این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هم خانواده درس فردوسی فرزند ایران کلاس پنجم

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  ناشناس

  سر کار گذاشتن مارو وااااا

  $$$$$$

  کله پوک ها میگم بخوان و بیندیش درس ۱۱ رو میارید

  هم خانواده درس فردوسی فرزند ایران کلاس پنجم را از این سایت دریافت کنید.

  Account Suspended

  Account Suspended

  This Account has been suspended.

  Contact your hosting provider for more information.

  منبع : word.helpkade.com

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی از کتاب فارسی پنجم دبستان به منظور آموزش درس فارسی پنجم

  @=img=@#=img=#

  پنجم ابتداییفارسی پنجم

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  By میثم Last updated دی 9, 1400

  70Share

  عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

  ستایش فارسی پنجم ابتدایی

  معنای واژگان:

  هستی: وجود، آفرینش، جهان

  از پی: به دنبال کریم: بخشنده که: چه کسی ننوازی: محبت نکنی

  غمخوارگان: رنج دیدگان

  خاک: در این بیت به معنی انسان

  بیم: ترس، خوف چاره: تدبیر، راه حل

  قبله: جهتی که ما نماز می خوانیم

  مونس: همدم، یار

  بیچارگان: درماندگان، عاجزان

  واژگان هم خانواده:

  ضعیف: ضعف، مستضعف کریم: کرامت، تکریم مونس: انس، انیس

  واژگان متضاد:

  هستی # نیستی ضعیف# توانا

  بیچارگان# توانمندان، سعادتمندان

  درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

  معنای واژگان:

  تماشاخانه: جایی که در آن چیزی نمایش داده

  می شود

  شگفتی ها: عجایب، پدیده های عجیب

  لطیف: زیبا، نرم

  تماشاگه: محل تماشا و گردش

  مقایسه کنیم:بسنجیم تأمل: اندیشه، درنگ کردار: عمل، رفتار نگاشته: نوشته

  آفرینش: خلقت، به وجود آمدن

  سنگالخ: زمینی که در آن سنگ فراوان باشد

  هیس: ساکت

  مخملی: از جنس مخمل، مثل مخمل نرم

  سر زده: بی خبر

  نارون: درختی برگ ریز که در همه جا

  پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل

  از هم گسیخت: از هم جدا شد، پاره شد

  دهقان: کشاورز تاک: درخت انگور

  شاخساران: درختان انبوه و پر شاخ و برگ

  گل بوته: بوته گل باز: دوباره سرشار: لبریز، پر پدیده: چیز تازه

  عجیب: غریب، شگفت آور

  درنگ: توقف، سکون

  سربه فلک کشیده: بسیار مرتفع، بلند

  عالمان: دانایان گوارا: مطبوع، دلچسب موضوع: مطلب شکننده: ظریف، نازک

  سردر می آورد: می رویند و رشد می کنند

  توصیف: وصف کردن

  تاالب: جایی که در آن آب جمع شود و بماند

  رفته رفته: آرام آرام

  رنگ رنگ: دارای رنگ های مختلف

  بستان: باغ کوته: کوتاه برگ نو: برگ تازه کهن: قدیم ،گذشته

  نغمه خوان: آواز خوان

  آشیان: النه، خانه

  واژگان هم خانواده:

  آفرینش: آفریده، آفرید

  عمیق:عمق، اعماق توصیف: وصف، موصوف فصل: فصول عظیم = اعظم – عظمت

  شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز

  لطیف = لطف – الطاف موضوع = وضع – اوضاع

  محکم = استحکام – مستحکم

  طرف = اطراف

  عالم = علم – معلوم – معلّم

  عجیب = عجایب – تعجّب

  تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  واژگان متضاد:

  بیرون ≠ درون خوب ≠ بد روز ≠ شب زمین ≠ آسمان لطیف# خشن نو#کهنه درنگ# عجله کهن# جدید بلندترین#کوتاه ترین

  بخندد#بگرید، گریه کند

  ساده# سخت زیبا# زشت سرد# گرم پاکی#ناپاکی، پلیدی آرام#نا آرام نرم# زیر شاداب#غمگین نازک# کلفت خواب#بیدار کوتاه# بلند خشک# خیس روشنایی#تاریکی گرما# سرما

  توضیحات بشتر از درس اول فارسی پنجم

  درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا 

  معنای واژگان:

  فضل: بخشش بحر:دریا بر:خشکی لیل: شب

  اجزا: جمع جز، بخش ها

  تاثیر: اثر کردن

  شاخ برهنه: شاخه بدون برگ و میوه

  بنی آدم: انسان

  شاخسار: شاخه های درختان

  از پشت کوه بیرون آمد: طلوع کرد

  تحسین می کرد:آفرین می گفت

  خورشید نورش را پنهان کرد: غروب کرد

  برکه: آبگیر

  مغرور: خودخواه، متکبر

  به شگفت آمد: تعجب کرد

  جذب: چیزی را به سوی خود کشیدن

  مشخص: معلوم جالیز: کشتزار خربزه

  از کار خدا سردر نمی آورم: متوجه رازهای خدا نمی شوم

  شکرت: شکر تو را

  شمار کردن: شمردن، حساب کردن

  که: چه کسی انجم: ستارگان نهار: روز

  خاک مرده: خاک خشک و بی حاصل

  بیخ: بن ، اساس

  توحیدگوی: ستایش کننده

  زمزمه: نغمه، سرود، آواز

  حسرت می خورند: افسوس می خوردند

  سراغ: در جستجوی چیزی رفتن

  غرور: سربلندی

  خود بینی: غرور، تکبر

  نسیم مالیم: باد آرام

  گلبرگ: برگ گل تشکر: سپاس گزاری

  لب به سخن باز کرد: شروع به حرف زدن  کرد

  خالق: آفریننده کردگان: درخت گردو ناگهان: غیر متنظره

  بالی وحشتناکی: گرفتاری سختی

  معنی کلمات، هم خانواده و متضاد درس فارسی پنجم ابتدایی

  واژگان هم خانواده :

  فضل:فاضل،فضیلت انجم:نجوم ،نجم شکر:شاکر ،تشکر تاثیر: موثر، اثر تعریف: معرفی دیدن: دید، دیدار لیل = لیالی

  شمار = شمردن – شمارش

  واژگان متضاد:

  خورشید ≠  ماه بحر# بر لیل# نهار مرده# زنده برهنه# پوشیده بزرگ# کوچک زیبا# زشت خواب# بیدار مغرور# فروتن،متواضع غمگین# شاد

  توضیحات بشتر از درس دوم فارسی پنجم

  درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان 

  معنای واژگان:

  روزگاران کهن: زمان های قدیم

  بخش: فسمت، جا، مکان

  خالصه: به هرحال، کوتاه شده

  تصمیم گرفتند: اراده کردند

  در دل خندیدند: مسخره کردند

  شگفت زده: متعجب، متحیر

  فاسد: معیوب، خراب فرق: تفاوت، اختالف

  بلند آوازه: معروف، مشهور

  سمت: سو ، طرف دانایی: آگاهی سربلندی: سرافرازی رهنمای: راهنما دلگشای: خوشایند سرا: خانه

  گرای: گراییدن، میل داشتن

  شکوه: جالل ، بزرگی اندیشه: فکر گرمابه: حمام محلی پرس و جو: پرسیدن طبیب: پزشک هوس: آرزو، میل

  فرا خواند: صدا زد، دعوت کرد

  خون سردی: بردباری ، آرامش

  پاکیزه تر: تمیزتر، پاک تر

  پدرش را از دست داده بود: پدرش فوت

  کرده بود

  دست بردار نبود: آن را رها نمی کرد

  هوشیاری: باهوشی ، آگاهی

  خرد:عقل بلند: دراز، افراشته

  منبع : dabesto.ir

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  کلمات هم خانواده ومخالف درس بخوان وبیندیش میخوام

  امیرعلی 3 روز قبل
  0

  نمیاره

  ناشناس 7 روز قبل
  2

  بی عقل میگم هم خانواده‌ی بخوان و بیندیش فردوسی فرزند ایران است رو بده نمی فهمی

  ناشناس 8 روز قبل
  -1

  دوستان هم خانواده ومتضاد درس حکایت فردوسی فرزند ایران چرا نداره آیا کسی داره یانه ممنون میشم

  نازنین زهرا 15 روز قبل
  -1

  چرا هم خانواده فردوسی فرزندان ایران نیست 😁

  1
  مامان شاهین 11 روز قبل

  دقیقا😅

  تتلو 9 ماه قبل
  2

  هستی

  زینب 10 ماه قبل
  1

  بد پس کو

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  هم معنی هم خانواده مخالف

  ناشناس 12 ماه قبل
  4

  سر کار گذاشتن مارو وااااا

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  پس کو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  $$$$$$ 12 ماه قبل
  3

  کله پوک ها میگم بخوان و بیندیش درس ۱۱ رو میارید

  مهدی 12 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  -2
  دخی بلا 8 ماه قبل

  آره مگه معلمتون نگفته ؟🤔

  برای پاسخ کلیک کنید