این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قوانین کلاس ابتدایی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قوانین کلاس ابتدایی را از این سایت دریافت کنید.

  قوانین کلاس و مدرسه

  بانک مقالات ایران با ارائه مقالات جدید، اخبار علمی، فرهنگی و آموزشی، سئوالات آزمونها و معرفی کتب جدید در خدمت جامعه علمی کشور

  قوانین کلاس و مدرسه

  قواعد و قوانینی که بهتر است قبل از شروع سال تحصیلی هر دانش آموزی بداند و در طول سال تحصیلی رعایت کند تا کلاس با نظم و قانون به سوی موفقیت پیش رود :

  تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی

  1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.

  2 ـ در کلاس نظم را رعایت کرده و هنگامی که معلم یا هر کدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم و به آنها خوب گوش کنم.

  3 ـ با همکلاسی ها و به ویژه با معلم خود با احترام رفتار کنم.

  4 – هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .

  5 ـ با علاقه و جدّیت در بحث های کلاسی با رعایت حقوق و احترام دیگران مشارکت کنم.

  6-آدامس جویدن و خوردن  هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .

  7- تقریباً بعد از هر سه درس یاهر ماه یه امتحان خواهیم داشت.

  8- بهداشت فردی را رعایت می کنم ودر نظافت و بهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.

  9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.

  10 ـ هنگام صحبت از واژه های مناسب و درخور کلاس استفاده خواهم کرد .

  11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.

  12-هنگامی که معلم تدریس می کندبا دقت گوش می دهم و بی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.

  13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.

  14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.

  15-از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم وبه آن دست نمی زنم.

  16-از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.

  17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.

  18- درکارهای گروهی ودر فعالیت های خارج از کلاس با معلم ودوستانم همکاری می کنم و وسایل و لوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.

  19 ـ ازشیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .

  20- از به کار بردن الفاظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.

  21 ـ ازهرگونه شوخی بی جا ودرگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب می کنم .

  22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار می توانید اجازه بگیرید که از شما درس پرسیده نشود، آن هم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان ،پس سعی کنید این یک فرصتُ را برای روز مبادا نگه دارید.

  23 ـ انجام به موقع تکالیفی که معلم مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.

  24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)

  25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک ومشاورت معلم اقدام وتلاش مضاعف کنیم .

  26ـ ازنوشتن روی میز ،صندلی ودیوار ها پرهیز کنیم.

  27 ـ  همیشه راست گو باشیم.

  28 ـ هر گز یکدیگر رامسخره نکنیم .(موقع لزوم باهم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )

  29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.

  30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم وهیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم

  31 ـ رازدار و امانت دار باشیم بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .

  32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبا ن و......یکدیگر احترام بگذاریم .

  33 ـ مؤدبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینیم .

  34 ـ درصورت بروز هرگونه خطا واشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفووگذشت رافراموش نکنیم .

  35 ـ باهمدیگر دوست باشیم ودر حفظ دوستی کوشا باشیم .

  36 ـ به یکدیگراعتماد داشته باشیم وهرگز از موقعیت های یکدیگر سؤءاستفاده نکنیم

  37 ـ متعهد می شویم که همیشه  به وظایف خود عمل کنیم.

  تهیه کننده: سیده فاطمه حسینی 

  منبع مطلب : www.edub.ir

  قوانین مهم کلاس

  قوانین مهم کلاس ـ انجام به موقع تکالیفی که دبیر مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید . ـ نظم کلاس را پیوسته رعایت می کنم.

  یاشا

  یاشا قوانین مهم کلاس

  قوانین مهم کلاس

  1 ـ همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شوم.

  2 ـ درکلاس نظم رارعایت کرده وهنگامی که دبیر یا هرکدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم وبه آنها خوب گوش کنم.

  3 ـ با همکلاسی ها وبه ویژه با دبیر خود باا حترام رفتار کنم.

  4 – هیچ وقت میان حرف معلم نپرم .

  5 ـ با علاقه وجدّیت در بحث های کلاسی بارعایت حقوق واحترام دیگران مشارکت کنم.

  6-آدامس جویدن و خوردن  هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .

  7-.بعداز هرسه درس یاهر ماه یه امتحان خواهیم داشت.

  8- بهداشت فردی را رعایت می کنم ودر نظافت وبهداشت کلاس با دیگران همکاری می کنم.

  9- برای پاسخ گوی به سوالات معلم نوبت را رعایت می کنم.

  10 ـ هنگام صحبت ازواژه های مناسب ودرخورکلاس استفاده خواهم کرد .

  11- به دوستانم سلام می کنم و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد می کنم.

  12-هنگا می که معلم تدریس می کندبا دقت گوش می دهم وبی مورد با دیگران صحبت نمی کنم.

  13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نمی گیرم.

  14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایم رعایت می کنم.

  15-از وسایل کلاسی به خوبی استفاده می کنم وبه آن ها صدمه نمی زنم.

  16-از شکایت های بی مورد پرهیز می کنم.

  17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه می گیرم.

  18- درکارهای گروهی ودر فعالیت های خارج از کلاس با معلم ودوستانم همکاری می کنم.و وسایل ولوازم مورد نیاز را تهیه می کنم.

  19 ـ ازشیطنت های بیهوده پرهیز می کنم .

  20- از به کار بردن الفا ظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری می کنم.

  21 ـ ازهرگونه شوخی بی جا ودرگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب می کنم .

  22 ـ هر جلسه درس پرسیده می شود و شما در طول ترم فقط یک بار میتوانیداجازه بگیرید که ازشمادرس پرسیده نشود، اونهم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان ،پس سعی کنید این یک فرصتُ را برای روز مبادا نگه دارید.

  23 ـ انجام به موقع تکالیفی که دبیر مربوطه برای یادگیری بهتر به ما می گوید.

  24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهیم .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)

  25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک ومشاورت معلم اقدام وتلاش مضاعف کنیم .

  26ـ ازنوشتن روی میز ،صندلی ودیوار ها پرهیز کنیم.

  27 ـ  همیشه راست گو باشیم.

  28 ـ هر گز یکدیگر رامسخره نکنیم .(موقع لزوم باهم دیگر بخندیم به همدیگر نخندیم )

  29 ـ سعی کنیم همیشه، با همدیگر مهربان باشیم.

  30 ـ سر امتحان تقلب نکنیم وهیچ وقت هم به کسی تقلب نرسانیم

  31 ـ رازداروامانتدار باشیم بحث های کلاسی در درون کلاس بماند .

  32 ـ به تفکّرات ، اعتقادات ،فرهنگ ، قومیّت ،علایق ،سلایق ،ملیّت ،زبا ن و......یکدیگر احترام بگذاریم .

  33 ـ مؤدبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینیم .

  34 ـ درصورت بروز هرگونه خطا واشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفووگذشت رافراموش نکنیم .

  35 ـ باهمدیگر دوست باشیم ودر حفظ دوستی کوشا باشیم .

  36 ـ بایکدیگراعتماد داشته باشیم وهرگز از موقعیت های یکدیگر سؤءاستفاده نکنیم

  37 ـ متعهد می شویم که همیشه  به وظایف خود عمل کنیم.

  بهبود کارایی دانش آموزان یکی از نتایج اجرایی کردن قوانین و روشهایی است که شما می توانید آنان را اجرا کرده و به انجام برسانید.

  همچنین لازم به یادآوری است :

  ۱ـ انتظار دارم (فعالیت ، تکالیف ،تحقیقی وسوالایی )که برای خارج ازکلاس برای اتان میدم برای جلسه ی بعد آماده کرده باشین.

  ۲ ـ تهیه ی روزنامه دیواری و فعالیت های گروهیِ مرتبط با درسمون نمره ی مثبت داره. در طول ترم درارتباط با موضوعات مرتبط با درس می توانید روزنامه دیواری تهیه کنید که نمره مثبت داره.

  ۳-انتظار دارم همیشه پایبند به اجرای قوانین فوق الذکرباشین باارزش واحترام گذاشتن به قوانین ،به انجام وظایف وتعهدتان مبادرت ورزین

  موفقیت ونیک فرجامی شما آرزوی  ماست .

  نصیری دبیر علوم اجتماعی

  + نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ساعت 22:55 توسط مجتبی نصیری  | نظرات

  خانه آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  پیوندهای روزانه

  فردوسی 5

  آرشیو پیوندهای روزانه

  نوشته‌های پیشین

  آبان ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ بهمن ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ خرداد ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ فروردین ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ بهمن ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۱ آذر ۱۳۹۱ آبان ۱۳۹۱ مهر ۱۳۹۱ شهریور ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ فروردین ۱۳۹۱ اسفند ۱۳۹۰ بهمن ۱۳۹۰ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰

  آرشیو موضوعی

  درس قوانین اجتماعی دوره دبیرستان

  نمونه سوالات امتحانی

  متون مربوط به درس مهارت زندگی

  راهنمای تصحیح عکس ها

  جغرافیای دوره راهنمایی

  آنتی ویروس

  راهنمای انتخاب رشته دانش آموزان اول دبیرستان

  علوم اجتماعی چهارم دبیرستان

  پیوندها

  بلاگفا

  تنهاترین معلم دنیا (حسین منظوری )

  مجتمع آموزشی فردوسی تفلیس

  آقای نوحه خوان آقای سید یحیی هاشمی

  آقای ابوالفضل منظوری

  بانک سوال وکتاب امیر محمد بانک سوالات (رشت)

  کیوکوشن کاراته گیلان

  اندیشه آببن خوشبختی آی گون igun

  پایگاه تخصصی امام سجاد

  style='display:none'>

  کد حدیث

  کد حدیث کد حدیث

  به ياد آوريد كه طرف شما صد برابر بيشتر به فكر گمانها و آرزوهاي خود مي باشد تا انديشه و گمانهاي شما.

  ديل كارنگي BLOGFA.COM

  منبع مطلب : yasha80.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید