این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  معنی کلمه اهریمن

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  معنی کلمه اهریمن را از این سایت دریافت کنید.

  اهریمن

  معنی اهریمن - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

  اهریمن

  /~ahriman/

  مترادف اهریمن: ابلیس، اهرمن، دیو، شیطان، عفریت، پلید، خبیث، نابکارمتضاد اهریمن: اهورا

  بستن تبلیغات

  فارسی به انگلیسی

  devil, ahriman, the devil, fiend, the evil principle (in the zoroastrian religion)

  مترادف ها

  demon (اسم)

  شیطان، دیو، روح پلید، جنی، اهریمن، عفریت

  daemon (اسم)

  شیطان، دیو، روح پلید، جنی، اهریمن

  evil spirit (اسم) اهریمن

  لغت نامه دهخدا

  ( آهریمن ) آهریمن. [ م َ ] ( اِخ ) اهرمن.

  اهریمن. [ اَ م َ ] ( اِخ ) به معنی اهرمن است که راهنمای بدیها باشد، چنانکه یزدان راهنمای نیکی است و شیطان و دیو و جن را هم گفته اند. ( برهان ). دیوو ابلیس. ( اوبهی ). اهرمن. اهرامن. اهرن. اهریمه. آهرن. آهریمن. آهرامن. آهرمن. آهریمه. هریمه. خرد خبیث. عقل پلید. شیطان. ( فرهنگ فارسی معین ) :

  بروز معرکه بانگشت اگر پدید آمد

  ز چشم برکند از دور کیک اهریمن.

  منجیک.

  بدو گفت از این شوم ده پرگزند

  کدامست اهریمن زورمند.

  فردوسی.

  از اهریمنست آنکه زو شاد نیست

  دل و مغزش از دانش آباد نیست.

  فردوسی.

  همان کرم کز مغز اهریمنست

  جهان آفریننده را دشمنست.

  فردوسی.

  بس نباشد تا بروشن روی و موی تیره گون

  مانوی را حجت اهریمن و یزدان کند.

  عنصری.

  بر بد مشتاب ازیرا شتاب

  بر بدی از سیرت اهریمن است.

  ناصرخسرو.

  خاصه امروز نبینی که همی ایدون

  بر سر خلق خدائی کند اهریمن.

  ناصرخسرو.

  سپیدروی برانگیخته شود چو به نزع

  ندیده چهره اهریمن سیاه گلیم.

  سوزنی.

  مردم ای خاقانی اهریمن شدند از خشم وظلم

  در عدم نِه ْ روی کآنجا بینی انصاف و رضا.

  خاقانی.

  تیرش جبریل رنگ با دو پر از فتح ونصر

  خانه اهریمنان زیر و زبر درشکست.

  خاقانی.

  با دو گمره همره آمد مؤمنی

  چون خرد با نفس و با اهریمنی.

  مولوی.

  ما همه نفسی و نفسی میزنیم

  گر نخواهی ما همه اهریمنیم.

  مولوی.

  روح پاکم چند باشد منزوی در کنج خاک

  حور عینم تا کی آخر بار اهریمن کشم.

  سعدی.

  - اهریمن نژاد ؛ از نژاد دیو و شیطان.

  || مجازاً، به معنی توپ آهنین است که از آلات معظمه جنگ است. ( از انجمن آرا ) :

  اهریمن رویینه تن تنین آهن پیرهن

  آتش فشانان از دهن چون کام اژدرها شده.

  ؟ ( از انجمن آرا ). بستن تبلیغات

  فرهنگ فارسی

  ۱ - در آیین زردشتی منشا بدی زشتی پلیدی تاریکی جهل و ستم . در آیین اسلام وی معادل شیطان و ابلیس است . ۲ - هر یک از پیروان شیطان را نیز گویند

  ( اسم ) ۱ - ( اسم ) شیطان ۲ - هر یک از پیروان اهریمن هر فرد از شیاطین . جمع : اهریمنان.

  فرهنگ معین

  ( آهریمن ) (هَ مَ ) ( اِ. ) نک اهریمن .

  (اَ مَ ) (اِ. ) = اهرن : ۱ - (اِ. ) شیطان . ۲ - هر یک از شیاطین .

  فرهنگ عمید

  در آیین زردشتی، مظهر شر و فساد و تاریکی و ناخوشی و پلیدی، راهنمای بدی، شیطان.

  دانشنامه عمومی

  به معنی شیطان در دین زرتشت و ایران باستان

  سپنتا مینو

  اهریمن (از اوستایی انگره مَینیو) بدنهاد است. اهریمن پلیدی است و برای از بین بردن نیکی تلاش می کند ولی چون دون و پست مایه است و اهورامزدا آگاه بر هر چیز است پس سرانجام در پایان کار اهریمن نابود شده و اورمزد بر او چیره می شود و کار جهان یکسره به نیکی خواهد گرایید. در این میان، انسان و امشاسپندان و دیگر ایزدان (فرشته ها) و موجودات نیک (مزداآفریده) که همگی آفریدهٔ اهورامزدا هستند در مبارزه با دئوه ها (دیوها) که موجودات و پدیده هایی اهریمنی هستند در تلاشی کیهانی برای پیروزی نیکی بر بدی هستند. اهریمن را در پارسی اهرِمن هم می گویند. می توان او را همتای شیطان در باورهای سامی دانست.

  بر اساسِ کتابِ بندهشن که در اواخر دوره ساسانیان نوشته شده، نیروی مخالفِ اهورامزدا و زایندهٔ بدی ها را اهریمن معرفی می کند. در دین زرتشتی یا بِه دینی، اهریمن هیچ گاه توانِ ذاتی برای مقابله با قدرتِ اهورا مزدا را ندارد و رقیبی برای او نیست بلکه اهریمن همان اندیشهٔ بد یا انگره مینو است اما در باورِ زروانیان، اهریمن برادر و رقیبِ اهورا مزدا و پسر زروان و دارای هویتی جداگانه از اهورا مزدا است.

  بر پایه باورهای کهنِ زروانی و دیگر دینهای پس از آن چون مانویان «اهورامزدا و اهریمن هردو زادهٔ زروان (خدای زمان) بودند و جهان عرصه جنگ این دو نیروی نیک و بد است ولی سرانجام چیرگی در پایانِ جهان با اهورامزداست و چون اهورامزدا پاکی مطلق است بدی در او راه ندارد. پس هر آنچه که بد است اهریمنی است.» البته این سخن در هیچ جای گاهان نیست و زُروان در زبان اوستایی تنها به معنای زمان است و ارتباطی با خداوند ندارد.

  wiki: اهریمن

  اهریمن (ابهام زدایی). اهریمن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  اهریمن لرد اهریمن

  wiki: اهریمن (ابهام زدایی)

  گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

  بستن تبلیغات

  دانشنامه آزاد فارسی

  اَهریمن

  شیطان در باورهای ایران پیش از اسلام. صورت دگرگون شدۀ واژۀ اَوِستایی اَنگره مَئینو، به معنی خرد زشت و خبیث و اندیشۀ بد، که در برابر سِپَنتامئینو، نیروی خیر است. انگره مئینو با گذشت ایام به شکل اَخرِه مینو، اَهرَه مینو، و آهِرمَن درآمده و در زبان فارسی امروز اهریمن شده است. اَهریمن معادل شیطان و ابلیس در ادیان سامی است. در جهان بینی زردشتی، جهان عرصۀ نبرد دو نیروی خیر و شر است. در گات ها یا گاهان زردشت، نیروی خیر یا سِپَنتامئینو نام دارد؛ و انگره مئینو و سپنتامئینو در خرد و اندیشۀ انسان شکل گرفته است و در ذرّات عالم، خیر و شر وجود خارجی ندارد، و اهورامزدا خالق اهریمن نیست.

  wikijoo: اهریمن بستن تبلیغات

  جدول کلمات

  ابلیس

  فارسی به عربی

  شیطان

  پیشنهاد کاربران

  ترتیب: قدیمیجدیدرای موافقرای مخالف

  علی دوستی نوگورانی

  ٠٢:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥

  منبع مطلب : abadis.ir

  معنی اهریمن

  معنی واژهٔ اهریمن در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب

  اهریمن

  لغت‌نامه دهخدا

  اهریمن . [ اَ م َ ] (اِخ ) به معنی اهرمن است که راهنمای بدیها باشد، چنانکه یزدان راهنمای نیکی است و شیطان و دیو و جن را هم گفته اند. (برهان ). دیوو ابلیس . (اوبهی ). اهرمن . اهرامن . اهرن . اهریمه . آهرن . آهریمن . آهرامن . آهرمن . آهریمه . هریمه . خرد خبیث . عقل پلید. شیطان . (فرهنگ فارسی معین ) :

  بروز معرکه بانگشت اگر پدید آمد

  ز چشم برکند از دور کیک اهریمن .

  منجیک .

  بدو گفت از این شوم ده پرگزند

  کدامست اهریمن زورمند.

  فردوسی .

  از اهریمنست آنکه زو شاد نیست

  دل و مغزش از دانش آباد نیست .

  فردوسی .

  همان کرم کز مغز اهریمنست

  جهان آفریننده را دشمنست .

  فردوسی .

  بس نباشد تا بروشن روی و موی تیره گون

  مانوی را حجت اهریمن و یزدان کند.

  عنصری .

  بر بد مشتاب ازیرا شتاب

  بر بدی از سیرت اهریمن است .

  ناصرخسرو.

  خاصه امروز نبینی که همی ایدون

  بر سر خلق خدائی کند اهریمن .

  ناصرخسرو.

  سپیدروی برانگیخته شود چو به نزع

  ندیده چهره ٔ اهریمن سیاه گلیم .

  سوزنی .

  مردم ای خاقانی اهریمن شدند از خشم وظلم

  در عدم نِه ْ روی کآنجا بینی انصاف و رضا.

  خاقانی .

  تیرش جبریل رنگ با دو پر از فتح ونصر

  خانه ٔ اهریمنان زیر و زبر درشکست .

  خاقانی .

  با دو گمره همره آمد مؤمنی

  چون خرد با نفس و با اهریمنی .

  مولوی .

  ما همه نفسی و نفسی میزنیم

  گر نخواهی ما همه اهریمنیم .

  مولوی .

  روح پاکم چند باشد منزوی در کنج خاک

  حور عینم تا کی آخر بار اهریمن کشم .

  سعدی .

  - اهریمن نژاد ؛ از نژاد دیو و شیطان .

  || مجازاً، به معنی توپ آهنین است که از آلات معظمه ٔ جنگ است . (از انجمن آرا) :

  اهریمن رویینه تن تنین آهن پیرهن

  آتش فشانان از دهن چون کام اژدرها شده .

  ؟ (از انجمن آرا).

  جست‌وجوی اهریمن در واژه‌نامه‌های دیگر

  نگارش معنی دیگر برای اهریمن

  منبع مطلب : www.vajehyab.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید