این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مساحت و محیط مربع و مستطیل

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  مساحت و محیط مربع و مستطیل را از این سایت دریافت کنید.

  فرمول های ریاضی(محیط،مساحت و حجم اشکال هندسی)

  یک ضلع × خودش = مساحت مربع یک ضلع × 4 = محیط مربع طول × عرض = مساحت مستطیل 2× (طول + عرض) = محیط مستطیل 2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث مجموع سه ضلع =

  وبلاگ یاسین فتحی

  وبلاگ یاسین فتحی فرمول های ریاضی(محیط،مساحت و حجم اشکال هندسی)

  یک ضلع × خودش = مساحت مربع

  یک ضلع × 4 = محیط مربع

  طول × عرض = مساحت مستطیل

  2× (طول + عرض) = محیط مستطیل

  2 ÷ (قاعده × ارتفاع) = مساحت مثلث

  مجموع سه ضلع = محیط مثلث

  نصف ارتفاع × (قاعده بزرگ + قاعده کوچک) = مساحت ذوزنقه

  مجموع 4 ضلع = محیط ذوزنقه

  2÷ (قطر بزرگ × قطر کوچک) = مساحت لوزی

  یک ضلع × 4 = محیط لوزی

  ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی الاضلاع

  مجموع دو ضلع متوالی × 2 = محیط متوازی الاضلاع

  عدد پی × مجذور شعاع = مساحت دایره

  14/3 × شعاع × شعاع

  14/3 × قطر = محیط دایره

  مساحت کره

  چهار ×عدد پی × مجذور شعاع = مساحت کره

  حجم کره

  عدد پی × شعاع به توان 3  ضرب در عدد چهار سوم = حجم کره

  14/3 × (نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ) = مساحت بیضی

  یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم

  طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب

  ارتفاع × عرض × طول = حجم مکعب مستطیل

  ارتفاع × قاعده = حجم مکعب

  ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم  بر روي سه= حجم هرم

  ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه

  ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی

  سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح کل استوانه

  مجموع مساحت سطوح جانبی  = مساحت جانبی منشور

  مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی = مساحت کلی منشور

  ارتفاع × مساحت قاعده برروي سه= حجم مخروط

  محیط - مساحت - محیط و مساحت اشکال هندسی

  مساحت مـــربع = اندازه يـــک ضلع × ضلع دیگر

  محيــط مـــربــــع = يک ضلع × 4

  2) مساحت مسـتطيـــــــل = طـول × عـرض

  محيط مستطيل = ( طول + عرض) × 2

  3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث = مجموع سه ضلع

  4) مساحت مثلث متساوي الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث متساوي الاضلاع = يک ضلع × 3

  5) مساحت مثلث متساوي الساقين = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث متساوي الساقين= مجموع سه ضلع

  6) مساحت مثلث قائم الزاويه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محيط مثلث قائم الزاويه = مجموع سه ضلع

  7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع

  محيط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

  8) مساحت لوزي = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2

  محيط لوزي = يک ضلع × 4

  9) مساحت متوازي الاضلاع = قاعده × ارتفاع

  محيط متوازي الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالي × 2

  10) مساحت دايره = عدد پي ( 14/3 ) × شعاع × شعاع

  محيط دايره = عدد پي ( 14/3 ) × قطر

  11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو

  حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

  12) مساحت بيضي = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3

  13 ) محيط چند ضلعي منتظم = يک ضلع × تعداد اضلاعش

  14 ) حجم مکعب مستطيل = طـول × عـرض × ارتفاع

  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول يال×مساحت يک وجه)

  15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ي هرم × ارتفاع هرم× يک سوم

  16) مساحت جانبي استوانه = محيط قاعده × ارتفاع     حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبي ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پيرامون قاعده )

  17) مساحت جانبي منشور = مجموع مساحت سطوح جانبي

  مساحت کلي منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبي

  18) حجم مخروط = مساحت قاعده × يک سوم × ارتفاع

  + نوشته شده در جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 9:51 توسط یاسین فتحی  |

  خانه پروفایل مدیر وبلاگ آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  نوشته‌های پیشین

  آبان ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۲ دی ۱۳۹۲

  نویسندگان

  یاسین فتحی morteza

  پیوندها

  محمد ورمزیازی

  وبلاگ گروهی  دانش اموزان مدرسه تیزهوشان علامه حلی

  مرتضی رنجبر علیرضا عارف ابولفضل حسینی

  سيد محمد سيدي(دبير علوم تجربي)

  حميد رضا جعفري(دبير رياضي)

  ابولقاسم کریمی(مدیر)

  سید عرفان هاشمی علیرضا جابری علی رحیمی

  وبلاگ بازی (قلعه دانلود)

  BLOGFA.COM

  منبع مطلب : yasinfat1380.blogfa.com

  مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی پایه سوم تا پایه ششم ابتدایی

  می توانید کلیه فرمول های ریاضی مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی پایه سوم تا ششم ابتدایی را یکجا داشته باشید همراه با تعریف و تصویر اشکال هندسی

  محیط و مساحت اشکال هندسی

  فرمول های مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی:

  مساحت مربع = یک ضلع × خودش

  محیط مربع = یک ضلع ×4

  مساحت مستطیل = طول × عرض

  محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

  مساحت مثلث = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2

  محیط مثلث = مجموع سه ضلع

  مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷ 2

  محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

  مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2

  محیط لوزی = یک ضلع × 4

  مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

  محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

  مساحت دایره = عدد پی ( 3.14 ) × شعاع × شعاع

  محیط دایره = عدد پی ( 3.14 ) × قطر

  مساحت کره = 4 × 3.14 × شعاع به توان دو

  حجم کره = چهار سوم × 3.14 × شعاع به توان سه

  حجم مکعب مستطیل = طول × عرض × ارتفاع

  حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال × مساحت یک وجه)

  حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

  مساحت هرم منتظم = طول مایل × محیط × یک دوم +(مساحت قاعده)

  مساحت هرم نامنتظم= ( مساحت جانبی ) + (مساحت قاعده )

  مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

  سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

  حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

  مساحت جانبی مخروط = عدد پی (3.14 ) × شعاع × طول ضلع

  مساحت کلی مخروط = ( شعاع + طول ضلع) × شعاع × عددپی ( 3.14)

  مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی

  مساحت کلی منشور=  مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

  در این مقاله تمامی فرمول های  حجم، مساحت و محیط اشکال هندسی همراه با تصاویر  برای شما دوستان جمع آوری شده است ضمن اینکه برای هر یک از اشکال هندسی تعریفی ارائه شده است،  این مقاله تمامی مباحث محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی پایه سوم ابتدایی تا پایه ششم ابتدایی را دربردارد.

  با تیم آموزشی رایاد همراه باشید.

  با بهترین فیلم ها و نرم افزار های آموزشی مقطع ابتدایی آشنا شوید.

  کلیک کنید

  در ادامه  تمامی فرمول های  مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی همراه با تصاویر  برای شما دوستان جمع آوری شده است ضمن اینکه برای هر یک از اشکال  هندسی تعریفی ارائه شده است، تمامی مباحث محیط، مساحت و حجم اشکال هندسی  پایه سوم ابتدایی تا پایه  ششم ابتدایی به شرح زیر می باشد.

  هم‌چنین در انتهای این مطلب می توانید عکس جامع مربوط به مساحت اشکال هندسی را مشاهده کنید.

  تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

  اشکال هندسی سوم دبستان

  مربع

  مربع: در ریاضیات و هندسه، مربع یک چهار ضلعی منتظم بسته است که تمامی اضلاع آن با هم برابر هستند. این چهار ضلع در محل تلاقی با دیگر ضلع‌ها دو به دو زاویه ۹۰ درجه می‌سازند. در مربع قطرها با هم برابر و عمود منصف همدیگر هستند.

  4× a = محیط مربعa ×a = مساحت مربع

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر مقالات محاسبه مساحت مربع و محاسبه ی محیط مربع را  مطالعه کنید.

  مستطیل

  مستطیل: یک چهار ضلعی که هر دو ضلع مجاور دو به دو بر هم عمود بوده و اضلاع روبه‌رو با هم برابر هستند. همچنین در مستطیل تمام زوایای شکل قائمه هستند و قطرهای شکل هندسی با هم برابرند.

   (a + b)× 2 =محیط مستطیل    a * b = مساحت مستطیل

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر مقالات محاسبه ی مساحت مستطیل و محاسبه ی  محیط مستطیل را مطالعه کنید.

  نرم  افزار میشا و کوشا با بهره گیری از آموزش مفهومی و همراه با تمرین های تعاملی یادگیری تمام دروس دبستان به ویژه درس ریاضی را آسان نموده است.

  جهت آشنایی یا خرید این نرم افزار کارآمد بر روی لینک میشا و کوشا کلیک نمایید.

  اشکال هندسی چهارم دبستان

  متوازی الاضلاع

  یک چهار ضلعی است که در آن اضلاع روبه‌رو دو به دو با هم موازی هستند. اندازه اضلاع و زوایه‌های روبه‌رو در متوازی‌ الاضلاع با هم برابر هستند و زاویه‌های مجاور به هم نیز مکمل یکدیگر می‌باشند. همچنین در متوازی الاضلاع قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

  2× (a + b) =محیط متوازی الاضلاع a * h= مساحت متوازی الاضلاع

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر مقاله ی محاسبه مساحت و محیط متوازی الاضلاع  را  مطالعه کنید.

  مثلث

  مثلث: یک چند ضلعی با سه ضلع است که از اتصال سه نقطه غیرهم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. مثلث دارای سه ضلع، سه زاویه، و سه رأس است و مجموع زوایای داخلی آن ۱۸۰ درجه است.

  AB + BC + AC = محیط مثلث۲ /(d * h)= مساحت مثلث 

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشترمقاله ی محاسبه مساحت  و محیط مثلث  را  مطالعه کنید.

  همینطور می توانید مقاله مربوط به مثلث های متساوی الاضلاع، متساوی الساقین و مثلث قائم الزاویه را مطالعه کنید.

  یکی از روش های نوین آموزشی بهره مندی دانش آموزان از نرم افزارهای کمک آموزش می باشد. کیف الکترونیک آریا از جمله نرم افزارهای آموزش ابتدایی می باشد که فرایند یادگیری را اسان و دلپذیر نموده است.

  برای آشنایی بیشتر با این محصول آموزشی بر روی لینک خرید کیف آریا کلیک نمایید.

  اشکال هندسی پنجم دبستان

  ذوزنقه

  یک شکل هندسی دوبعدی و در حقیقت یک چهارضلعی است که دو ضلع روبه‌روی آن با هم موازی هستند. همچنین در ذوزنقه زاویه‌های مجاور به دو ضلع غیرموازی با هم مکمل هستند.

  AB + BD + CD + AC = محیط ذوزنقهh *(a+b) ] /2]=مساحت ذوزنقه

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر مقاله ” محاسبه مساحت و محیط ذورنقه ” را  مطالعه کنید.

  لوزی

  لوزی: لوزی یک چهار ضلعی متساوی الاضلاع است که زاویه‌های روبه‌روی آن با هم برابر هستند. همچنین در این شکل مجموع دو زاویه مجاور هم برابر ۱۸۰ درجه است. در لوزی قطرها عمود منصف هم هستند و ارتفاع شکل خطی است که خطی عمود بر هر دو ضلع مقابل هم است.

    a*4= محیط لوزی   2  / (d1 *d2)=مساحت لوزی

  برای آشنایی با نمونه سوالات بیشتر، مقاله ی محاسبه ی مساحت و محیط لوزی را مطالعه کنید.

  منبع مطلب : rayad.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 1 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید