این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی اسم ماهور در قرآن

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی اسم ماهور در قرآن را از این سایت دریافت کنید.

  ماهور

  معنی ماهور - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  ماهور

  /mAhur/

  مترادف ماهور: پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار

  فارسی به انگلیسی

  dune, fell, foothill, [rare.] rising ground, kind of melody

  مترادف ها

  hill (اسم)

  توده، پشته، تپه، ماهور، تل

  mound (اسم)

  خرپشته، پشته، تپه، ماهور، بر امدگی

  barrow (اسم)

  توده، چرخ دستی، چرخ دوره گردها، کوه یخ، زنبه، قطعه عظیم یخ، پشته، کوه، تپه، خاک کش، خنازیر، ماهور

  dale (اسم)

  ماهور، ناودان، دره کوچک، خلیج و غیره

  knoll (اسم)

  قله، ماهور، نوک تپه، تیزی یا برامدگی خاک از اب

  rising ground (اسم) ماهور

  فرهنگ اسم ها

  اسم: ماهور (دختر، پسر) (فارسی) (طبیعت، گل، هنری) (تلفظ: māhvar) (فارسی: ماهور) (انگلیسی: mahur) معنی: تپه های به هم پیوسته ی دامنه کوه، نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی، ( در علوم زمین ) هریک از برآمدگی های دامنه ی کوه یا برآمدگی هایی که در دشت پدید می آید، ( در موسیقی ایرانی ) یکی از هفت دستگاه، ( در قدیم ) ( در موسیقی ایرانی ) از شعبه های بیست و چهارگانه ی موسیقی ایرانی، ( ماه + وَر ( پسوند دارندگی ) )، دارای ویژگی و صفت ماه، ( به مجاز ) زیبا رو، ]چنانچه این نام ماهور/mahur/ تلفظ شود به معنای تپه های به هم پیوسته ی دامن کوه و نام یکی از هفت دستگاه موسیقی ایرانی می باشد[، نام یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی برچسب ها: اسم، اسم با م، اسم دختر، اسم پسر، اسم فارسی، اسم طبیعت، اسم گل، اسم هنری

  لغت نامه دهخدا

  ماهور. ( اِ ) تپه های مسلسلی که در دامنه ٔکوه پدید باشد. ( ناظم الاطباء ). هریک از تپه های پیوسته که در دامنه کوه پدید باشد. حصه پیش آمده کوه. ( فرهنگ فارسی معین ). || گل ماهور. ( فرهنگ فارسی معین ). خرگوشک . ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ). || نام شعبه ای است از موسیقی. ( برهان ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ). نام یکی از دو شعبه «نوا» است و شعبه دیگر «نوروز خارا» است. ( فرهنگ نظام ). شعبه نهم از 24 شعبه موسیقی قدیم. ( فرهنگ فارسی معین ). در آن دو قول بوده است.بعضی آن را پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت ، و گفته اند که مرکب است از گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد. آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیا وعشاق را در یک بعد ذوالخمس مندرج داشته اند... و آنان که ماهور را هشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق رادر یک بعد ذوالکل مندرج گردانیده اند، ذوالاربع نغمات عشاق را با ذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند... ( مجمعالدوار، نوبت دوم ص 26 و 27 ). و رجوع به تاریخ موسیقی روح اﷲ خالقی و مجمعالادوار نوبت سوم صص 83-88 شود.

  - ماهور صغیر ؛ گوشه ای است از دستگاه ماهور. ( فرهنگ فارسی معین ).

  ماهور. ( اِخ ) دهی از دهستان عقیلی است که در شهرستان شوشتر واقع است و 300 تن سکنه دارد که از طایفه بختیاری هستند. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6 ).

  فرهنگ فارسی

  پستی وبلندی زمین، زمین ناهموار، دره کوه، یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی

  ( اسم ) ۱- هر یک از تپه های پیوسته که در دامن. کوه پدید باشد حص. پیش آمد. کوه . ۲- گل ماهور . ۳- شعب. نهم از ۲۴ شعب. موسیقی قدیم و در آن دو قول بوده است : بعضی آنرا پنج نغمه دانسته اند و بعضی هشت . و گفته اند که مرکب است از : گردانیا و عشاق که گردانیا مقدم باشد . آنان که ماهور را پنج نغمه دانسته اند گردانیاوعشاق را دریک بعدذوالخمس مندرج داشته اند ... و آنان که ماهور راهشت نغمه دانسته اند گردانیا و عشاق را در یک بعدذوالکل مندرج گردانیده اند ذوالاربع نغمات عشاق را باذوالخمس گردانیا ترکیب کرده اند ... توضیح ماهور یکی از آوازهای ایرانی است . گام آن بدون هیچ اختلاف مانند گام بزرگ است . نوت تنیک و شاهد در گام ماهور یکی است و اگر گام ماهور را گام بزرگ دو فرض کنیم تنیک و شاهد ماهور درج. اول نوت دو خواهد بود . آواز مذکور پس از اینکه از تنیک شروع شد وروی نوتهای اولی. گام گردش کرد و در آمدها تمام شد بانغم. مخصوص روی درج. دوم گام توقف مینماید واین درجه حالت دومین شاهد را پیدا میکند . توقف ماهور روی درج. دوم که از لحاظ هارمونی جزو نوتهای متوسط گام است حالت خاصی دارد . البته توقف روی این درجه زیاد دوام ندارد ومجددا به تنیک فرود میاید . در ماهور کمتر روی درج. سوم گام توقف میشود ولی ایست روی درج. چهارم ممکن است . پس از آن روی درج. پنجم توقف میشود که نوعی تغییر مقام ایجاد میگردد . تغییر مقام در ماهور بیش از شور است زیرا تغییرات شور را نمی توان تغییر مقام گفت چونکه تمام تغییر مایه است یعنی گام عوض میشود چنانکه وقتی از شوربه شهنازمیرویم بازهم شوراست ولی شور یک چهارم فوقانی در صورتیکه از ماهور به دلکش میرویم تغییر مقام است زیرا مقام ماهور تبدیل به شور میشود . مایه شناسی ماهور طبق قواعد مایه شناسی گامهای بزرگ است یعنی آخرین دیز نوت محسوس و بمل قبل از آخر تنیک است . کیفیت آواز - ماهور آوازیست موقر . خواننده در موقع سراییدن این آواز اگر شعر مناسبی بخواند ابهت و جلال مخصوصی بان میدهد . آواز شکسته ودلکش که در ماهور بکار میرود بیشتر بدیگر نغمات موسیقی ایرانی شبیه است تا در آمدها ومقدمات ماهور . هرچند در آمدها و مخصوصا توقف روی درج. دوم هم حالت خاصی دارد . آواز عراق که معمولا قسمت زیر و اوج ماهوراست اغلب با غلت و چهچهه توام و مخصوص هنر نمایی آواز خوان است . ماهور نسبت باوازهای دیگر البته از شورو سه گاه کمتر متداولست زیرا موسیقی ایرانی گویا هرچه غم انگیزتر باشد مطلوبتر است ولی در سالهای اخیر - که مردم تا اندازه ای بموسیقی خارجی انس گرفته اند - ماهور بیشتر رواج یافته .چون گام بزرگ همان گام ماهور است آنچه به گام بزرگ در کتابهای تئوری نسبت داده میشود درماهورهم تقریبا صادق است . گام بزرگ بخلاف گام کوچک نشاط آور است و بهمین جهت مارشهای باهیجان و پر شور نظامی اغلب درین گام ساخته شده است . پس هر جا که سازند. آهنگ بخواهد نمونه ای از عظمت و جلال وصفاتی چون شجاعت و تهور و دلیری ووقار را نشان دهد ملودیها را در گام بزرگ ترکیب میکند که همان گام ماهور است . بخلاف آنان که تصور میکنند موسیقی ایرانی همیشه محزون و غمانگیز است مقام ماهور طرب انگیز و نشاط آور میباشد . البته این نکته را هم باید تذکر داد که حرکت موسیقی هم علاوه بر ساختمان ملودی در شادی و حزن آن دخالت دارد و هرچه وزن موسیقی تندتر باشد نشاط آن بیشتر میشود .

  دهی از دهستان عقیلی شهرستان شوشتر

  فرهنگ معین

  (اِ. ) از دستگاه های موسیقی .

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی اسم ماهور چیست؟ نام ماهوَر در لغت نامه به چه معناست؟

  معنی اسم ماهوَر چیست,ریشه اسم پسرانه ماهور,معنی اسم ماهور در زبان کردی,ماهور در ثبت احوال به چه معناست,عدد ابجد کلمه ماهور چند است

  بانک اسامی محلی اصیل ایرانی اسم کردی اسم ترکی اسم عبری اسم عربی اسم لری اسم گیلکی بین المللی

  معنی اسم ماهور

  نام ماهور به چه معناست؟

  در تاریخ: 1400/07/03 | الفبا: اسم پسر و اسم پسر با م. اسامی: اسم پسر کردی.

  معنی اسم ماهور : 1- (در علوم زمین) هریک از برآمدگی های دامنه ی کوه یا برآمدگی هایی که در دشت پدید می آید؛ 2- (در موسیقی ایرانی) یکی از هفت دستگاه؛ 3- (در قدیم) (در موسيقي ايراني) از شعبه های بیست و چهارگانه ی موسیقی ایرانی.نام ماهوَر : (ماه + وَر (پسوند دارندگي))، 1- داراي ويژگي و صفت ماه؛ 2- (به مجاز) زيبارو.معنی اسم ماهور در زبان کردی : تابناک

  عدد ابجد کلمه ماهور

  ابجد کبیر کلمه ماهور برابر است با : 252

  ابجد صغیر اسم ماهور برابر است با : 24

  فال عشق با اسم ✚ فال روزانه 7 شهریور

  اسم ماهور

  به نظر شما چه اسمی در کنار ماهور ترکیب زیبایی را ایجاد میکند؟

  نظر شما در مورد نام ماهور چیست؟

  بهترین اسم دختر یا پسر بر وزن ماهور از نظر شما چیست؟

  در صورت امکان، آیا اسمتان را به ماهور تغییر میدهید؟

  ✔ ارسال نظر در مورد اسم ماهور

  اسم پسر که به ماهور بیاد

  لیست اسامی پسرانه متناسب با ماهور به زودی درج میگردد.

  اسم دختر بر وزن ماهور

  نام های دخترانه بر وزن ماهور به زودی درج میگردد.

  ☺ راهنمای انتخاب اسم

  محبوب ترین اسم های انگلیسی دنیا

  اسم های خنده دار و عجیب ایرانی

  اسم پسر به ترتیب حروف الفبا

  اسم دختر به ترتیب حروف الفبا

  ❮ قبلی هانیه بعدی ❯ رایان

  اسامی دخترانه محبوب

  آتنا هانیه مریم کیانا فاطمه ریحانه آنیل آیسان فریال مینا ملیسا آیلین شیما سُها لیلا دیانا بارانا دُرسا کیمیا مَحیا روژین الین میترا گیلدا رَها مَهسا سارا اَسما سَنا هانا لاوین آتوسا الیا ثَمین پریا آوین النا روناک شقایق صوفیا

  اسامی پسرانه محبوب

  ماهان طه رادین ماهور صدرا هیراد یاشار کیان عرشیا کارن یاسین رایان سام آرین علیسان علی رادوین یونا آرمین رادمهر ميلاد مانی حسین مهدي آرشا مارتیا سیروان یاسر رضا وحید محمد آرتین آریا زکریا راستین عباس حمید سپنتا آراز راژان

  ℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا

  الف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و پ چ ژ ک گ ی

  ℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

  الف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و پ چ ژ ک گ ی

  104 دیدگاه

  ❖ حنا

  مام ماهور رو خیلی دوست دارم قرار دوماه اینده که پسرم دنیا بیاد اسم رو بزارم ماهور در ضمن اسم پدر بزرگم که الان حدودا ۸۰ و اندی سال هستش ماهور بجز اون مادرم میگفت اسم یکی دیگه از بزرگ های فامیل هم هست دیگه ببینید این اسم از چه زمانی برای پسرا انتخاب میشد ، ولی بنظرم ایرادی هم نداره مثل خیلی از اسم های مشترک لرای دختر هم باشه

  ❖ لیدا

  بابای ماهور بیشتر شما عقده داری که اینجوری داری جواب میدی. دم از اصالت اسم می‌زنید ولی دريغا از ذره ای فرهنگ و اصالت ماهور اسم دخترانه هست.

  ❖ کتایون محمدی

  چقدر واقعا حرفاتون خنده داره .اسم ماهور هم اسم پسر هستش هم دختر .مثل متین .مثل اشرف .مثل فرخ ‌.مثل عشرت و خیلی اسم های دیگه که مناسب هر دو جنسیت هستش حالا این بحث داره اینجوری به هم میپرید .واقعا که

  ❖ ماهور پورحسن

  وا من دخترم اسمم ماهور پور حسن چرا افکار قدیمی داریدماهور هم اسم دخترانه هم پسرانه

  ❖ حمزه رجب زاده

  منهم از این اسم خوشم میاد . امروز 17 اردیبهشت 99 پسرم یک روزه به دنیا اومده . خانمم الان توبیمارستان فرحه فردا مرخص میشه . تصمیم داریم اسم پسرمونو بزاریم ماهور . همین الان رفتم تو سایت ثبت احوال و در جستجوی اسمها ماهور را سرچ کردم وقتی پسر را انتخاب میکنی با تلفظ mahur میاره ولی دختر که میزنی با تلفظ mahvar نشون میده . پس ماهور رسماً اسم پسرونه هست و چمن خیلی زیباست خانواده ها اسم دختر هم انتخاب میکنن .من با اعتماد به نفس و بدون شک و شبهه میزارم ماهور و توصیه میکنم به شما که تردید نکنید و با خیال راحت اسم گل پسرتونو بزارید ماهور .

  ❖ پیام

  ماهور ریشه در زبان کردی دارد اگر من کُردم من میگم پسرونس و به نظرات بقیه هم احترام میزارم

  ❖ لیلا

  واقعا اسم پسراتونو میزارید ماهور. جالبه ولی. اصلا بهش نمیاد پسر باشه من یکه خوردم اینجا دیدم پسره. اسمی که نشه تشخیص داد دختره یا پسر بیخیال بشه آدم بهتره. ولی خیلی خوشگله اگر برا دختر بود.

  ❖ لیلا

  الهام علی اف. روس هست از شوروی سابق مردم ته اسمشون اف میذاشتن اینها ترک نیستن که بگیم اسم دختر رو مردهاشون میزارن. اصلا همچین چیزی وجود نداره آذربایجان جدا شده از آذربایجان خودمونه همچین سنتی برا اسمشون ندارن.

  ❖ nrg

  بابا بحث الکی نکنید ماهور mahurاسم پسره داخل سایت ثبت احوال هم ب اسم پسرونه اومده و اسم دخترونش رو ماهوَر نوشته حالا اون خانمایی ک اسم دخترشون رو mahur صدا میکنند کافیه پاسپورت بگیرن و تو ذوقشون بخوره

  ❖ Azam

  من و همسرم هم تصمیم گرفتیم اسم پسرمون رو ماهور انتخاب کنیم به نظر من اسم پسرونس نه دخترونه ماهوَر یا ماهورا دخترونس

  منبع مطلب : www.alamto.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 14 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید