این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هر میلی گرم چند سی سی است

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هر میلی گرم چند سی سی است را از این سایت دریافت کنید.

  هر میلی گرم چند سی سی است

  قَطره یا ژیگ[۱] یا چِکّه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع اصلی خود دور شده یا از طریق انسجام مولکولی حاصل می‌گردد. قطره مایع مثل قطره آب ممکن است از طریق جاذبه زمین و رها شدن از جایگاه مادر به وجود بیاید. همچنین این قطرات […]

  دسته‌ها پستها

  هر میلی گرم چند سی سی است

  نویسندهٔ نوشته از admin تاریخ نوشته جولای 27, 2020 هیچ دیدگاهی

  برای هر میلی گرم چند سی سی است

  ثبت نشده

  هر میلی گرم چند سی سی است

  قَطره یا ژیگ[۱] یا چِکّه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع اصلی خود دور شده یا از طریق انسجام مولکولی حاصل می‌گردد. قطره مایع مثل قطره آب ممکن است از طریق جاذبه زمین و رها شدن از جایگاه مادر به وجود بیاید. همچنین این قطرات از ضربه و برخورد جسم خارجی به سطح آزاد مایع نیز حاصل می‌شوند. یکی دیگر از شیوه‌های تشکیل قطره مایع، میعان است، به عنوان مثال در برخی از فصول سال با خنک شدن هوا بخار آب مخلوط شده با هوا بر روی سطوحی نظیر برگ درختان و نظایر آن میعان کرده و با پایین آمدن درجه حرارت، تشکیل قطره آب را می‌دهند.[۲][۳]

  هر ۲۰ قطره تقریباً برابر با یک سی‌سی است و هر سی‌سی نیز برابر با یک میلی‌لیتر است و چنانچه مادهٔ موردنظر وزنی برابر با آب داشته باشد هر میلی‌لیتر نیز برابر با یک گرم می‌باشد؛ یعنی به‌عبارت بهتر، یک سی‌سی آب برابر با یک میلی‌لیتر آب و برابر با یک ‌گرم آب است.

  در هنگام سقوط چکه آب، نیروی جاذبه زمین به عنوان نیروی تحریک‌کننده عمل نموده و نیروهای ناشی از پیوستگی مولکولی مایع نیز به صورت نیروی مخالف مقاومت می‌کنند البته در موارد مختلف بسته به میزان اثر نسبی نیروها ممکن است از برخی نیروها صرف نظر شود ولی در مسایلی که سیال در یک سطح با هوا تماس دارد نیروهای کششی زمین نقش اصلی خواهند داشت.[۴]

  هنگامی که آب در روی کره زمین قراردارد، چه درون یک دریاچه باشد، چه درون یک فنجان، گرانش زمین آن را به سمت پایین می‌کشد و آن را به شکل ظرفی درمی‌آورد که درون آن قرار دارد؛ ولی در فضا تأثیرات گرانش طور دیگری است. اجسامی که در مدار زمین قرار دارند، همچنان تحت اثر گرانش زمین قرار دارند، ولی در حالت سقوط آزاد هستند، یعنی در حالی که به سوی زمین سرنگون می‌شوند، در حال حرکت مداری، حرکت پی در پی جانبی، هستند. این وضعیت در عمل باعث ایجاد حالت بی‌وزنی در آن‌ها می‌شود. قطرات مایعات در محیط فضا در فقدان نیروی وزن، تحت اثر نیروی کشش سطحی به شکل کروی در می‌آیند. کشش بین مولکول‌ها در سطح آب باعث می‌شود، آن‌ها مثل پوسته‌ای کشسان عمل کنند. هر مولکول با کششی برابر مولکول‌های کناریش را به طرف خود می‌کشد. این دسته مولکول‌هایی که مانند آهنرباهایی کوچک محکم به سوی هم کشیده می‌شوند، به صورت کوچکترین سطح ممکن در یک حجم هندسی یعنی به شکل یک کره در می‌آیند.[۵]

  یکی از اشکال ساخت و مصرف داروهای مایع در داروسازی قطره است مانند قطره استامینوفن. قطره به جز داروهای اطفال در داروهای چشمی، بینی و گوشی نیز کاربرد زیادی دارد. در پزشکی، قطره‌ها دارای شکل استانداردی هستند که هر بیست قطره آن برابر یک سی سی (میلی لیتر) می‌باشد.[۶] در صورت نیاز به دانستن دقیق میزان دارو یا مایعات دیگر به میلی لیتر (سی سی) می‌توان از سرنگ‌های تزریق مدرج استفاده کرد.

  هر میلی گرم چند سی سی است

  قطره آب

  “Single-drop fragmentation distribution of raindrops”قَطره یا ژیگ[۱] یا چِکّه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع اصلی خود دور شده یا از طریق انسجام مولکولی حاصل می‌گردد. قطره مایع مثل قطره آب ممکن است از طریق جاذبه زمین و رها شدن از جایگاه مادر به وجود بیاید. همچنین این قطرات از ضربه و برخورد جسم خارجی به سطح آزاد مایع نیز حاصل می‌شوند. یکی دیگر از شیوه‌های تشکیل قطره مایع، میعان است، به عنوان مثال در برخی از فصول سال با خنک شدن هوا بخار آب مخلوط شده با هوا بر روی سطوحی نظیر برگ درختان و نظایر آن میعان کرده و با پایین آمدن درجه حرارت، تشکیل قطره آب را می‌دهند.[۲][۳]هر ۲۰ قطره تقریباً برابر با یک سی‌سی است و هر سی‌سی نیز برابر با یک میلی‌لیتر است و چنانچه مادهٔ موردنظر وزنی برابر با آب داشته باشد هر میلی‌لیتر نیز برابر با یک گرم می‌باشد؛ یعنی به‌عبارت بهتر، یک سی‌سی آب برابر با یک میلی‌لیتر آب و برابر با یک ‌گرم آب است.در هنگام سقوط چکه آب، نیروی جاذبه زمین به عنوان نیروی تحریک‌کننده عمل نموده و نیروهای ناشی از پیوستگی مولکولی مایع نیز به صورت نیروی مخالف مقاومت می‌کنند البته در موارد مختلف بسته به میزان اثر نسبی نیروها ممکن است از برخی نیروها صرف نظر شود ولی در مسایلی که سیال در یک سطح با هوا تماس دارد نیروهای کششی زمین نقش اصلی خواهند داشت.[۴]هنگامی که آب در روی کره زمین قراردارد، چه درون یک دریاچه باشد، چه درون یک فنجان، گرانش زمین آن را به سمت پایین می‌کشد و آن را به شکل ظرفی درمی‌آورد که درون آن قرار دارد؛ ولی در فضا تأثیرات گرانش طور دیگری است. اجسامی که در مدار زمین قرار دارند، همچنان تحت اثر گرانش زمین قرار دارند، ولی در حالت سقوط آزاد هستند، یعنی در حالی که به سوی زمین سرنگون می‌شوند، در حال حرکت مداری، حرکت پی در پی جانبی، هستند. این وضعیت در عمل باعث ایجاد حالت بی‌وزنی در آن‌ها می‌شود. قطرات مایعات در محیط فضا در فقدان نیروی وزن، تحت اثر نیروی کشش سطحی به شکل کروی در می‌آیند. کشش بین مولکول‌ها در سطح آب باعث می‌شود، آن‌ها مثل پوسته‌ای کشسان عمل کنند. هر مولکول با کششی برابر مولکول‌های کناریش را به طرف خود می‌کشد. این دسته مولکول‌هایی که مانند آهنرباهایی کوچک محکم به سوی هم کشیده می‌شوند، به صورت کوچکترین سطح ممکن در یک حجم هندسی یعنی به شکل یک کره در می‌آیند.[۵]یکی از اشکال ساخت و مصرف داروهای مایع در داروسازی قطره است مانند قطره استامینوفن. قطره به جز داروهای اطفال در داروهای چشمی، بینی و گوشی نیز کاربرد زیادی دارد. در پزشکی، قطره‌ها دارای شکل استانداردی هستند که هر بیست قطره آن برابر یک سی سی (میلی لیتر) می‌باشد.[۶] در صورت نیاز به دانستن دقیق میزان دارو یا مایعات دیگر به میلی لیتر (سی سی) می‌توان از سرنگ‌های تزریق مدرج استفاده کرد.

  هر میلی گرم چند سی سی است

  قطره آب

  “Single-drop fragmentation distribution of raindrops”قَطره یا ژیگ[۱] یا چِکّه جزء کوچکی از مایع است که در اثر سقوط آزاد، ضربه، میعان یا فشار از منبع اصلی خود دور شده یا از طریق انسجام مولکولی حاصل می‌گردد. قطره مایع مثل قطره آب ممکن است از طریق جاذبه زمین و رها شدن از جایگاه مادر به وجود بیاید. همچنین این قطرات از ضربه و برخورد جسم خارجی به سطح آزاد مایع نیز حاصل می‌شوند. یکی دیگر از شیوه‌های تشکیل قطره مایع، میعان است، به عنوان مثال در برخی از فصول سال با خنک شدن هوا بخار آب مخلوط شده با هوا بر روی سطوحی نظیر برگ درختان و نظایر آن میعان کرده و با پایین آمدن درجه حرارت، تشکیل قطره آب را می‌دهند.[۲][۳]

  منبع : bom.helpkade.com

  تبدیل میلی لیتر به سی سی آنلاین 🔄

  هر میلی لیتر چند سی سی است ؟‌ تبدیل آنلاین واحد حجم میلی لیتر به سی سی ، تبدیل mililiter میلی لیتر به cc سی سی و سایر واحدهای سنجش حجم.

  خانه تبدیل ها تبدیل حجم

  تبدیل میلی لیتر به سی سی آنلاین

  برای تبدیل واحد میلی لیتر به سی سی اطلاعات زیر را وارد کنید و بر روی تبدیل کلیک کنید.

  ابزارهای مرتبط

  تبدیل وزن

  تبدیل کیلوگرم ، پوند و...

  تبدیل فشار

  تبدیل پاسکال ، بار و...

  تبدیل دما

  تبدیل سلسیوس ، فارنهایت و...

  دیدگاه شما در مورد تبدیل حجم

  117دیدگاه

  رضا در تاریخ ۱۳-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۴۶

  ممنونم ، موفق باشید .

  یکی در تاریخ ۰۵-۰۴-۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۳۳

  بسیار عالی..با تشکر

  محمد در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۴۵

  تشکر دقیق بود

  محمد در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۳

  سلام و تشکر از عزیزان سایت ، لطفا مانند سایر سایتها جهت هر نظر جای پاسخ بگذارید که جواب در ذیل سوال بیاید موفق باشید

  --------------------------------

  کیت ست: با سلام، ممنون از پیشنهاد شما، بزودی اضافه خواهیم کرد.

  محمد در تاریخ ۲۱-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۵۲

  سلام در مورد تبدیل میلی گرم به سی سی پرسیده اند ، میلی گرم واحد وزن است و سی سی واحد حجم است ، عزیزان خودشان میتوانند حدودی محاسبه کنند و قطره معیار دقیقی ندارد و تقریبی میباشد .

  فلانی در تاریخ ۱۵-۰۳-۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۵

  عالی عالی عالی

  مریم در تاریخ ۰۸-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۳

  25 ميلي گرم چند سی سی است؟؟

  ۳۰ قطره چند سی سی؟؟

  مریم در تاریخ ۰۸-۰۲-۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۲

  ۳۰ قطره چند سی سی

  ابولفضل در تاریخ ۲۱-۰۱-۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۶

  خوب

  حامی در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۴

  ممنون خیلی عالی است

  حامی در تاریخ ۱۹-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۳

  ممنون خیلی عالی هست

  حسام در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۷

  خوب

  ممنون ، خیلی عالی است در تاریخ ۱۷-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۰

  مصطفی

  Yasin در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۲

  خیلی خوب تبدیل میکنید

  ???????

  p در تاریخ ۰۲-۱۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۲۶

  عالی

  حجت اله راجی در تاریخ ۲۳-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۴۴

  عالی ، متشکر از زحماتتان

  شرکت پاورال در تاریخ ۲۲-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۹

  سلام ، خانم ها و آقایان

  امیدواریم شاد و سلامت و موفق باشید

  به شما ها افتخار میکنیم خیلی زحمت کشیدید و هزینه زیادی کردید وظیفه خود میدانیم از شرکت فنی شما حمایت کنیم

  شرکت پاورال 14001122

  محمد در تاریخ ۲۱-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۸

  واقعاً محشره ، کاش یه برنامه ای میساختین تا دیگه با اون کار کنیم.

  محمد رضا در تاریخ ۰۳-۱۱-۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۱

  بسیار مفید و کاربردی.

  دستتون درد نکنه.... خدا قوت....

  آرمین در تاریخ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۰

  عالی واقعا ممنون(:

  ماهان در تاریخ ۰۱-۱۰-۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۱

  خوبه

  رضا در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۲۰

  دمتون گرم . تبدیل واحد هاتون بسیار کاربردی است . تو هیچ سایتی ندیدم

  فرامرز در تاریخ ۰۲-۰۹-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۴۰

  تشکر عالی بود.

  محمد در تاریخ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۵

  عالی

  سینا در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۱۰

  خوبه

  المیرا در تاریخ ۲۰-۰۷-۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۵

  عالیه

  ,zeinab در تاریخ ۱۷-۰۷-۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۴

  عالییییییییییییییییییییییییییییییی

  مهدی در تاریخ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۵۰

  بسیار بسیار عالی، جدول تبدیل مقیاس ها در سایت شما بسیار کاربردیه

  yeganehkeshani@gmail.com در تاریخ ۱۰-۰۷-۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۹

  ۵۲ برابر چند لیتر است

  علی در تاریخ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۴

  عالی، ممنون

  عرفان در تاریخ ۰۱-۰۶-۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۳

  خیلی عالی

  حمید در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۵

  خیلی بد گفتم صد سی سی چه مقدار فنجان میشه چیزی نیومد

  محمدرضا در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۴

  عالی

  Amir در تاریخ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۱

  عااااالیههههههههه

  سید جواد سیدی در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۷

  سایتتون قسمت تبدیلش که من استفاده کردم عالی و بی نظیره. موفق و پر سود باشین

  hoony در تاریخ ۱۵-۰۳-۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۲۲

  خیلی عالی و کاربردی بود

  محمد حسن در تاریخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۶

  عالی

  dorsa در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۵۵

  ۱/۵ لیتر برابر با چند سانتی متر مکعب است

  عاف در تاریخ ۲۱-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۳

  خیلی سایت تون خوبه :)

  انوش در تاریخ ۱۶-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۹

  سپاس از شما بزرگوار. کارمو راه انداختی

  سونیا در تاریخ ۱۲-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۲

  هر میلی متر چند سی سی است؟

  سونیا در تاریخ ۱۰-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۱۵

  هر لیتر چند سانتی متر مکعب است؟

  Saeed در تاریخ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۱

  16 لیتر چن دکا متر مکعب است

  avisa در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵

  ۴/۹ لیتر چند سانتی متر مکعب هست

  جواد در تاریخ ۲۸-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۰

  ۴۰۰۰۰سی سی چند لیتر است؟

  مهدی در تاریخ ۲۳-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۷

  1/8 لیتر چند میلی متر است

  آمستریدا در تاریخ ۲۰-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۲

  عالی :)

  مبین در تاریخ ۱۷-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۳

  عالی

  مریم فروزش در تاریخ ۱۶-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۵

  خوب بود

  هلیا در تاریخ ۱۵-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۳۱

  خیلی سخته

  Parsa در تاریخ ۱۰-۰۱-۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۹

  عالی. واقعا از هر وبسایتی بهتره ممنون از سازنده این سایت

  علی مصطفوی در تاریخ ۲۱-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۳

  سلام

  بسیار مفید و جالب بود و از زحمات شما نهایت تشکر را دارم

  فرزانه در تاریخ ۲۰-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۲۵

  عالی

  ناسناس در تاریخ ۱۷-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۲

  بد تیست

  زهرا در تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۱

  عالی

  هاشم قربانی اذر در تاریخ ۱۱-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۵

  با سلام

  الحق والانصاف فوق العاده خدمات صادقانه به ملل شریف می باشد

  بدون حاشیه دقیق ترین جواب

  ارزش و انسانیت در این نوع ابتکار و آموزش نهفته است هم توشه آخرت وهم این دنیا هست ما راضی هستیم امیدوارم خداوند متعال راضی باشد

  محمد اسلامی در تاریخ ۰۹-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹

  عالی بود

  (#) در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۲۵

  عالی فقط لطف کنید بدون اعشار هم بگذارید

  بی نام در تاریخ ۲۵-۱۱-۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۹

  منبع : kitset.ir

  یک سی سی چند میلی است؟

  یک سی سی میشه ده میل؟ با سرنگ یک سی سی‌ میشه یک شماره اول؟ اگر شما هم برای اولین بار است که مادر شده‌اید، می‌توانید جواب این پرسش‌ها را در این مطلب دریافت کنید. بعلاوه روش دارو دادن به کودک را هم یاد می‌گیرید.

  یک سی سی چند میلی است؟

  یک سی سی میشه ده میل؟ با سرنگ یک سی سی‌ میشه یک شماره اول؟ اگر شما هم برای اولین بار است که مادر شده‌اید، می‌توانید جواب این پرسش‌ها را در این مطلب دریافت کنید. بعلاوه روش دارو دادن به کودک را هم یاد می‌گیرید.

  سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام دوستان. یک سی سی چند میلی است؟ ۱ سی سی میشه ۱۰میل؟ با سرنگ ۱ سی سی‌ میشه ۱شماری اول ؟ ببخشید دیگه تازه مامان شدم این چیزا رو نمیدونم.

  پاسخ دکتر محمد زنوزی راد، متخصص کودکان:

  دوست عزیز یک سی سی، یک میل می شود. با سرنگ هم می شود همان شماره یک.

  Video Player is loading.

  Current Time 0:00 / Duration 0:00 Loaded: 0% 0:00 Progress: 0% Stream Type LIVE

  Remaining Time -0:00

  1x Chapters

  descriptions off, selected

  captions settings, opens captions settings dialog

  captions off, selected

  This is a modal window.

  Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

  Text Background Window Font Size Text Edge Style Font Family

  End of dialog window.

  در این مقاله می‌خوانید:

  نکاتی در مورد روش دادن دارو به کودکان

  روش دادن دارو به نوزاد و شیرخوار

  روش دادن دارو به کودکان بزرگتر

  روش دادن داروهای مایع به کودکروش دادن قرص یا کپسول به کودک

  داروهای بد طعم را چطور به خورد نوزادان بدهیم؟

  برای خرید شیشه شیر نوزاد و دیدن محصولات مشابه، کلید زیر را فشار دهید.

  مهمترین مطالب در این‌باره:

  یک سی سی همون معادل یک میلی لیتره که تقریبا میشه 20قطره. (یا به عبارتی یه قطره چکان پر)

  به عنوان کسی که به تازگی مادر شده و قبل هم تجربه ای در این باره نداشته، طبیعی است که با خیلی از نکات بچه‌داری آشنا نباشید. دارو دادن به نوزاد که جای خود را دارد.

  نوزادان و کودکان معمولا نسبت به خوردن دارو اعم از شربت یا قرص واکنش خوبی ندارند، آن ها از این کار امتناع می کنند پس لازم است که بدانید از چه روش هایی برای این کار بهره بگیرید تا خودتان و کودکتان کمتر اذیت شود.

  نکاتی در مورد روش دادن دارو به کودکان

  دادن دارو به کودک به خصوص در سنین زیر یکسال مشکل است، چون در این سنین رفلکس بلع قوی است و حتی با مقادیر کمی از قطره یا شربت هم ممکن است کودک تمام دارو و حتی شیری که خورده را بالا بیاورد.

  به همین علت ممکن است نتوانید برآورد صحیحی از اینکه چه مقداری از دارو را کودک تف کرده و چه مقداری را قورت داده، انجام دهید.

  علاوه بر این مایع بودن دارو سبب می‌شود که هنگام ریختن دارو در پیمانه نتوان با دقت زیادی میزان دارو را اندازه‌گیری نمود.

  یکی از عوارض شایع مصرف شکل مایع داروها مصرف میزان بیش از حد دارو است.

  همه این عوامل باعث می‌شود که داروهای کودکان به شکل مناسبی مصرف نشود. لذا توجه شما را به موارد ذیل جلب مینمائیم :

  لطفاً قبل از دادن دارو به کودک دستورالعمل داخل جعبه را به دقت بخوانید.

  در صورتی که بلع یک باره دارو برای کودک مشکل است، قرص‌ها را به قسمت‌های کوچک تری تبدیل کنید و شربت را به فاصله زمانی چند دقیقه به او بخورانید. برای برخی کودکان مصرف یک باره دارو راحت تر است.

  دارو را به همان اندازه که پزشک تجویز کرده به کودک بدهید، نه کمتر و نه بیشتر.

  اگر کودکی دارید که همزمان باید چند داروی مختلف مصرف کند، از مراقبین بهداشتی و پزشکتان درباره تداخل داروهایی که مصرف می‌کند سوال کنید.

  هنگام دادن دارو به دستور نوشته شده و تفاوت بین قاشق چایخوری و مرباخوری و غذاخوری توجه کنید.

  حجم یک قاشق چایخوری یک سی سی، قاشق مربا خوری ٥/٢ سی‌سی و قاشق غذاخوری ٥ سی‌سی است.

  بهتر است از وسیله توصیه شده و یا همراه با دارو (مثل قطره چکان یا پیمانه) استفاده کنید. مثلا اگر توصیه پزشک یک پیمانه است، شما هم از همان پیمانه همراه دارو استفاده کنید.

  اگر میزان مصرف با پیمانه قابل اندازه گیری نیست، بهتر است برای اندازه گیری از سرنگ‌های مناسب استفاده کنید. مثلا برای اندازه گیری ٣ سی سی می‌توانید از سرنگ ٥ سی سی استفاده کنید.

  هنگام دادن دارو به خصوص داروهای بدون نسخه به وزن کودک توجه داشته باشید تا داروی زیادی به کودک ندهید.

  معمولا در دستورالعمل دارو میزان دوز توصیه شده بر اساس وزن کودک نوشته شده است.

  داروها را دور از دسترس کودکان نگه دارید تا به سراغ آنها نروند.

  قبل از دادن دارو به کودک ٣ بار نوع دارو و میزان آن را با نسخه کنترل کنید چون گاهی داروخانه‌ها هم اشتباه می‌کنند.

  در صورت امکان بد نیست داروها را نزد پزشک ببرید تا از صحت آن مطمئن شوید.

  هنگام اضافه کردن آب به داروهایی که به شکل سوسپانسیون هستند دقت کنید که کمتر یا بیشتر از حد نشانه آب نریزید و در چند مرحله آب را اضافه کنید تا کاملا پودر را در خود حل کند.

  روش دادن دارو به نوزاد و شیرخوار

  بارها دیده شده است که مادر، نوزاد یا شیرخوار خود را به پشت می خواباند و دارو را به حلق او می ریزد.

  در چنین حالتی، دارو معمولا به حلق و لوله های ری کودک می رود و حالت خفگی (سرفه، سیاه شدن لب ها و نفس تنگی) به کودک دست می دهد.

  در نوزادان و شیرخواران، دارو را باید همراه با شیر یا آب و به تدریج و کم کم به کودک داد.

  مثلا هنگام شیر خوردن، ابتدا چند قطره از دارو (اگر دارو به شکل قطره است) یا مقدار کمی از دارو را که به شکل شربت یا قرص حل شده است به گوشه ای از دهان کودک بریزید و اجازه دهید که کودک چند مک به پستان مادر یا به شیشۀ شیرخوری محتوی شیر یا آب میوه یا آب شکر بزند و دارو را فرو دهد.

  سپس مجددا چند قطره یا کمی دیگر از دارو را به دهان کودک بریزید و این عمل را تکرار نمایید.

  منبع : niniban.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نازنین 6 روز قبل
  0

  ۲میلی گرم چند سی سی است؟؟

  مهدی 1 ماه قبل
  0

  ۱۱۰ میلی لیتر چند سی سی میشود

  شادن 2 ماه قبل
  0

  ۱۰۰ میلی گرم چند سی سی میباشد

  0
  شادن 2 ماه قبل

  ۱۰۰ میلی گرم چند سی سی میباشد

  شادن 2 ماه قبل
  0

  ۱۰۰ ملی گرم چند سی سی میباشد

  دیاکو 2 ماه قبل
  0

  ۱۰ میلی گرم چند سی سی می‌شود ممنون

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  ۱۲میلی گرم چند سی سی است؟

  ساغر 3 ماه قبل
  -2

  12 میلی گرم چند سی سی

  آوا 4 ماه قبل
  0

  ۶/۷میلی گرم چند سی سی است

  علی 5 ماه قبل
  0

  ۲ونیم میلی گرم چند سی سی است

  علی 5 ماه قبل
  0

  ۲ونیم میلی گرم چند سی سی می باشد

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  هر میلی گرم چند سی سی هست

  بهار 7 ماه قبل
  1

  یک سی سی چند میلی گرم است؟

  1
  احمد 6 ماه قبل

  هر ۱۰میلی گرم ۱سی سی میشه درسته

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  ۲۰میلی گرم معادل چند سی سی است؟

  رضا 8 ماه قبل
  2

  تبدیل میلی‌گرم به سی سی

  0
  مینا 3 ماه قبل

  ۶۰میلی گرم چند سی سی است

  2
  رضا 8 ماه قبل

  تبديل میلی‌گرم به سی سی

  مهسا 9 ماه قبل
  0

  یک سی سی چند میلی گرم است

  1
  علی 5 ماه قبل

  ۲ونیم میلی گرم چند سی سی است

  مهدی 12 ماه قبل
  3

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید