این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی خوان نعمت

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی خوان نعمت را از این سایت دریافت کنید.

  معنی خوان

  معنی واژهٔ خوان در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  خوان

  لغت‌نامه دهخدا

  خوان . [ خوا / خا ] (اِ) طبق بزرگی را گویند که از چوب ساخته باشند چه طبق کوچک را خوانچه گویند. (برهان قاطع). سفره ٔ فراخ و گشاده . (ناظم الاطباء). سماط. ابوجامع :

  همی از آرزوی ... خواجه را گه خوان

  بجز رونج نباشد خورش بخوانش بر.

  معروفی .

  نهادند خوان و بخندید شاه

  که ناهاربودی همانا براه .

  ابوشکور بلخی .

  خوانی نهاده بر وی چون سیم پاک میده

  با برّگان و حلوا شفتالوی کفیده .

  ابوالعباس .

  بر خوان وی اندر میان خانه

  هم نان تنک بود و هم ونانه .

  دقیقی .

  چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت

  چو طبع خویش بخامی چو یشمه بی چربو.

  منجیک .

  نبید آر و رامشگران را بخوان

  بپیمای جام و بیارای خوان .

  فردوسی .

  نهادند خوان گرد باغ اندرون

  خورش ساختند از گمانها فزون .

  فردوسی .

  همانا که بی نعمت او بگیتی

  در این سالها کس نیاراست خوانی .

  فرخی .

  بزرگیی چه بود بیش از این قدرخان را

  که با توهمچو ندیمان تو نشست بخوان .

  فرخی .

  من می نخورم تا نبود بر دو کفم جام

  یا ساتگنی بر سر خوانم ننهی سه .

  منوچهری .

  خوردن را خوانی نهادند سخت نیکوی با تکلف بسیار و ندیمانش بیامدند. (تاریخ بیهقی ). و در این صفه خوانی نهاده بودند سخت بزرگ . (تاریخ بیهقی ). آداب طعام خوردن ... دویم آنک سفره نهد بر خوان که رسول علیه السّلام چنین کرده است که سفره از سفر یاد دهد و نیزبتواضع نزدیکتر بود پس اگر بر خوان خورد روا بود که از این نهی نیامده است . (کیمیای سعادت ).

  گرچه بر خوانند هر دو لیک نتوان از محل

  بر فراز خوان مگس راهمچو اخوان داشتن .

  سنایی .

  مرا بریش همی پرسدای مسلمانان

  هزار بار بخوان من آمده بی ریش .

  انوری .

  شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام

  کز کاسه سر کاسه بود سفره ٔ خوان را.

  انوری .

  افزار ز پس کنند در دیگ

  حلوا ز پس آورند بر خوان .

  خاقانی .

  چرخ آن دو قرص زرد و سفید اندر آستین

  آمد بر آستانش و بر خوان او نشست .

  خاقانی .

  خوانی است جهان و زهر لقمه

  خوابی است حیات و مرگ تعبیر.

  خاقانی .

  گرم نیست روزی ز خوان کسان

  خدایست رزاق و روزی رسان .

  نظامی .

  مرا که چون بسخن خوان نظم آرایم

  بود نواله ٔ او جدی و سفره ریزه جدی .

  کمال اسماعیل (از آنندراج ).

  منقطع شد خوان و نان از آسمان

  ماند رنج زرع و بیل وداسمان .

  مولوی .

  باز عیسی چون شفاعت کرد حق

  خوان فرستاد و غنیمت بر طبق .

  مولوی . - امثال :

  او خوان نهاد و دیگری دعوت خورد .

  به آن زودی که دست از خوان بدهان رسد به من رس ، نظیر: آب اگر در دست داری زمین بگذار و پیش من بیا.

  برخوان نانهاده آفرین واجب نشود ، نظیر: کار ناکرده تحسین ندارد.

  بخور نان خود بر سر خوان خویش .

  خوان بزرگان اگرچه لذیذ است خرده ٔ انبان خود لذیذتر، نظیر: نان خود خوردن بهتر از حلوای دیگران خوردنست .

  خوان خود خوردن و حلیم حاجی رمضان هم زدن ، نظیر: نان خود خوردن و حلیم حاجی رمضان هم زدن . این مثل درباره ٔ کسی بکار می رود که بدون داشتن منفعتی از سر و جان برای دیگری می کوشد.

  خوان درویش بشیرینی و چربی بخورند .

  خوان نیامده ولی از بویش پیداست که چیست ؛ درباره ٔ اموری بکار می رود که مقدمه ٔ آن از نتیجه خبر می دهد.

  - بر خوان نشستن ؛ بر سفره نشستن . (ناظم الاطباء).

  - بر خوان نهادن ؛ به روی سفره نهادن :

  بر خوان سینه از دل بریان نهاده ایم .

  اوحدی (از آنندراج ).

  - تنگ خوان ؛ بدسفره . کنایه از خسیس :

  جهانا مرا خیره مهمان چه خوانی

  که بد میزبانی و بس تنگ خوانی .

  ناصرخسرو.

  - خوان آسمان ؛ کنایه از آسمان :

  خاک در تو بادا از خوان آسمان به

  صدر تو عرض رفعت جنت صف نعالش .

  خاقانی .

  - خوان افکندن ؛ خوان فکندن . سفره گستردن :

  مگر افکند عشق خوان کرم

  که کردند هم کاسه لا و نعم .

  ظهوری (آنندراج ).

  - خوان الوان ؛ سفره ٔ رنگین :

  دریغا که بر خوان الوان عمر

  دمی چند خوردیم و گفتند بس .

  سعدی (گلستان ).

  - خوان انداختن ؛ سفره پهن کردن :

  ای از تو بر اهل تخت اکلیل سبیل

  گر ذکر جمیل است وگر قدر جلیل

  لطف تو بمهمانی ارباب خرد

  انداخته خوان از سخن خوان جلیل .

  ظهوری .

  - خوان انعام ؛ سفره ٔ بخشش . سفره ای که برای انعام و بخشش می گسترانند :

  پس ترا منت ز مهمان داشت باید بهر آنک

  می خورد بر خوان انعام تو نان خویشتن .

  ابن یمین .

  - خوان برآراستن ؛ کنایه از سفره انداختن . (ناظم الاطباء) :

  برآراست خوان از خورش یکسره .

  فردوسی .

  - خوان تهی ؛ سفره ٔ خالی :

  آنچه در این مائده ٔ خرگهی است

  کاسه ٔ آلوده و خوان تهی است .

  نظامی .

  - خوان احسان ؛ خوان کرم . (یادداشت مؤلف ).

  - خوان اخوان الصفا ؛ سفره ٔ برادران . کنایه از سفره ای است که در آن همرنگی و عدم تکلف باشد. کنایه از عدم تکلف :

  گه از سوز جگر در سور سرّ دلبران بودن

  گه از راه صفت بر خوان اخوان الصفا رفتن .

  خاقانی .

  - خوان جود ؛ سفره ٔ سخا. سفره ٔ کرم :

  هرکه آید در وجود از خوان جودت نان خورَد

  آز غایب بود از آن شد آیت من غاب خاب .

  سیف اسفرنگی .

  - خوان جهان ؛ سفره ٔ جهان . کنایه از عالم :

  قوتم از خوان جهان خون دل است

  زله ٔ همت از این خوان چه کنم ؟

  خاقانی .

  خیز خاقانیا ز خوان جهان

  که جهان میزبان خرم نیست .

  خاقانی .

  بر سر خوان جهان خرمگسانند طفیل

  پر طاوس مگس ران بخراسان یابم .

  خاقانی .

  - خوان چیدن ؛ مقابل خوان گستردن :

  برو ناصح بچین خوان نصیحت

  که گوشم امتلای پند دارد.

  ظهوری (از آنندراج ).

  - || سفره آراستن .

  - خوان دل ؛ کعبه . خانه ٔ کعبه . (ناظم الاطباء).

  - || ضمیر. سفره ٔ دل :

  خوان آگاه دلش را از صفا

  خانقاه از چرخ اعلی دیده ام .

  خاقانی .

  - خوان در هم چیدن ؛ مقابل پهن کردن :

  خوان تعریف بهار وصل در هم چیده ام

  درتموز هجر مغز استخوان آورده ام .

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  خوان نعمت

  معنی خوان نعمت - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  خوان نعمت

  خوان نعمت پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  Arash_mrb

  ١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧ سفره نعمت

  گزارش

  25 | 1

  مشاهده پیشنهاد های امروز

  معنی یا پیشنهاد شما

  + افزودن عکس و لینک

  منبع مطلب : abadis.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید