این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  فرهنگ عباسیان

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  فرهنگ عباسیان را از این سایت دریافت کنید.

  The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'ts' of non

  Server Error in '/' Application.

  Server Error in '/' Application.

  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ArgumentException: The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'ts' of non-nullable type 'System.Int64' for method 'System.Web.Mvc.ActionResult D(Int64, Int64)' in 'Enghelab.MvcApp.Controllers.NewsController'. An optional parameter must be a reference type, a nullable type, or be declared as an optional parameter.

  Parameter name: parameters

  Source Error:

  An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

  Stack Trace:

  [ArgumentException: The parameters dictionary contains a null entry for parameter 'ts' of non-nullable type 'System.Int64' for method 'System.Web.Mvc.ActionResult D(Int64, Int64)' in 'Enghelab.MvcApp.Controllers.NewsController'. An optional parameter must be a reference type, a nullable type, or be declared as an optional parameter.

  Parameter name: parameters]

  System.Web.Mvc.ActionDescriptor.ExtractParameterFromDictionary(ParameterInfo parameterInfo, IDictionary`2 parameters, MethodInfo methodInfo) +430

  System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) +111

  System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) +35

  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) +39

  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +70

  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) +42

  System.Web.Mvc.Async.AsyncInvocationWithFilters.b__3d() +72System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass46.b__3f() +387

  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) +42

  System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass2b.b__1c() +38System.Web.Mvc.Async.<>c__DisplayClass21.b__1e(IAsyncResult asyncResult) +188

  System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) +38

  System.Web.Mvc.Controller.b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) +29

  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +68

  System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) +52

  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +39

  System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) +38

  System.Web.Mvc.MvcHandler.b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) +43

  System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) +68

  System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) +38

  System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +602

  System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +195

  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +128

  Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3930.0

  منبع مطلب : www.iranbbf.ir

  تأثیرات فرهنگ ایران باستان بر فرهنگ اسلامی در دورۀ عباسی

  آشنایی مسلمانان عرب با فرهنگ و تمدن ایرانی پس از فتوحات، شیوۀ زندگی  و فرهنگ خلفای مسلمان، بخصوص عباسیان را تحت تأثیر قرار داد. در مقابل، تغییر محسوسی در موقعیت ایرانیان به وجود آمد. آنان فرصت یافتند با نفود در دستگاه خلافت، امور کشور را در اختیار خود بگیرند و این امر موجب شد تا آنها در عرصۀ سیاسی ظاهر شوند. همچنین، انتقال مرکزیت سیاسی عباسیان به شرق و در دل سرزمین تاریخی ایران نیز بیش از گذشته بر تجدید حیات عنصر ایرانی در این دوره اثر گذاشت. این فرآیند تاریخی راه را برای ظهور زبان فارسی در دستگاه دیوان سالاری و نیز ترجمۀ متون فارسی به عربی باز کرد و بدین ترتیب، در این دوران شاهد حضور گروه زیادی از دانشمندان ایرانی در عرصۀ علمی و نیز اصرار ایرانیان بر حفظ سنت­های ایرانی، از جمله، جشن نوروز و مهرگان هستیم. از این رو، مقالۀ حاضر سعی دارد به بیان تأثیرات فرهنگی ایرانیان بر مسلمانان در خلافت عباسیان بپردازد و روشن سازد که آنچه به نام فرهنگ ایرانی- اسلامی در ایران شکل گرفت چه ارتباطی به فرهنگ ایران باستان داشته است.

  تأثیرات فرهنگ ایران باستان بر فرهنگ اسلامی در دورۀ عباسی

  نوع مقاله : مقاله پژوهشی

  نویسندگان

  قاسم احمدی 1 فاطمه لاجوردی 2 محمدرضا عدلی 3

  1 دانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

  2 گروه ادیان و عرفان، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

  3 استادیار گروه ادیان و عرفان، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

  چکیده

  آشنایی مسلمانان عرب با فرهنگ و تمدن ایرانی پس از فتوحات، شیوۀ زندگی  و فرهنگ خلفای مسلمان، بخصوص عباسیان را تحت تأثیر قرار داد. در مقابل، تغییر محسوسی در موقعیت ایرانیان به وجود آمد. آنان فرصت یافتند با نفود در دستگاه خلافت، امور کشور را در اختیار خود بگیرند و این امر موجب شد تا آنها در عرصۀ سیاسی ظاهر شوند. همچنین، انتقال مرکزیت سیاسی عباسیان به شرق و در دل سرزمین تاریخی ایران نیز بیش از گذشته بر تجدید حیات عنصر ایرانی در این دوره اثر گذاشت. این فرآیند تاریخی راه را برای ظهور زبان فارسی در دستگاه دیوان سالاری و نیز ترجمۀ متون فارسی به عربی باز کرد و بدین ترتیب، در این دوران شاهد حضور گروه زیادی از دانشمندان ایرانی در عرصۀ علمی و نیز اصرار ایرانیان بر حفظ سنت­های ایرانی، از جمله، جشن نوروز و مهرگان هستیم. از این رو، مقالۀ حاضر سعی دارد به بیان تأثیرات فرهنگی ایرانیان بر مسلمانان در خلافت عباسیان بپردازد و روشن سازد که آنچه به نام فرهنگ ایرانی- اسلامی در ایران شکل گرفت چه ارتباطی به فرهنگ ایران باستان داشته است.

  کلیدواژه‌ها

  تعاملات فرهنگی عباسیان دبیران زرتشتی نهضت ترجمه

  20.1001.1.20080476.1400.15.1.1.1

  عنوان مقاله [English]

  The Influences of Ancient Iranian Culture on Islamic Culture in the Abbasid Period

  نویسندگان [English]

  Qasem Ahmadi 1 Fatemeh Lajevardi 2 Mohammad reza Adli 3

  1 PhD Candidate of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

  2 Assistant Professor of Comparative Religion and Mysticism, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

  3 Assistant Professor of Comparative Religion and Mysticism, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

  چکیده [English]

  Arab Muslims' familiarity with Iranian culture and civilization after the conquest, influenced the lifestyle of Muslims especially Abbasid caliphs. On the other hand, there was a big change in Iranian' situation. They had opportunity to enter the caliphate and take over the affairs of the country. This has made them to appear in the political arena. Also, the transfer of Abbasid political center to the center of historical land of Iran, more than ever influenced the revival of Iranian element in this period. This historical process paved the way for the emergence of Persian language in the bureaucratic system and translating Persian texts to Arabic. Therefore, we are seeing a large number of Iranian scientists in the scientific and their instance on preserving Iranian traditions like the Nowruz and Mehregan celebrities. Hence, the present article attempts to express cultural impact of Iranian on Muslims in the Abbasid caliphate and make it clear what is called the Iranian Islamic culture in Iran what has been related to ancient Iranian culture.

  کلیدواژه‌ها [English]

  Cultural Interactions Abbasid Zoroastrian Teachers Translation Movement

  مراجع

  منبع مطلب : jrs.srbiau.ac.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید