این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  قیمت طلا در بازار امروز شیراز

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  قیمت طلا در بازار امروز شیراز را از این سایت دریافت کنید.

  جدیدترین خبرهای «قیمت طلا امروز در بازار شیراز»

  صفحه مربوط به اخبار قیمت طلا امروز در بازار شیراز

  ۴۵ نتیجه - (۰.۰۳۴ ثانیه)

  «اخبار قیمت طلا امروز در بازار شیراز»:

  «اخبار قیمت طلا امروز در بازار شیراز»: قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۹ تیر

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۸۵۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۸۲ هزار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۷ تیر

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۸۸۸ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۶۸۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۸۶ هزار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۳ تیر

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۷۵۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۵۹۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۶۱ هزار تومان،...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۲۷ خرداد

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۲۰۶ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۳۸۶ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۳۳۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۲۱۱ هزار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۳ خرداد

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۷۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۶۹ هزار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۰ خرداد

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۹۷ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی دو میلیون و ۱۶۲ هزار تومان و سکه امام هم دو میلیون و ۹۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۸۱ هزار تومان، ربع...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۰ اردیبهشت

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۸۴۵ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۷۶۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۹۰۱ هزار تومان، ربع سکه...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۲۸ فروردین

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۷۰ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۸۵۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۷۷۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۸۹۶ هزار تومان، ربع سکه...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۶ فروردین

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۶۷۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۸۳۴ هزار تومان، ربع سکه بهار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۲۰ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۱ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۵۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۶۲ هزار تومان، ربع سکه...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۷ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۵۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۸ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۴۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۴ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۵ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۸۷ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۸ هزار تومان، ربع سکه...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۴ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۹۱ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۴۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۸۳ هزار تومان، ربع سکه بهار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۳ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۷۳ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۳۱ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۷۵ هزار تومان، ربع سکه بهار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۱۰ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۵۶ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۰۹ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۶۸ هزار تومان، ربع سکه...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۸ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۵۹ هزار تومان، ربع سکه بهار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز ۶ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۴۱ هزار تومان، ربع سکه بهار...

  قیمت طلا و سکه در بازار شیراز، امروز،۵ اسفند

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۴۴ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و سکه امام هم یک میلیون و ۴۴۶ هزار تومان معامله شد.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۷۲۹ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی...

  منبع : khabarban.com

  نرخ طلا در بازار شیراز

  برچسب "نرخ طلا در بازار شیراز"

  با این عبارت هیچ نتیجه ای یافت نشد.

  GOLD AND Currency Price

  آخرین قیمت ها 09:41 1401/04/22

  محاسبه نرخ خرید و فروش طلا ویژه همکاران

  نرخ سکه های پارسیان جدید

  قیمت طلا به همراه هشدار صوتی

  اونس طلا ۱۷۲۶.۶ مظنه بازار تهران ۵,۹۷۲,۰۰۰ طلای 18 عیار ۱,۳۷۸,۶۰۰ قیمت سکه طرح قدیم - طرح جدید ۱۴,۹۸۵,۰۰۰ نیم سکه ۸,۲۵۰,۰۰۰ ربع سکه ۵,۲۵۰,۰۰۰ سکه گرمی ۳,۰۵۰,۰۰۰

  کد نمایش قیمت سکه و طلا در سایت

  منبع : www.tala.ir

  قیمت طلا, قیمت سکه, قیمت دلار

  سکه 150,040,000 (0%) 0 طلا ۱۸ 13,813,000 (0%) 0 دلار سنا 279,199 (0%) 0 1,727 انس طلا تغییر روزانه 1 (0.08%) طلا 59,790,000 آبشده نقدی تغییر روزانه 0 (0%) طلا 151,800 حباب آبشده تغییر روزانه 0 (0%) طلا نرخ انس انس طلا 1,727.39 (0.09%) 1.49 انس نقره 18.97 (0.26%) 0.05 انس پلاتین 829.95 (0.41%) 3.40 انس پالادیوم 2,023.78 (0.16%) 3.22 قیمت طلا طلای 18 عیار 13,813,000 (0%) 0 طلای 24 عیار 18,417,000 (0%) 0 طلای دست دوم 13,628,530 (0%) 0 گرم نقره ۹۹۹ 227,500 (0%) 0 آبشده / مثقال طلا مثقال طلا 59,820,000 (0%) 0 آبشده نقدی 59,790,000 (0%) 0 حباب آبشده 151,800 (0%) 0 مثقال / بدون حباب 57,211,000 (0%) 0 طلا در بورس صندوق طلای مفید 37,842 (0%) 0 صندوق طلای لوتوس 105,373 (0%) 0 صندوق طلای زر 64,340 (0%) 0 صندوق طلای گوهر 74,300 (0%) 0 150,040,000 قیمت سکه نقدی تغییر روزانه 0 (0%) سکه 150,360,000 قیمت سکه تک فروشی تغییر روزانه 0 (0%) سکه 21,060,000 حباب سکه امامی تغییر روزانه 0 (0%) سکه قیمت سکه سکه امامی 150,040,000 (0%) 0 سکه بهار آزادی 144,980,000 (0%) 0 نیم سکه 82,500,000 (0%) 0 ربع سکه 52,500,000 (0%) 0 سکه گرمی 31,000,000 (0%) 0 حباب سکه حباب سکه امامی 21,060,000 (0%) 0 حباب سکه بهار آزادی 15,980,000 (0%) 0 حباب نیم سکه 18,000,000 (0%) 0 حباب ربع سکه 20,220,000 (0%) 0 حباب سکه گرمی 15,100,000 (0%) 0 قیمت سکه / تک فروشی سکه امامی 150,360,000 (0%) 0 سکه بهار آزادی 145,180,000 (0%) 0 نیم سکه 82,650,000 (0%) 0 ربع سکه 52,630,000 (0%) 0 سکه گرمی 31,100,000 (0%) 0 سکه در بورس تمام سکه صادرات 1,511,000 (0%) 0 تمام سکه ملت 1,514,890 (0%) 0 تمام سکه رفاه 1,509,011 (0%) 0 سکه 1 روزه سامان 1,512,999 (0%) 0 سکه 1 روزه آینده 1,510,000 (0%) 0

  قیمت پوند

  تاریخ 21 تیر 1401 ساعت 00:00:00

  376,320.00 قیمت به ریال 0.00 (0%) تغییر روزانه 12,020.00 (3.30%) تغییر ۳ ماهه 10,960.00 (2.83%) تغییر ۶ ماهه

  ارز آزاد قیمت زنده تغییر

  دلار (%) یورو (%) درهم امارات (%) پوند انگلیس 376,320 (0%) 0 لیر ترکیه 18,400 (0%) 0 فرانک سوئیس 322,200 (0%) 0 یوان چین 47,450 (0%) 0 ین ژاپن 232,300 (0%) 0 وون کره جنوبی 240 (0%) 0 دلار کانادا 243,200 (0%) 0

  دلار استرالیا 214,100

  (0%) 0

  دلار نیوزیلند 194,100

  (0%) 0

  دلار سنگاپور 226,800

  (0%) 0 روپیه هند 3,980 (0%) 0 روپیه پاکستان 1,577 (0%) 0 دینار عراق 216 (0%) 0 لیر سوریه 125 (0%) 0 افغانی 3,570 (0%) 0

  ارز آزاد قیمت زنده تغییر

  کرون دانمارک 42,800 (0%) 0 کرون سوئد 30,000 (0%) 0 کرون نروژ 31,000 (0%) 0 ریال عربستان 91,400 (0%) 0 ریال قطر 87,600 (0%) 0 ریال عمان 828,000 (0%) 0

  دینار کویت 1,034,900

  (0%) 0 دینار بحرین 843,200 (0%) 0 رینگیت مالزی 72,300 (0%) 0 بات تایلند 8,720 (0%) 0 دلار هنگ کنگ 41,100 (0%) 0 روبل روسیه 5,410 (0%) 0

  منات آذربایجان 186,700

  (0%) 0 درام ارمنستان 770 (0%) 0

  لاری گرجستان 111,300

  (0%) 0 سوم قرقیزستان 3,860 (0%) 0

  سامانی تاجیکستان 30,700

  (0%) 0

  منات ترکمنستان 90,600

  (0%) 0

  قیمت بیت کوین

  تاریخ 22 تیر 1401 ساعت 08:58:59

  6,363,095,000 قیمت به ریال 20,625,000 (0.33%) تغییر روزانه

  5,108,895,000 (44.53%)

  تغییر ۳ ماهه

  5,747,642,000 (47.46%)

  تغییر ۶ ماهه بیت کوین 6,363,095,000 19512.71 خرید فروش اتریوم 344,452,900 1056.28 خرید فروش لایت کوین 15,682,100 48.09 خرید فروش بیت کوین کش 32,208,900 98.77 خرید فروش تتر 325,790 0.999300 خرید فروش ترون 21,300 0.065265 خرید فروش بایننس کوین 72,925,700 223.63 خرید فروش استلار 33,500 0.102852 خرید فروش ریپل 102,100 0.313014 خرید فروش دوج کوین 19,800 0.060632 خرید فروش دش 13,308,100 40.81 خرید فروش کاردانو 137,600 0.421935 خرید فروش پولکادات 2,084,000 6.39 خرید فروش سولانا 10,820,000 33.18 خرید فروش آوالانچ 5,583,000 17.12 خرید فروش ارزهای دیجیتال صرافی‌های داخلی

  مقایسه بازارهای داخلی

  صرافی‌های جهانی

  مقایسه بازارهای جهانی

  شبکه‌های اجتماعی ابزارهای کریپتو

  منبع : www.tgju.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید