این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  عربی دوازدهم الا

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  عربی دوازدهم الا را از این سایت دریافت کنید.

  فیلم و جزوه های صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)

  فیلم و جزوه های صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی | آلاء

  صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

  فیلم ها : 14 فیلم ها (14) جزوه ندارد

  فیلم جلسه 1 - درس اول سال دوازدهم (قسمت اول)، بررسی مقدمۀ کتاب درسی

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  قبل شروع کتاب درسی دوازدهم لازمه مقدمه کتاب رو مرور کنیم تا ببنیم چه ابزاری نیاز داریم ، مروری هم بر قواعد پایه داریم. صفر تا صد

  فیلم جلسه 2 - درس اول سال دوازدهم (قسمت دوم)، تجزیه و تحلیل متن درس اول

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این فیلم به ترجمه درس اول دوازدهم کتاب ریاضی و تجربی رو میپردازیم و نکات قواعدی رو  مرور کنیم. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آم

  فیلم جلسه 3 - درس اول سال دوازدهم (قسمت سوم)، حل تمارین 1 تا 4 درس اول

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این جلسه قسمت اول تمرینات درس یک رو حل میکنیم سپس به تکمیل قواعد درس یک میپردازیم. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) -

  فیلم جلسه 4 - درس اول سال دوازدهم (قسمت چهارم)، حل تمارین 5 تا 8 درس اول

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این بخش ادامه تمرینات جلسه اول رو حل میکنیم که هم نکات قواعدی تکمیل بشه هم تمرینات به صورت کامل حل بشه. صفر تا صد عربی دوازدهم

  فیلم جلسه 5 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت اول)، تدریس قواعد

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این بخش بنا داریم قواعد درس دوم رو تدریس کنیم و البته مرور کوتاهی به قواعد درس یک خواهیم داشت. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آم

  فیلم جلسه 6 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، حل تمارین درس دوم

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در بخش دوم درس 2 قصد داریم ترجمه متن درس رو باهم کار کنیم و دو تمرین اول درس که مربوط به لغات است. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آ

  فیلم جلسه 7 - درس دوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، حل تمارین درس دوم

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این جلسه تمرینات درس دوم رو کامل خواهیم کرد و مبحث حال رو به اتمام میرسونیم. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام

  فیلم جلسه 8 - درس سوم سال دوازدهم (قسمت اول)، تدریس قواعد

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این فیلم قواعد درس سوم رو که مربوط به مستثنی و حصر میشود تدریس کنیم ، همچنین نکات قواعدی و تستی رو بررسی میکنیم. صفر تا صد عرب

  فیلم جلسه 9 - درس سوم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمۀ درس سوم، حل تمارین 1 تا 3 درس سوم

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این قسمت ترجمه متن درس سوم رو خواهیم گفت و تمرینات مربوط به لغات رو حل میکنیم. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدر

  فیلم جلسه 10 - درس سوم سال دوازدهم (قسمت سوم)، حل تمارین 4 تا 8 درس سوم

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این بخش که بخش پایانی درس سوم است بنا داریم که تمرینات چهارم تا هشتم درس رو باهم تمرین کنیم . صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آمو

  فیلم جلسه 11 - درس چهارم سال دوازدهم (قسمت اول)، تدریس قواعد

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این بخش به درس پایانی رسیدیم درس چهارم بحث مفعول مطلق که جمله قیدها در زبانه عربیه. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید)

  فیلم جلسه 12 - درس چهارم سال دوازدهم (قسمت دوم)، ترجمه

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  در این جلسه ترجمه متن درس چهارم خدمتتون ارائه میکنم. صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 12 - د

  فیلم جلسه 13 - درس چهارم سال دوازدهم (قسمت سوم)، حل تمارین

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

  این بخش آخرین قسمت از فیلمهای مجموعه صفر تا صد عربی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی که در این قسمت تمرینات درس چهارم به عنوان اخرین فص

  فیلم جلسه 14 - درسنامه، خلاصه درس‌های 1 و 2

  رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/20 | آلاء

  درسنامه، خلاصه درس‌های 1 و 2 صفر تا صد عربی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 14 - درسنامه، خلاصه درس‌های 1

  منبع : alaatv.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید