این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قیمت سکه و طلا در حال حاضر

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قیمت سکه و طلا در حال حاضر را از این سایت دریافت کنید.

  قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار

  طلا 1,989 انس طلا تغییر روزانه 0 (0%) 25,067,000 طلای 18 عیار تغییر روزانه 1,920,000 (8.29%) 410,820 گرم نقره ۹۹۹ تغییر روزانه 0 (0%) 108,570,000 مثقال طلا تغییر روزانه 8,350,000 (8.33%) 108,610,000 آبشده نقدی تغییر روزانه 8,380,000 (8.36%) 97,541,000 مثقال / بدون حباب تغییر روزانه 4,083,000 (4.37%) طلا 1,989 انس طلا تغییر روزانه 0 (0%) 23 انس نقره تغییر روزانه 0 (0%) 981 انس پلاتین تغییر روزانه 0 (0%) 1,415 انس پالادیوم تغییر روزانه 0 (0%) 25,067,000 طلای 18 عیار تغییر روزانه 1,920,000 (8.29%) 33,423,000 طلای 24 عیار تغییر روزانه 2,561,000 (8.3%) 24,733,180 طلای دست دوم تغییر روزانه 1,895,190 (8.3%) 108,560,000 مثقال طلا تغییر روزانه 8,340,000 (8.32%) 108,590,000 آبشده نقدی تغییر روزانه 8,360,000 (8.34%) 7,417,350 حباب آبشده تغییر روزانه 625,690 (9.21%) 97,539,000 مثقال / بدون حباب تغییر روزانه 4,081,000 (4.37%) 73,691 صندوق طلای مفید تغییر روزانه 5,351 (7.83%) 192,450 صندوق طلای لوتوس تغییر روزانه 13,450 (7.51%) 125,300 صندوق طلای زر تغییر روزانه 7,500 (6.37%) 132,197 صندوق طلای گوهر تغییر روزانه 7,747 (6.22%) طلا 73,691 صندوق طلای مفید تغییر روزانه 5,351 (7.83%) 192,450 صندوق طلای لوتوس تغییر روزانه 13,450 (7.51%) 125,300 صندوق طلای زر تغییر روزانه 7,500 (6.37%) 132,197 صندوق طلای گوهر تغییر روزانه 7,747 (6.22%) نرخ انس قیمت زنده تغییر انس طلا 1,989.34 (0%) 0 انس نقره 22.61 (0%) 0 انس پلاتین 980.90 (0%) 0 انس پالادیوم 1,415.00 (0%) 0 بیشتر قیمت طلا قیمت زنده تغییر طلای 18 عیار 25,074,000 (8.33%) 1,927,000 طلای 24 عیار 33,432,000 (8.33%) 2,570,000 طلای دست دوم 24,740,010 (8.33%) 1,902,020 گرم نقره ۹۹۹ 410,820 (0%) 0 بیشتر آبشده / مثقال طلا قیمت زنده تغییر مثقال طلا 108,610,000 (8.37%) 8,390,000 آبشده نقدی 108,610,000 (8.36%) 8,380,000 حباب آبشده 7,417,350 (9.21%) 625,690 مثقال / بدون حباب 97,547,000 (4.38%) 4,089,000 بیشتر طلا در بورس قیمت زنده تغییر صندوق طلای مفید 73,691 (7.83%) 5,351 صندوق طلای لوتوس 192,450 (7.51%) 13,450 صندوق طلای زر 125,300 (6.37%) 7,500 صندوق طلای گوهر 132,197 (6.22%) 7,747 بیشتر محاسبه گر قیمت طلا حباب سنج سکه سکه 285,810,000 سکه امامی تغییر روزانه 2,060,000 (0.72%) 277,830,000 سکه بهار آزادی تغییر روزانه 12,820,000 (4.84%) 182,000,000 نیم سکه تغییر روزانه 2,000,000 (1.11%) 110,000,000 ربع سکه تغییر روزانه 0 (0%) 67,000,000 سکه گرمی تغییر روزانه 1,000,000 (1.49%) 2,715,857 تمام سکه مرکزی تغییر روزانه 135,857 (5.27%) سکه 285,980,000 سکه امامی تک فروشی تغییر روزانه 2,030,000 (0.71%) 278,310,000

  سکه بهار آزادی تک فروشی

  تغییر روزانه 13,000,000 (4.9%) 182,300,000 نیم سکه تک فروشی تغییر روزانه 2,000,000 (1.11%) 110,200,000 ربع سکه تک فروشی تغییر روزانه 0 (0%) 67,100,000 سکه گرمی تک فروشی تغییر روزانه 1,000,000 (1.49%) سکه 65,850,000 حباب سکه امامی تغییر روزانه 11,260,000 (17.1%) 57,870,000 حباب سکه بهار آزادی تغییر روزانه 3,560,000 (6.55%) 72,030,000 حباب نیم سکه تغییر روزانه 2,630,000 (3.65%) 54,990,000 حباب ربع سکه تغییر روزانه 2,320,000 (4.22%) 39,920,000 حباب سکه گرمی تغییر روزانه 2,140,000 (5.36%) قیمت سکه قیمت زنده تغییر سکه امامی 285,810,000 (0.72%) 2,060,000 سکه بهار آزادی 277,880,000 (4.86%) 12,870,000 نیم سکه 182,000,000 (1.11%) 2,000,000 ربع سکه 110,000,000 (0%) 0 سکه گرمی 67,000,000 (1.49%) 1,000,000 بیشتر حباب سکه قیمت زنده تغییر حباب سکه امامی 65,710,000 (17.35%) 11,400,000 حباب سکه بهار آزادی 58,090,000 (6.96%) 3,780,000 حباب نیم سکه 72,060,000 (3.61%) 2,600,000 حباب ربع سکه 55,000,000 (4.2%) 2,310,000 حباب سکه گرمی 39,930,000 (5.33%) 2,130,000 بیشتر قیمت سکه / تک فروشی قیمت زنده تغییر سکه امامی 285,830,000 (0.76%) 2,180,000 سکه بهار آزادی 278,310,000

  منبع مطلب : www.tgju.org

  قیمت سکه امروز

  آخرین قیمت سکه امروز را اینجا مشاهده کنید. قیمت روز سکه در بازار همراه با جدول و نمودار تغییرات را به طور کامل در این صفحه در دسترس شماست. [filegetcontent url…

  قیمت سکه امروز - قیمت روز سکه در بازار

  ۲۳ روز پیش سکه امامی مانند ۲۴ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. سکه امامی که ۲۴ روز پیش تا ۲۹,۵۹۴,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۴ - با رشد ۴.۳۹ درصدی به ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

  جدول قیمت سکه

  عنوان قیمت بروزرسانی

  سکه امامی 30,954,000 تومان ۲۳ روز پیش

  نیم سکه 16,400,000 تومان ۲۳ روز پیش

  ربع سکه 11,100,000 تومان ۲۳ روز پیش

  سکه گرمی 5,800,000 تومان ۲۳ روز پیش

  جدول قیمت طلا

  عنوان قیمت بروزرسانی

  گرم طلا ۱۸ عیار 2,507,400 تومان 15:37

  مثقال طلا 18 عیار 10,801,000 تومان 15:37

  اونس طلا 1,989.30 دلار 06:00

  نمودار قیمت سکه

  ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱۲:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۱:۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۷:۳۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۶:۲۳ ۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰

  JS chart by amCharts

  سکه امامی، امروز به ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۴ روز پیش، افزایش ۴.۳۹ درصدی داشته است.نیم سکه، امروز به ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۴ روز پیش، افزایش ۴.۸۷ درصدی داشته است.ربع سکه، امروز به ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۴ روز پیش، افزایش ۶.۷۵ درصدی داشته است.هر سکه گرمی، امروز به ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲۴ روز پیش، افزایش ۵.۱۷ درصدی داشته است.هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۷۲۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۵۰۷,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۸۵۰۰۰ تومان افزایش، ۱۰,۸۰۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۹ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۵ درصدی داشته است.

  - اطلاعات بیشتر

  پرسش و پاسخ های رایج

  واحدهای اندازه گیری طلا کدامند؟

  اونس طلا چند گرم است؟

  طلا 18 عیار چه تفاوتی با طلا 24 عیار دارد؟

  رابطه قیمت طلا و دلار چیست؟

  چطور مثقال طلا را به گرم تبدیل کنیم؟

  آخرین اخبار قیمت طلا

  نرخ ارز دلار طلا یورو امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

  امروز قیمت طلا صعود کرد و هر گرم به ۲,۵۰۷,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۶.۸۵ درصدی داشته است. قیمت دلار هم بدون تغییر بود.

  قیمت طلا و دلار امروز شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

  امروز قیمت دلار در بازار ثبات را در پیش گرفت و به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است. قیمت طلا اما روند صعودی داشت.

  قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه صعودی شد

  اقتصادنیوز: امروز قیمت سکه وارد کانال۲۹ میلیون تومان شد و بر روی ۲۹ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان قرار گرفت.

  پیش بینی قیمت سکه ۲۷ اسفند از مسیر دلار /بازار طلا شلوغ شد

  قیمت ربع سکه پایین آمد/ دلار عقب نشست

  اقتصاد نیوز: نرخ انواع ارز امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ماه در مرکز مبادله نوسان نزولی را ثبت کرد. در سایت مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز قیمت دلار آمریکا عدد ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان را نشان می‌دهد.

  نرخ ارز دلار طلا یورو امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

  امروز قیمت دلار ریزش داشت و به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است. قیمت طلا اما روند صعودی داشته است.

  قیمت طلا و دلار امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

  در پایان امروز قیمت طلا بالا رفت و هر گرم به ۲,۳۳۵,۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و چهارصد ) تومان رسید که افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است. قیمت دلار اما پایین آمد.

  رمزگشایی از حال و هوای بازار سکه

  اقتصاد نیوز: بررسی هسته مرکزی بازار سکه در روز چهارشنبه نشان می دهد که سکه بازان در تثبیت قیمت سکه بالای یک مرز حساس ناکام بوده اند.

  منبع مطلب : donya-e-eqtesad.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 4 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید