسمی ۳

  گروه زبان‌های خارجی زبان تخصصی ۱

  ۸.۱. در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی وی در گروه آزمایشی که شرکت کرده (با توجه به ضرایب مندرج در بند ۸ این اطلاعیه) ساخته می‌شود.

  ۸.۲. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی «زبان عربی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته می‌شود.

  تبصره: در هر یک از نوبت‌های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می‌کنند باید انتخاب کنند که صرفاً به دفترچه سوالات تخصصی از «منابع دیپلم علوم انسانی» یا «منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی» پاسخ می‌دهند.

  ۸.۳. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (مجموعه ۱) یکبار در سال برگزار می‌شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته‌های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

  منبع مطلب : www.kanoon.ir

  ضرایب جدید دروس کنکور 1402 ویژه رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی، زبان و هنر

  ضرایب جدید دروس کنکور 1402 ویژه رشته های علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی فیزیک (علوم ریاضی و فنی)، زبان و هنر اعلام شد | جدول ضرایب دروس کنکور

  ضرایب جدید دروس کنکور 1402 اعلام شد

  گزینه دو 8 مهر 1401 بدون دیدگاه بازدید : 95 فهرست مطالب

  همانطور که پیشتر اطلاع رسانی شده بود کنکور 1402 با تغییرات گسترده ای برگزار می‌شد. این تغییرات به اندازه گسترده بود که برخی از افراد نسبت به اجرایی شدن آن تردید داشتند. اما با گذشت زمان روابط عمومی سازمان سنجش با انتشار اعلامیه هایی جزئیات این تغییرات را نیز مشخص نمود تا تردیدی در اجرایی شدن آن باقی نماند. یکی از تغییرات مهم کنکور 1402 ضرایب جدید دروس در گروه های آزمایشی مختلف می باشد. در ادامه این مقاله با ضرایب جدید دروس رشته های علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی فیزیک، زبان و هنر در کنکور 1402 آشنا خواهید شد.

  خدمات داوطلبان کنکور دی 1401

  خدمات داوطلبان کنکور تیر 1402

  تغییر ضرایب کنکور 1402

  همانطور که می دانید کنکور 1402 با تغییرات زیادی از منظر محاسبه نمره و نحوه پذیرش همراه خواهد بود. بر این اساس مهم ترین تغییرات برای کنکور سال 1402 عبارتند از: حذف دروس عمومی از آزمون، برگزاری دو کنکور در سال، تاثیر قطعی سوابق تحصیلی، حذف زیرگروه ها و تغییر در ضرایب دروس.

  در اواخر شهریور 1401 دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اعلامیه مهمی درباره تغییر ضرایب دروس در کنکور 1402 مطابق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر نمود. در این اعلامیه علاوه بر تغییر ضرایب دروس به مواردی مانند تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1402 نیز پرداخته شد.

  یکی از موارد مهم این اعلامیه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 1402 است. براساس این اعلامیه در کنکور 1402 نمره نهایی داوطلبان گروه تجربی، انسانی و ریاضی با تاثیر 40 درصدی سوابق تحصیلی و 60 درصدی آزمون تعیین می شود. در گروه آزمایشی هنر و زبان در کنکور 1402 دروس اختصاصی سوابق تحصیلی نادیده گرفته شده و امتیاز آن به آزمون نهایی منتقل می گردد. به این ترتیب در کنکور 1402 نمره نهایی داوطلبان گروه هنر و زبان با تاثیر سوابق 26 درصدی سوابق تحصیلی (صرفا براساس دروس عمومی)و  74 درصدی نمره آزمون آنها مشخص خواهد شد.

  در کنکور 1402 نسبت به سالهای قبل تغییرات گسترده ای اعمال خواهد شد.

  برای پذیرش در کنکور 1402 نمره کل نهایی هر داوطلب از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی (از بین دو نوبت آزمون) و نمره سابقه تحصیلی گروه درخواستی او تا پایان خردادماه 1402 ساخته می شود.

  در کارنامه نهایی کنکور 1402 نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خردادماه 1402، نمره کل سابقه تحصیلی، رتبه کل نهایی و نمره داوطلب در سهمیه و کشور در گروه آزمایشی موردنظر او مشخص می شود.

  کارنامه تمامی آزمون های گزینه دو در سال 1401-1402 با ضرایب مشابه دروس کنکور 1402 محاسبه می شود.

  ضرایب جدید دروس رشته علوم تجربی

  رشته علوم تجربی در سالیان اخیر بیشترین تعداد علاقه مند و داوطلب در بین گروه‌های آزمایشی را به خود اختصاص داده است. تعداد داوطلبان بیشتر رشته علوم تجربی سطح رقابت برای کسب رتبه مناسب در این رشته را افزایش داده است. با حذف دروس عمومی، کنکور تجربی با 5 درس برگزار می شود. عناوین و ضرایب دروس کنکور رشته علوم تجربی در سال 1402 مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

  نام درس ضریب زمین شناسی 1 ریاضی 7 زیست شناسی 12 فیزیک 7 شیمی 9

  درس زیست شناسی با ضریب 12 بالاترین تاثیر در پذیرش دانشجویان رشته تجربی را دارد.

  درس زمین شناسی نیز با ضریب 1 نسبت به سایر دروس از اهمیت بسیار کمتری برخوردار می باشد.

  دروس شیمی، ریاضی و فیزیک را می توان جز دروسی با اهمیت نسبتا مناسب در کنکور تجربی دانست.

  برای آشنایی بیشتر با ضرایب کنکور تجربی مطلب روبه رو را مطالعه نمایید: ضرایب دروس تجربی در کنکور 1402

  ضرایب جدید دروس رشته علوم انسانی

  رشته علوم انسانی در بین 5 گروه آزمایشی از نظر تعداد داوطلبان در جایگاه دوم قرار گرفته است. از نکات مهم برای داوطلبان رشته انسانی تعداد زیاد دروس آزمون آنها حتی پس از حذف دروس عمومی می باشد. در کنکور 1402 داوطلبان رشته انسانی با پاسخگویی به 8 عنوان درسی بیشترین تنوع سوالات را خواهند داشت. بر این اساس و مطابق جدول زیر ضرایب دروس رشته انسانی در کنکور 1402 به شرح زیر می باشد.

  نام درس ضریب ریاضی 6 اقتصاد 2

  زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)

  8 زبان عربی (تخصصی) 5 تاریخ و جغرافیا 5 علوم اجتماعی 5 فلسفه و منطق 5 روانشناسی 2

  درس زبان و ادبیات فارسی تخصصی با ضریب 8 بالاترین تاثیر در پذیرش دانشجویان را دارد.

  دروس اقتصاد و روانشناسی نیز با ضریب 2 نسبت به سایر دروس از تاثیر کمتری برخوردار هستند.

  دو درس تاریخ و جغرافیا در یک مجموعه درسی و دو درس فلسفه و منطق نیز در یک مجموعه درسی در قرار می گیرند.

  برای آشنایی بیشتر با ضرایب کنکور انسانی مطلب مقابل را مطالعه نمایید: ضرایب دروس انسانی در کنکور 1402

  ضرایب جدید دروس رشته ریاضی فیزیک

  رشته ریاضی فیزیک زمانی به عنوان رشته ای محبوب بین داوطلبان کنکور طرفداران زیادی داشت. در سال 1401 کنکور رشته ریاضی فیزیک که به طور رسمی کنکور گروه علوم ریاضی و فنی نامیده می شود، از تعداد داوطلب کمتری نسبت به سایر گروه های ازمایشی برخوردار بود. عناوین و ضرایب دروس کنکور رشته ریاضی فیزیک (علوم ریاضی و فنی) در سال 1402 مطابق جدول به شرح زیر می باشد.

  منبع مطلب : mag.gozine2.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید