این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  نوعی نظام اقتصادی که بر اصل ازادی فردی در فعالیت های اقتصادی وحق مالکیت خصوصی بنا شده درجدول

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  نوعی نظام اقتصادی که بر اصل ازادی فردی در فعالیت های اقتصادی وحق مالکیت خصوصی بنا شده درجدول را از این سایت دریافت کنید.

  نظام‌های اقتصادی

  نظام‌های اقتصادی

  ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

  نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند.

  فهرست مندرجات

  ۱ - مفهوم‌شناسی

  ۲ - نهادهای اساسی یک نظام اقتصادی

  ۲.۱ - عدالت اقتصادی ۲.۲ - آزادی اقتصادی ۲.۳ - مالکیت

  ۲.۴ - حقوق عوامل تولید

  ۳ - ویژگی‌های نظام اقتصادی

  ۳.۱ - کامل‌الإجرا بودن اصول و قواعد نظام

  ۳.۲ - پویا بودن نظام اقتصادی

  ۳.۳ - هدف‌دار بودن نظام

  ۴ - روش‌های بررسی نظام اقتصادی

  ۴.۱ - روش بررسی تاریخی

  ۴.۲ - روش بررسی تحلیلی

  ۴.۳ - روش بررسی عملکردی

  ۵ - مالکیت و انواع نظام‌های اقتصادی

  ۶ - تفاوت مکتب و نظام اقتصادی

  ۷ - انواع نظام اقتصادی

  ۷.۱ - نظام اقتصادی سرمایه‌داری

  ۷.۲ - نظام اقتصاد سوسیالیستی

  ۷.۳ - نظام اقتصادی اسلام

  ۷.۳.۱ - اهداف نظام اقتصادی اسلام

  ۷.۳.۱.۱ - هدف عالی یا غایی

  ۷.۳.۱.۲ - اهداف میانی

  ۷.۳.۱.۳ - اهداف مقدماتی

  ۸ - پانویس ۹ - منبع

  ۱ - مفهوم‌شناسی

  [ویرایش]

  نظام اقتصادی مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.[۱][۲] به‌عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است؛ که در بطن آن، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی از انگیزه‌های برتر به‌منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته می‌گیرد.[۳] بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظام‌های اجتماعی است. واژه "اقتصادی" اشاره به بُعد (و نه قسم) خاصی از رفتارها و روابط مردم دارد؛ که براساس محاسبه هزینه و فایده و به‌منظور تامین معاش انجام می‌گیرد. اهداف کلان نظام اقتصادی می‌تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد.[۴]

  واژه نظام به‌ مفهوم خاص آن، سابقه طولانی ندارد. این واژه در سال‌های ۱۹۵۰ـ۱۹۵۶، با مطرح شدن تئوری عمومی نظام‌ها به‌وسیله برتالانفی (Ludwig Von Bertallanffy: ۱۹۰۱-۱۹۷۲)، زیست‌شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با کاربرد این تئوری در رشته‌های مختلف علوم، واژه‌هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد.[۵]

  ۲ - نهادهای اساسی یک نظام اقتصادی

  [ویرایش]

  مهمترین نهادهای اساسی اقتصادی که باید در هر نظام تعریف شوند، عبارتند از:

  ۲.۱ - عدالت اقتصادی

  عدالت اقتصادی؛ که به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار جامعه برقرار می‌گردد.

  ۲.۲ - آزادی اقتصادی

  آزادی اقتصادی؛ مقصود این‌که انسان‌ها در انتخاب نوع و میزان تولید و در انتخاب نوع و میزان مصرف تا چه حد آزادی دارند.

  ۲.۳ - مالکیت

  نظر نظام، نسبت به مالکیت عوامل تولید و کالاها و خدمات مصرفی؛

  ۲.۴ - حقوق عوامل تولید

  حقوق عوامل تولید؛ یعنی این‌که هرکدام از عوامل چهارگانه تولید چه حقی را دارند.[۶]

  ۳ - ویژگی‌های نظام اقتصادی

  [ویرایش]

  ویژگی‌های نظام اقتصادی ععبارتند از:

  ۳.۱ - کامل‌الإجرا بودن اصول و قواعد نظام

  باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به‌صورت کامل اجرا شود؛ تا نتایجی که نظام در دستیابی به آن‌ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام، مستلزم سازگاری همه‌ی عرصه‌های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است.

  ۳.۲ - پویا بودن نظام اقتصادی

  نظام اقتصادی باید، نظامی پویا باشد؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود نداشته باشد؛ بلکه نظام باید فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه واگذار کند؛ تا مطابق وضعیت، متغیر آن‌ها به مرور زمان تعیین شود.

  ۳.۳ - هدف‌دار بودن نظام

  نظام اقتصادی دارای ارزش‌ها بوده و هدف‌دار شمرده می‌شود. به‌عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه‌ی معینی از ارزش‌ها را برگزیده و به آن پایبند است.[۷]

  ۴ - روش‌های بررسی نظام اقتصادی

  [ویرایش]

  روش‌های بررسی نظام اقتصادی عبارتند از:[۸]

  ۴.۱ - روش بررسی تاریخی

  در این روش، عوامل پیدایش، تغییر و تحوّل یک نظام اقتصادی به‌لحاظ تاریخی و نیز عواملی که موجب انهدام نظام اقتصادی است، مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند.

  ۴.۲ - روش بررسی تحلیلی

  در این روش، مبانی فکری و اصول تئوریک نظام و همچنین نظریه‌های پذیرفته‌شده اقتصادی که در شکل‌گیری آن نظام، مؤثر بوده، به‌لحاظ منطقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این طریق، میزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظریات نظام اقتصادی را به‌دست می‌آوریم.

  ۴.۳ - روش بررسی عملکردی

  در این روش، عملکرد یک نظام اقتصادی، از یک طرف در ارتباط با هدف‌های همان نظام و از طرف دیگر با عملکرد سایر نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه در این بررسی مهم است، در نظر گرفتن شرایط و بنیان اقتصادی مثل شرایط جغرافیایی، جمعیّتی، اخلاقی و غیره است؛ که در عملکرد یک نظام اقتصادی، تاثیر چشم‌گیری دارد.

  ۵ - مالکیت و انواع نظام‌های اقتصادی

  [ویرایش]

  وجود هریک از شکل‌های مالکیت به‌صورت خصوصی، جمعی و یا دولتی، نظام اقتصادی خاصی را به‌وجود می‌آورد. میزان آزادی‌های فردی و به‌بیان دیگر عدم تمرکز و یا تمرکز اقتصادی انواع نظام‌های اقتصادی را شکل می‌دهد. نوع مالکیت و سیستم برنامه‌ریزی پیوسته به‌عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظام‌های اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به‌کار می‌رود. با توجه به این دو معیار شش نظام اقتصادی مطابق جدول از یکدیگر تفکیک می‌شوند.[۹]

  البته این تفکیک صرفا به‌لحاظ نظری انجام شده و ممکن است که در عمل هیچ کشوری را نتوان یافت، که به‌صورت مطلق برنامه‌ریزی آن متمرکز یا غیر متمرکز بوده و یا فقط یک نوع مالکیت در آن وجود داشته باشد. همچنین نظام‌های اقتصادی مانند موجود زنده تغییر و تحول می‌یابند. بنابراین جایگاه آنها در جدول متناسب با تحوّلات آنها تغییر می‌باید. بر این اساس با دو معیار فوق تنها می‌توان یک تقسیم‌بندی کلی از نظام‌های اقتصادی به‌عمل آورد.

  ۶ - تفاوت مکتب و نظام اقتصادی

  [ویرایش]

  مکتب، راه و رسمی است، که پیروان آن، برای رسیدن به کمال باید آن‌را پیموده و رعایت کنند و مکتب اقتصادی قواعدی اساسی است که با عدالت اجتماعی ارتباط دارد و وظیغه آن، ارائه راه‌حل‌هایی است که با مفهوم عدالت‌خواهی سازگار است.[۱۰]

  منبع مطلب : fa.wikifeqh.ir

  نظام اقتصادی

  نظام اقتصادی

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

  بخشی از یک مجموعه درباره

  علم اقتصاد نمایهخلاصهرده گسترش

  تاریخچهشاخه‌هادسته‌بندی‌

  گسترش

  مفاهیمنظریه‌هاشیوه‌ها

  گسترش بر پایه کاربری گسترش اقتصاددانان مشهور گسترش فهرست‌ها گسترش واژه‌نامه درگاه اقتصاد درگاه پول نبو

  نظام اقتصادی (به انگلیسی: Economic system) سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است. این سیستم شامل ترکیبی از سازمان‌ها، آژانس‌ها، نهادها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و الگوهای مصرف مختلف است که ساختار اقتصادی یک جامعه معین را تشکیل می‌دهند.

  نظام اقتصادی نوعی نظام اجتماعی است. شیوه تولید یک مفهوم مرتبط با نظام اقتصادی است.[۱] همه نظام‌های اقتصادی باید با چهار مشکل اساسی اقتصادی مقابله کرده و آنها را حل کنند:

  چه نوع و چه مقدار کالایی باید تولید شود.

  نحوه تولید کالا نحوه توزیع خروجی

  چه زمانی تولید شود.[۲]

  مطالعه سیستم‌های اقتصادی شامل چگونگی پیوند این آژانس‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر، نحوه جریان اطلاعات بین آنها و روابط اجتماعی درون سیستم (از جمله حقوق مالکیت و ساختار مدیریت) است. تحلیل سیستم‌های اقتصادی به‌طور سنتی بر دوگانگی‌ها و مقایسه‌های بین اقتصادهای بازار و اقتصادهای برنامه‌ریزی شده و تمایزات بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم متمرکز بود.[۳] متعاقباً، طبقه‌بندی سیستم‌های اقتصادی گسترش یافت و موضوعات و مدل‌های دیگری را نیز دربر گرفت که با دوگانگی سنتی مطابقت نداشتند.

  امروزه شکل غالب سازماندهی اقتصادی در سطح جهان بر اقتصاد مختلط بازارمحور استوار است.[۴] یک نظام اقتصادی را می‌توان جزئی از نظام اجتماعی و از نظر سلسله مراتبی برابر با نظام حقوقی، نظام سیاسی، فرهنگی و غیره دانست. اغلب یک همبستگی قوی بین ایدئولوژی‌های خاص، سیستم‌های سیاسی و سیستم‌های اقتصادی خاص وجود دارد (برای مثال، معانی اصطلاح «کمونیسم» را در نظر بگیرید). بسیاری از سیستم‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف با یکدیگر همپوشانی دارند (برای مثال، اصطلاح «اقتصاد مختلط» می‌تواند شامل عناصری از سیستم‌های مختلف باشد). همچنین دسته‌بندی‌های سلسله مراتبی متقابل متفاوتی وجود دارد.

  فهرست انواع نظام‌های اقتصادی[ویرایش]

  اقتصاد منبع‌محور سرمایه‌داری کمونیسم سوسیالیسم فئودالیسم توزیع گرایی دولت‌گرایی فروانروایی آب‌محور دموکراسی فراگیر اقتصاد بازار سوداگرایی همیاری (اقتصاد) اقتصاد شبکه نظام غیر ملکی اقتصاد کاخی اقتصاد مشارکتی پاتلچ (Potlatch)

  نظریه بهره‌برداری پیشرونده

  نظام ملکی (Proprietism)

  اعتبار اجتماعی خودمدیریتی کارگران

  انواع اصلی[ویرایش]

  نظام سرمایه‌داری[ویرایش]

  مقالهٔ اصلی: سرمایه‌داری

  سرمایه‌داری عموماً اجازه مالکیت خصوصی ابزار تولید (سرمایه) را داده و اقتصاد بازار قیمت‌ها را تعیین می‌کند. سرمایه‌داری شرکتی به یک بازار سرمایه‌داری گفته می‌شود که با تسلط شرکت‌های سلسله مراتبی و دیوان‌سالاری مشخص می‌شود.

  سوداگرایی مدل غالب در اروپای غربی از قرن ۱۶ تا ۱۸ بود. این امر امپریالیسم و استعمار را تشویق کرد تا اینکه تغییرات اقتصادی و سیاسی منجر به استعمار زدایی جهانی شد. سرمایه‌داری مدرن تجارت آزاد را برای بهره‌گیری از افزایش کارایی به دلیل مزیت نسبی ملی و صرفه‌جویی در مقیاس در بازار بزرگتر و جهانی‌تر ترجیح داده‌است. برخی از منتقدان اصطلاح استعمار نو را برای عدم تعادل قدرت بین شرکت‌های چند ملیتی که در بازار آزاد فعالیت می‌کنند در مقابل افراد به ظاهر فقیر در کشورهای در حال توسعه به کار می‌برند.

  اقتصاد مختلط[ویرایش]

  مقالهٔ اصلی: اقتصاد مختلط

  تعریف دقیقی از «اقتصاد مختلط» وجود ندارد. از لحاظ نظری، ممکن است به یک سیستم اقتصادی اشاره داشته باشد که یکی از سه ویژگی را ترکیب می‌کند: مالکیت عمومی و خصوصی صنعت، تخصیص مبتنی بر بازار با برنامه‌ریزی اقتصادی، یا بازارهای آزاد با مداخله گرایی دولتی.

  در عمل، «اقتصاد مختلط» به‌طور کلی به اقتصادهای بازار محور با مداخله‌گرایی دولتی یا بخش عمومی قابل ملاحظه در کنار یک بخش خصوصی غالب اشاره دارد. در واقع، اقتصادهای مختلط به شدت به یک انتهای طیف جذب می‌شوند. مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی قابل توجهی که تحت عنوان «اقتصاد مختلط» توصیف شده‌اند شامل موارد زیر می‌شوند:

  جورجیسم (Georgism) - جورجسیم که در دوران مدرن جئوئیسم نیز نامیده می‌شود و از نظر تاریخی به عنوان جنبش مالیات واحد شناخته می‌شود، یک ایدئولوژی اقتصادی است که معتقد است، اگرچه مردم باید مالک ارزشی باشند که خودشان تولید می‌کنند، رانت اقتصادی حاصل از زمین - از جمله از همه منابع طبیعی، منابع مشترک، و مکان‌های شهری - باید به‌طور مساوی متعلق به همه اعضای جامعه باشد.[۵][۶][۷]

  اقتصاد مختلط (می‌توان آن را تحت عناوین زیادی دسته‌بندی کرد)

  مکتب آمریکایی دیرگیسم (Dirigisme)

  برنامه‌ریزی شاخص، که به عنوان اقتصاد بازار برنامه‌ریزی شده نیز شناخته می‌شود

  سیستم ژاپنی مدل نوردیک

  نظریه بهره‌برداری پیشرونده

  شرکت‌گرایی اجتماعی

  اقتصاد بازار اجتماعی، همچنین به عنوان (سرمایه‌دار مختلط) نیز شناخته می‌شود.

  سیاست اقتصادی جدید (سوسیالیستی مختلط)

  سرمایه‌داری دولتی

  اقتصاد بازار سوسیالیستی

  اقتصاد سوسیالیستی[ویرایش]

  مقالهٔ اصلی: اقتصاد سوسیالیستی

  نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی (که همگی دارای مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید هستند) را می‌توان بر اساس مکانیسم هماهنگ‌کننده‌شان (برنامه‌ریزی و بازار) به نظام‌های سوسیالیستی برنامه‌ریزی‌شده و سوسیالیستی بازار تقسیم کرد. علاوه بر این، سوسیالیسم را می‌توان بر اساس ساختارهای دارایی آنها بین آنهایی که مبتنی بر مالکیت عمومی، تعاونی‌های کارگری یا مصرف‌کننده و مالکیت مشترک (یعنی غیر مالکیت) است تقسیم کرد. کمونیسم مرحله‌ای فرضی از توسعه سوسیالیستی است که توسط کارل مارکس به عنوان «سوسیالیسم مرحله دوم» در کتاب بیان شده‌است، که به موجب آن خروجی اقتصادی بر اساس نیاز و نه صرفاً بر اساس سهم نیروی کار توزیع می‌شود.

  مفهوم اولیه سوسیالیسم شامل جایگزینی پول به عنوان واحد محاسبه و قیمت‌های پولی به عنوان یک کل با محاسبه در نوع (یا ارزش‌گذاری بر اساس واحدهای طبیعی)، با جایگزینی تصمیمات تجاری و مالی با معیارهای مهندسی و فنی برای مدیریت اقتصاد بود. اساساً، این بدان معنی بود که سوسیالیسم تحت پویایی‌های اقتصادی متفاوتی نسبت به سرمایه‌داری و سیستم قیمت عمل می‌کند.[۸] مدل‌های بعدی سوسیالیسم که توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک (به‌ویژه اسکار لانگه و آبا لرنر) ایجاد شد، مبتنی بر استفاده از قیمت‌های فرضی ناشی از رویکرد آزمون و خطا برای دستیابی به قیمت‌های تسویه بازار از سوی یک آژانس برنامه‌ریزی بود. این مدل‌های سوسیالیسم، «سوسیالیسم بازار» نامیده می‌شوند زیرا نقشی برای بازار، پول و قیمت‌ها در بر می‌گرفتند.

  منبع مطلب : fa.wikipedia.org

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 8 روز قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید