این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  هواشناسی صوفیان

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  هواشناسی صوفیان را از این سایت دریافت کنید.

  آب و هوا در صوفیان برای یک هفته

  آب و هوا در صوفیان برای یک هفته

  آب و هوا در صوفیان برای یک هفته

  ابزارک ها تنظیمات فارسی

  ایرانآذربایجان شرقیصوفیان

  آب و هوا در صوفیان برای یک هفته

  زمان کنونی در صوفیان:

  دوشنبه, 27 ژوئن 2022

  1 4 : 5 5 ۰۶ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 04:26, غروب ماه 19:46, فاز ماه: پایانی هلال

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  شاخص ماوراء بنفش: 10,7 (بسیار بالا)

  ظهر+26...+29 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 4-5

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 18-34% ابری: 2% فشار اتمسفر: 859 دید: 100%

  عصر+24...+29 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-5

  سهشنبه, 28 ژوئن 2022

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 18-33% ابری: 14% فشار اتمسفر: 859 دید: 100% ۰۷ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 05:06, غروب ماه 20:41, فاز ماه: پایانی هلال

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11 (شدید)

  شب+19...+22 °Cتا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 39-66% ابری: 16%

  فشار اتمسفر: 857-859

  دید: 100%

  صبح+18...+26 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 31-68% ابری: 0%

  فشار اتمسفر: 857-860

  دید: 100%

  ظهر+27...+31 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 3-5

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 13-26% ابری: 0% فشار اتمسفر: 860 دید: 100%

  عصر+24...+31 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 2-5

  چهار شنبه, 29 ژوئن 2022

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 10-25% ابری: 0% فشار اتمسفر: 859 دید: 100% ۰۸ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:06, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 05:54, غروب ماه 21:32, فاز ماه: جدید

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11,6 (شدید)

  شب+20...+23 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 32-63% ابری: 0%

  فشار اتمسفر: 857-859

  دید: 100%

  صبح+19...+27 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 2-5

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 35-65% ابری: 2%

  فشار اتمسفر: 857-860

  دید: 100%

  ظهر+29...+32 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 3-5

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 21-29% ابری: 24% فشار اتمسفر: 860 دید: 100%

  عصر+23...+32 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 3-6

  گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 23-45% ابری: 7%

  فشار اتمسفر: 859-860

  پنج شنبه, 30 ژوئن 2022

  دید: 100% ۰۹ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:06, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 06:46, غروب ماه 22:17, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11,6 (شدید)

  شب+19...+21 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 46-51% ابری: 0% فشار اتمسفر: 859 دید: 100%

  صبح+18...+26 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 3-4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 37-53% ابری: 1%

  فشار اتمسفر: 859-861

  دید: 100%

  ظهر+27...+30 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 4-5

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 25-34% ابری: 51%

  فشار اتمسفر: 860-861

  دید: 100%

  عصر+23...+30 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 4-7

  گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 27-38% ابری: 15%

  فشار اتمسفر: 859-860

  جمعه, 1 جولای 2022

  دید: 100% ۱۰ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:07, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 07:44, غروب ماه 22:54, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  شاخص ماوراء بنفش: 11,5 (شدید)

  شب+19...+22 °C

  منبع : fa.meteocast.net

  آب و هوا در صوفیان

  MeteoTrend: آب و هوا در صوفیان برای امروز و فردا و هفته. دقیق و دقیق پیش بینی آب و هوا در صوفیان. دما و رطوبت هوا, فشار, سرعت و جهت باد های آسمانی, طلوع, غروب. صوفیان, آذربایجان شرقی, ایران

  پیش بینی آب و هوا در صوفیان شهر

  3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

  ایرانآذربایجان شرقیصوفیان

  پیش بینی آب و هوا در صوفیان شهر

  زمان دقیق در صوفیان:

  دوشنبه, 27 ژوئن 2022

  1 4 : 5 6 ۰۶ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 04:26, غروب ماه 19:46, فاز ماه: هلال کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

  شاخص ماوراء بنفش: 10,7 (بسیار بالا)

  ظهر+26...+29 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 4-5

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 18-34% ابری: 2% فشار اتمسفر: 859 دید: 100%

  عصر+24...+29 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, غرب, سرعت 2-5

  سهشنبه, 28 ژوئن 2022

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 18-33% ابری: 14% فشار اتمسفر: 859 دید: 100% بیشتر ... ۰۷ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:05, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 05:06, غروب ماه 20:41, فاز ماه: هلال کاهنده

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11 (شدید)

  شب+19...+22 °Cتا حدودی ابری

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال, سرعت 2

  گشتاور های باد: 3 رطوبت نسبی: 39-66% ابری: 16%

  فشار اتمسفر: 857-859

  دید: 100%

  صبح+18...+26 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, غرب, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 31-68% ابری: 0%

  فشار اتمسفر: 857-860

  دید: 100%

  ظهر+27...+31 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب غرب, سرعت 3-5

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 13-26% ابری: 0% فشار اتمسفر: 860 دید: 100%

  عصر+24...+31 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال غرب, سرعت 2-5

  چهار شنبه, 29 ژوئن 2022

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 10-25% ابری: 0% فشار اتمسفر: 859 دید: 100% بیشتر ... ۰۸ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:06, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 05:54, غروب ماه 21:32, فاز ماه: ماه نو

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11,6 (شدید)

  شب+20...+23 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم ملایم, شمال شرق, سرعت 2-3

  گشتاور های باد: 4 رطوبت نسبی: 32-63% ابری: 0%

  فشار اتمسفر: 857-859

  دید: 100%

  صبح+19...+27 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 2-5

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 35-65% ابری: 2%

  فشار اتمسفر: 857-860

  دید: 100%

  ظهر+29...+32 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 3-5

  گشتاور های باد: 6 رطوبت نسبی: 21-29% ابری: 24% فشار اتمسفر: 860 دید: 100%

  عصر+23...+32 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 3-6

  گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 23-45% ابری: 7%

  فشار اتمسفر: 859-860

  پنج شنبه, 30 ژوئن 2022

  دید: 100% بیشتر ... ۰۹ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:06, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 06:46, غروب ماه 22:17, فاز ماه: هلال فزاینده

  میدان ژئومغناطیس: فعال

  شاخص ماوراء بنفش: 11,6 (شدید)

  شب+19...+21 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 46-51% ابری: 0% فشار اتمسفر: 859 دید: 100%

  صبح+18...+26 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شمال شرق, سرعت 3-4

  گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 37-53% ابری: 1%

  فشار اتمسفر: 859-861

  دید: 100%

  ظهر+27...+30 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, شرق, سرعت 4-5

  گشتاور های باد: 8 رطوبت نسبی: 25-34% ابری: 51%

  فشار اتمسفر: 860-861

  دید: 100%

  عصر+23...+30 °Cآسمان صاف

  باد: وزش نسیم معتدل, شمال شرق, سرعت 4-7

  گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 27-38% ابری: 15%

  فشار اتمسفر: 859-860

  جمعه, 1 جولای 2022

  دید: 100% بیشتر ... ۱۰ تیر ۱۴۰۱

  خورشید:   طلوع خورشید 06:07, غروب 20:53.ماه:   طلوع ماه 07:44, غروب ماه 22:54, فاز ماه: هلال فزاینده

  میدان ژئومغناطیس: آرام

  منبع : fa.meteotrend.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 9 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید