این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قیمت دلار روز جمعه

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قیمت دلار روز جمعه را از این سایت دریافت کنید.

  قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار

  طلا 1,989 انس طلا تغییر روزانه 0 (0%) 25,074,000 طلای 18 عیار تغییر روزانه 1,927,000 (8.33%) 410,820 گرم نقره ۹۹۹ تغییر روزانه 0 (0%) 108,580,000 مثقال طلا تغییر روزانه 8,360,000 (8.34%) 108,580,000 آبشده نقدی تغییر روزانه 8,350,000 (8.33%) 97,437,000 مثقال / بدون حباب تغییر روزانه 3,979,000 (4.26%) طلا 1,989 انس طلا تغییر روزانه 0 (0%) 23 انس نقره تغییر روزانه 0 (0%) 981 انس پلاتین تغییر روزانه 0 (0%) 1,415 انس پالادیوم تغییر روزانه 0 (0%) 25,074,000 طلای 18 عیار تغییر روزانه 1,927,000 (8.33%) 33,432,000 طلای 24 عیار تغییر روزانه 2,570,000 (8.33%) 24,740,010 طلای دست دوم تغییر روزانه 1,902,020 (8.33%) 108,580,000 مثقال طلا تغییر روزانه 8,360,000 (8.34%) 108,580,000 آبشده نقدی تغییر روزانه 8,350,000 (8.33%) 7,417,350 حباب آبشده تغییر روزانه 625,690 (9.21%) 97,437,000 مثقال / بدون حباب تغییر روزانه 3,979,000 (4.26%) 73,691 صندوق طلای مفید تغییر روزانه 5,351 (7.83%) 192,450 صندوق طلای لوتوس تغییر روزانه 13,450 (7.51%) 125,300 صندوق طلای زر تغییر روزانه 7,500 (6.37%) 132,197 صندوق طلای گوهر تغییر روزانه 7,747 (6.22%) طلا 73,691 صندوق طلای مفید تغییر روزانه 5,351 (7.83%) 192,450 صندوق طلای لوتوس تغییر روزانه 13,450 (7.51%) 125,300 صندوق طلای زر تغییر روزانه 7,500 (6.37%) 132,197 صندوق طلای گوهر تغییر روزانه 7,747 (6.22%) نرخ انس قیمت زنده تغییر انس طلا 1,989.34 (0%) 0 انس نقره 22.61 (0%) 0 انس پلاتین 980.90 (0%) 0 انس پالادیوم 1,415.00 (0%) 0 بیشتر قیمت طلا قیمت زنده تغییر طلای 18 عیار 25,074,000 (8.33%) 1,927,000 طلای 24 عیار 33,432,000 (8.33%) 2,570,000 طلای دست دوم 24,740,010 (8.33%) 1,902,020 گرم نقره ۹۹۹ 410,820 (0%) 0 بیشتر آبشده / مثقال طلا قیمت زنده تغییر مثقال طلا 108,580,000 (8.34%) 8,360,000 آبشده نقدی 108,580,000 (8.33%) 8,350,000 حباب آبشده 7,417,350 (9.21%) 625,690 مثقال / بدون حباب 97,437,000 (4.26%) 3,979,000 بیشتر طلا در بورس قیمت زنده تغییر صندوق طلای مفید 73,691 (7.83%) 5,351 صندوق طلای لوتوس 192,450 (7.51%) 13,450 صندوق طلای زر 125,300 (6.37%) 7,500 صندوق طلای گوهر 132,197 (6.22%) 7,747 بیشتر محاسبه گر قیمت طلا حباب سنج سکه سکه 285,810,000 سکه امامی تغییر روزانه 2,060,000 (0.72%) 278,010,000 سکه بهار آزادی تغییر روزانه 13,000,000 (4.91%) 182,000,000 نیم سکه تغییر روزانه 2,000,000 (1.11%) 110,000,000 ربع سکه تغییر روزانه 0 (0%) 67,000,000 سکه گرمی تغییر روزانه 1,000,000 (1.49%) 2,715,857 تمام سکه مرکزی تغییر روزانه 135,857 (5.27%) سکه 286,010,000 سکه امامی تک فروشی تغییر روزانه 2,000,000 (0.7%) 278,270,000

  سکه بهار آزادی تک فروشی

  تغییر روزانه 12,960,000 (4.88%) 182,300,000 نیم سکه تک فروشی تغییر روزانه 2,000,000 (1.11%) 110,200,000 ربع سکه تک فروشی تغییر روزانه 0 (0%) 67,100,000 سکه گرمی تک فروشی تغییر روزانه 1,000,000 (1.49%) سکه 66,140,000 حباب سکه امامی تغییر روزانه 10,970,000 (16.59%) 58,300,000 حباب سکه بهار آزادی تغییر روزانه 3,990,000 (7.35%) 72,180,000 حباب نیم سکه تغییر روزانه 2,480,000 (3.44%) 55,070,000 حباب ربع سکه تغییر روزانه 2,240,000 (4.07%) 39,960,000 حباب سکه گرمی تغییر روزانه 2,100,000 (5.26%) قیمت سکه قیمت زنده تغییر سکه امامی 285,810,000 (0.72%) 2,060,000 سکه بهار آزادی 278,010,000 (4.91%) 13,000,000 نیم سکه 182,000,000 (1.11%) 2,000,000 ربع سکه 110,000,000 (0%) 0 سکه گرمی 67,000,000 (1.49%) 1,000,000 بیشتر حباب سکه قیمت زنده تغییر حباب سکه امامی 66,140,000 (16.59%) 10,970,000 حباب سکه بهار آزادی 58,300,000 (7.35%) 3,990,000 حباب نیم سکه 72,180,000 (3.44%) 2,480,000 حباب ربع سکه 55,070,000 (4.07%) 2,240,000 حباب سکه گرمی 39,960,000 (5.26%) 2,100,000 بیشتر قیمت سکه / تک فروشی قیمت زنده تغییر سکه امامی 286,010,000 (0.7%) 2,000,000 سکه بهار آزادی 278,270,000

  منبع مطلب : www.tgju.org

  قیمت دلار امروز در بازار آزاد و متشکل، نرخ صرافی ملی و سامانه سنا

  دلار در بازار آزاد امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان به ۴۰,۲۰۰تومان رسید.

  قیمت دلار امروز یکشنبه 28 اسفند 1401

  دلار در بازار آزاد با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴۰,۲۰۰ تومان معامله شد.دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۴۲,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.دلار در بازار متشکل در بازار ۲۶ روز پیش نسبت به ۲۷ روز پیش، با ۳۲۱۱ تومان کاهش، ۴۱,۵۴۹ تومان نرخ گذاری شد.دلار در سامانه سنا در بازار ۲۷ روز پیش نسبت به ۲۸ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۳۰,۴۱۶ تومان نرخ گذاری شد.دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۲ تومان افزایش، ۲۹,۲۸۱ تومان نرخ گذاری شد.

  جدول قیمت دلار در بازارهای مختلف

  عنوان قیمت بروزرسانی

  دلار در بازار آزاد 40,200.00 تومان روز قبل

  دلار در صرافی ملی 42,400.00 تومان روز قبل

  دلار در بازار متشکل 41,549.00 تومان ۲۶ روز پیش

  دلار در سامانه سنا 30,416.00 تومان ۲۷ روز پیش

  دلار کانادا 29,281.00 تومان روز قبل

  قیمت دلار در بازار آزاد

  روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۳ روز پیش تا ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.

  جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد

  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

  ۴۰,۲۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل

  ۴۰,۲۰۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۲۵ ۳ روز پیش

  ۴۰,۳۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۴ روز پیش

  نمودار دلار در بازار آزاد

  [fontFamily: iranyekan; fontSize:12px ]

  [fontFamily: iranyekan; fontSize:14px ]

  هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر کامل

  قیمت دلار در صرافی ملی

  روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۳ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۲,۴۰۰ (چهل و دو هزار و چهارصد ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۲,۴۰۰ (چهل و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.

  جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در صرافی ملی

  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

  ۴۲,۴۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل

  ۴۲,۴۰۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۲۴ ۳ روز پیش

  ۴۲,۵۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۴ روز پیش

  قیمت دلار در بازار متشکل

  قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۲۷ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ - به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

  جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل

  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

  ۴۱,۵۴۹ -۳,۲۱۱.۰۰ -۷.۷۳ ۲۶ روز پیش

  ۴۴,۷۶۰ ۰.۰۰ ۰ ۲۷ روز پیش

  ۴۴,۷۶۰ ۸۷ ۰.۱۹ ۲۸ روز پیش

  قیمت دلار در سامانه سنا

  ۲۷ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۲۸ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۲۸ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ - به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

  جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در سامانه سنا

  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

  ۳۰,۴۱۶ ۰.۰۰ ۰ ۲۷ روز پیش

  ۳۰,۴۱۶ -۲۷۷.۰۰ -۰.۹۲ ۲۸ روز پیش

  ۳۰,۶۹۳ ۰.۰۰ ۰ ۴۲ روز پیش

  قیمت دلار کانادا

  روز قبل دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که ۳ روز پیش تا ۲۹,۲۶۹ (بیست و نه هزار و دویست و شصت و نه ) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۸ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۰.۰۴ درصدی به ۲۹,۲۸۱ (بیست و نه هزار و دویست و هشتاد و یک ) تومان رسید.

  جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا

  قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

  ۲۹,۲۸۱ ۱۲ ۰.۰۴ روز قبل

  ۲۹,۲۶۹ -۳۳.۰۰ -۰.۱۲ ۳ روز پیش

  ۲۹,۳۰۲ -۱۸۱.۰۰ -۰.۶۲ ۴ روز پیش

  ارز ابزار اصلی وشناخته شده دادوستدها در جهان امروز به شمار می‌رود. ارز به صورت سکه یا اسکناس توسط دولت‌ها توزیع می‌شود. اکثر کشورهای جهان ارز یا واحدپول ویژه خود را تعریف کرده و بر اساس مقتضیات اقتصادی خود دست به انتشار آن می‌زنند.

  برخی از کشورها نیز از واحدهای پولی مهم دنیا برای دادوستدهای داخلی خود بهر می‌گیرند. به طور مثال در حال حاضر به غیر از ایالات متحده آمریکا، 27 کشور دیگر نیز دلار آمریکا را به عنوان واحد پول خود انتخاب کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به زیمبابوه، پرتوریکو، جامائیکا و...اشاره کرد.

  در ایران ارز به مفهوم واحد پول سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین و پرکاربردترین ارزها در بازار ایران دلار آمریکا، یورو، یوآن چین، درهم امارات، لیر ترکیه است. این ارزها بخش عمده داده و ستد بازار ارز ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

  نظام‌های ارزی

  با توجه به مقتضیات اقتصادی جوامع مختلف، دولت‌های سیستم‌های متفاوتی را برای تنظیم روابط پولی خود تدوین و به مرحله اجرا می‌رسانند. این سیستم‌ها را به صورت کلی نظام‌های ارزی می‌نامند.

  به صورت کلی نظام‌های ارزی در طیفی تعریف می‌شوند که دریک سر آن نظام‌های«شناور مطلق» و در سردیگر آن«ثابت مطلق» قرار دارند. در ادامه برخی از این نظام‌ها را بررسی می‌کنیم.

  نظام‌میخکوب سخت: یکی از سیستم‌های ارزی به شمار می‌روند، سیستمی که عمدتا چارچوب بسیار محدود کننده‌ای برای سیاستگذار پولی به همراه دارد. این دسته از نظام‌های ارزی عموما با تصویب قانون رسمیت پیدا می‌کنند و تغییر دادن آنها مستلزم هزینه‌های بالایی _ اعم از فرایند تغییر قانون و تغییر ساختار اقتصادی_ برای سیاستگذار است. این دسته از نظامهای ارزی شامل سه نظام پذیرش واحد پول خارجی،تشکیل کمیته ارزی و اتحادیه پولی است . با یکسان شدن تورم در کشورهای طرف این نظام ارزی (کشور لنگر و پذیرنده لنگر)، تغییر نرخ ارز حقیقی بین این کشورها منوط به تغییر قیمتهای اسمی یا بهره وری است.نظام‌های میخکوب ملایم: نظام‌های ارزی میخکوب ملایم، نظام‌هایی هستند که معمولا نرخ یا مسیر مشخص ارزی برای اقتصاد تعریف می‌کنند و همچنین در این نظام ارزی اتخار تصمیم برای مداخله در بازار ارز یا بازار پول برای رسیدن به هدف ارزی براساس دستورالعمل انجام می‌شود.

  منبع مطلب : www.eghtesadnews.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 5 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید