این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  مطلق یعنی چه

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  مطلق یعنی چه را از این سایت دریافت کنید.

  مطلق

  معنی مطلق - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  مطلق

  /motlaq/

  مترادف مطلق: آزاد، بی قید، رها، تام، تمام، کامل، یکدست، یکسره، خالص، مجردمتضاد مطلق: مقیدبرابر پارسی: تنها، یگانه آزاد، یله

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  vested, relaxing, purgative, freed, absolute, unconditional, full, independent, downright, implicit, abstract, arbitrary, arrant, categorical, entire, flat, flat-out, outright, peremptory, plenary, pure, simple, stark, straight-out, strict, total, unmitigated

  مترادف ها

  abstract (صفت)

  مطلق، انتزاعی، مجرد، صریح، غیر عملی، بی مسما، عاری از کیفیات واقعی، خشک

  absolute (صفت)

  مطلق، کامل، قطعی، خالص، مستقل، استبدادی، غیر مشروط، ازاد از قیود فکری، خود رای

  utter (صفت)

  غیر عادی، مطلق، کاملا، بحداکثر، باعلی درجه

  sheer (صفت)

  راست، مطلق، خالص، پاک، محض، حریری

  total (صفت)

  مطلق، کامل، مجموع، کل، کلی، تام

  full (صفت)

  مطلق، کامل، انباشته، بالغ، تمام، مفصل، پر، لبریز، رسیده، سیر، مملو، اکنده

  independent (صفت)

  مطلق، مستقل، خود مختار، سرخود، دارای قدرت مطلقه

  unconditional (صفت)

  مطلق، قطعی، غیر مشروط، فرض، بی شرط، بدون قید و شرط، غیر شرطی، بلا شرط

  unconditioned (صفت)

  مطلق، غیر مشروط، قطعی نشده، شرط نشده، قید نشده

  slick (صفت)

  مطلق، جذاب، ماهر، صاف، نرم، یک دست، لیز

  unlimited (صفت)

  مطلق، نامحدود، نا معین، نامعلوم، بی حد، نا مشخص

  categorical (صفت)

  قیاسی، مطلق، قطعی، حتمی، قاطع، جزمی، بی شرط

  implicit (صفت)

  مطلق، مجازی، بی شرط، ضمنی، التزامی، اشاره شده، تلویحا فهمانده شده

  downright (صفت)

  راست، مطلق، خالص، رک، محض

  arbitrary (صفت)

  مطلق، دلخواه، مستبدانه، اختیاری، قرار دادی

  despotic (صفت) مطلق، مستبدانه categoric (صفت)

  قیاسی، مطلق، قطعی، حتمی، قاطع، جزمی، بی شرط

  unrestrained (صفت)

  مطلق، نامحدود، ازاد، بی بند و بار، ناخوددار، بی لجام

  plenipotentiary (صفت)

  مطلق، تام الاختیار، دارای اختیار مطلق

  thetic (صفت)

  مطلق، معین، ثابت، وضع شده، وابسته به یا شامل پایان نامه

  thetical (صفت)

  مطلق، معین، ثابت، وضع شده، وابسته به یا شامل پایان نامه

  بستن تبلیغات

  لغت نامه دهخدا

  مطلق. [ م ُ ل َ ] ( ع ص ) آن که آن را قید نباشد. ( غیاث ) ( آنندراج ). غیرمقید. بی شرط و قید. مقابل مقید و مشروط. آزاد و رها. لابشرط. ( از یادداشتهای به خط مرحوم دهخدا ).آن که آن را قید نباشد. ( ناظم الاطباء ) :

  از حکیمان منم مسلم تر

  وز کریمان وی است مطلق تر.

  سوزنی.

  و فرمان مطلق ارزانی داشت. ( کلیله و دمنه ). ملک... دست او را در... حل و عقد گشاده و مطلق داشت. ( کلیله و دمنه ). جوابی شافی نیافت و جز نفرت و ضجرت حاصل ندید و همه جواب مطلق بازدادند و مفارقت دیار و امصار کرمان و قطع طمع از آن حدود تکلیف کردند. ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 316 ). || حقیقتاً. در حقیقت :

  هر چند مطلقند ز کونین و عالمین

  در مطلق گرفته اسرار میروند.

  عطار.

  مطلق آن آواز خود از شه بود

  گرچه از حلقوم عبداﷲ بود.

  مولوی.

  || مسلم. بلامعارض. بدون چون و چرا : بویوسف یعقوب انصاری قاضی قضاة هارون الرشید شاگرد امام بوحنیفه از امامان مطلق و اهل اختیار بود.( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 194 ). و انبیاء که نواب مطلق اند. ( سندبادنامه ص 4 ).

  کلید قدر نیست در دست کس

  توانای مطلق خدایست و بس.

  سعدی.

  - خیر مطلق ؛ اصل خیر و اصل نیکوئی. ( ناظم الاطباء ).

  - دست مطلق ؛ بلامعارض. مسلم :

  هر چه کنی تو بر حقی حاکم دست مطلقی

  پیش که داوری برم از توکه خصم داوری.

  سعدی.

  - رَوی ِّ مطلق ؛ دوازده نوع است. مطلق مجرد و مطلق به قید و مطلق به ردف و مطلق به خروج و مطلق به خروج و مزید و مطلق به خروج و مزید و نایره و مطلق به قید و خروج و مطلق به قید و خروج و مزید و مطلق به قید و خروج و نایره و مطلق به ردف و خروج و مطلق به ردف و خروج و مزید و مطلق به ردف و خروج و مزید و نایره.

  - عالم مطلق ؛ عالم ملکوتی. عالم علوی :

  زهی برات بقا را ز عالم مطلق

  نکرده کاتب جان جز به نام تو اطلاق.

  خاقانی ( دیوان چ سجادی ص 235 ).

  - قادر مطلق ؛ خداوند توانا. ( ناظم الاطباء ).

  - مفعول مطلق ؛ مصدری که از لفظ یا معنی فعل گرفته شده و برای بیان تأکید یا نوع یا عدد یا شدت و ضعف فعل آرند؛ ضربه ضرباً. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

  - وکیل مطلق ؛ وکیلی که از همه بابت مختار باشد و در همه چیز وکالت داشته باشد. ( ناظم الاطباء ).

  بیشتر بخوانید ... بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  آزادورها، بی قید، ضدمقید ، مطلق العنان: خودکامه، خودسر، خیره سر

  ۱ - ( اسم ) آزاد شده رها شده . ۲- ( صفت ) آزاد رها : و دست او را در امر و نهی و حل و عقد گشاده و مطلق داشت . ۳ - بی قید مقابل مقید . ۴- حرف متحرک مقابل مقید حرف ساکن : حرف روی را در دو حالت مختلف دو روی است : اگر مقید است روی او سوی ماقبل خویش است و اگر مطلق است روی او سوی مابعد خویش است . یا روی مطلق . رویی است که بحرف و صل پیوندد و آن انواع دارد . ۵ - امری است که دلالت کند بر و احد غیر معین یا آنچه مقید ببعض صفات و عوارض و خصوصیات خود نشده باشد و گفته اند که مطلق عبارت از چیزیست که شایع در جنس خود باشد . ۶ - کل تمام : و همچنین و صف کرد نفس مطلق را . مطلقا: عیب درویش و توانگر بکم و بیش بد است کاربد مصلحت آنست که مطلق مکنیم . ( حافظ ) ۸ - در قدیم دست باز سیم هر ساز را مطلق میگفتند کما اینکه اصولا سازهایی که دسته و پرده بندی نداشته باشند مانند چنگ سنتور و قانون را ذوات الاوتار مطلق می نامیدند .

  راننده شکم و مسهل مسهل

  بستن تبلیغات

  فرهنگ معین

  (مُ لَ ) [ ع . ] (اِمف . ) ۱ - تمام ، همه . ۲ - آزاد، رها. ۳ - بی قید. مق مقید. ۴ - در دستور ویژگی عنصر دستوری ای که قید و شرطی در تعریف آن نیست .

  فرهنگ عمید

  آزاد و رها، بی قید.

  فرهنگستان زبان و ادب

  منبع مطلب : abadis.ir

  مطلق

  مطلق

  ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

  لفظ شامل تمام افراد یک ماهیت را مطلق گویند.

  فهرست مندرجات

  ۱ - معنای لغوی و اصطلاحی

  ۲ - چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت

  ۳ - وجوه اشتراک و تفاوت مطلق و عام

  ۴ - پانویس ۵ - منبع

  ۱ - معنای لغوی و اصطلاحی

  [ویرایش]

  مطلق، در لغت، اسم مفعول از باب افعال و به معنای رها شده، مرسل و چیزی است که قید ندارد.

  در اصطلاح اصول، هرگاه لفظی بر معنایی شایع دلالت کند که شامل تمام افراد ماهیت می‌شود و قابل صدق بر افراد ماهیت کلی است، آن را مطلق می‌گویند.

  ۲ - چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت

  [ویرایش]

  در چگونگی شمول مطلق بر افراد ماهیت، دو نظر وجود دارد:

  ۱. شمول آن به وضع واضع است؛ ۲. شمول آن به کمک جریان مقدمات حکمت است (نظر مشهور اصولیون).

  ۳ - وجوه اشتراک و تفاوت مطلق و عام

  [ویرایش]

  وجه اشتراک لفظ مطلق و عام این است که هر دو بر همه افراد دلالت می‌نماید، مثل این که دستور عامی وارد شده مبنی بر این که: «همه دانشمندان را احترام کنید» و هم چنین به صورت مطلق گفته شده: «دانشمند را احترام کنید»، که در هر دو، حکم به وجوب احترام شامل همه افراد می‌شود.

  اما دو تفاوت عمده دارند:

  ۱. دلالت عام بر افراد، به وضع واضع بستگی دارد، در حالی که دلالت مطلق بر اساس دیدگاه مشهور به واسطه مقدمات حکمت است؛ از این رو در مقام تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم است، هر چند برخی این تقدم را قبول ندارند؛

  ۲. دلالت عام نوعاً استغراقی و گاهی بدلی است، ولی دلالت مطلق، نوعاً بدلی و گاهی استغراقی است. [۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵][۱۶][۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

  ۴ - پانویس

  [ویرایش]

  منبع مطلب : fa.wikifeqh.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 10 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید