این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  گروه اسمی متممی

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  گروه اسمی متممی را از این سایت دریافت کنید.

  گروه اسمی متمم

  متمم چیست ؟ متمم یک گروه اسمی است با نقش نمای حروف اضافه . می توان ساختمان آن را چنین نشان داد : متمم : حرف اضافه +گروه اسمی کاربرد ها ی متمم: متمم دارای

  گروه اسمی متمم

  متمم چیست ؟

  متمم یک گروه اسمی است با نقش نمای حروف اضافه . می توان ساختمان آن را چنین نشان داد :

  متمم : حرف اضافه +گروه اسمی

  کاربرد ها ی متمم: متمم دارای دو نوع کاربرد اساسی است :

  1- برا ی افزودن توضیح بیشتری در جمله به کار می رودو حذف آن ،جمله را ناقص نمی کند این نوع متمم را متمم اختیاری ( متمم قیدی ) می نامند. مثال :

  « حمید با دوستش به نمایشگاه کتاب رفت . »

  2-  گاهی برخی از واژه ها برای اتمام معنای خود به متمم نیازمند هستند و بدون متمم ، معنایشان ناقص است این گونه متمم را متمم اجباری می نامند که می توان آن ها را به سه نوع تقسیم کرد .       « مادر م از سوسک ترسید . »

  انواع متمم اجباری : الف : متمم فعل : بعضی از فعل ها گذرا به متمم هستند و برای تمام کردنمعنای خود نا گذیر از داشتن متمم می باشند ـــ حتی اگر به قرینه حذف شده باشند ـــ  این افعال معمولا دارای یک حرف اضافه ی اختصاصی می باشند . مثال :

  افعالی چون : گریختن از ... ، چسبیدن به ...، بخشیدن به ... ، کاستن از ... ، رنجیدن از ... ، پی بردن به ...   .

  ب : متمم اسم : برخی از اسم ها نیز برای اتمام معنای خود به متمم نیازمند هستند . این گونه اسم ها نیز دارای حرف اضافه ی اختصاصی هستند . مثال : اسم هایی چون : مصاحبه با ... ، لذت از ... ، دشمنی با ... ، آشتی با ... ، نفرت از ... ، علاقه با ... ، مهارت در ...   .

  مصاحبه با دانشمندان ، دانش ما را افزایش می دهد . علاقه به نقاشی لذّتی وافر به انسان می بخشد . نماز دشمنی با نفس را در انسان تقویت می کند .

  توجه : فعل های نیازمند به متمم نیز اگر به صورت مصدر (اسم ) بیایند از اسم ها ی نیازمند به متمم محسوب می شوند .مثال : گریختن از شیطان ، دستور انبیاست .

  پ: متمم صفت : صفت ها ی تفضیلی ( صفت ساده + تر ) و برخی صفت ها ی بیانی نیز به متمم نیازمند هستند ؛ مثال :  گروه ها ی اسمی :   دشت پر از گله ، انسلن محتاج به کمک ، آغشته به بنزین ، اندیشه ی توأم با توهم  دختر زیبا تر ازگل.

  ( توجه : چنانچه هر کدام از این صفت ها به عنوان هسته ی گروه اسمی به کار روند و جانشین اسم شوند ، اسم محسوب می شوند . )

  متمم ها ی اسم و صفت هر چند اجباری هستند ، جزء جدا گانه ای را در جمله به خود اختصاص

  نمی دهند بلکه تابع و همراه همان اسم یا صفت هستند .

  « مثال : مصاحبه با دانشمندان     دانش ما را     افزایش می دهد .  »

  + نوشته شده در یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۰ ساعت 22:23 توسط قنبری  | نظرات

  منبع مطلب : mikhak69.blogfa.com

  گروه اسمی چیست ؟

  گروه اسمی چیست ؟ به اسم های موجود در یک جمله گروه اسمی می گویند . گروه چیست ؟ گروه در این جا به معنای اصطلاحی که تا کنون با آن سر و کار داشته اید نیست .

  گروه اسمی چیست ؟

  توجّه : گروه در زبان فارسی چنین معنایی ندارد . یعنی ما به یک کلمه ( اسم ) هم گروه می گوییم و به یک اسم با وابسته های آن نیز یک گروه می گوییم .

  مثال : مداد" یک گروه اسمی است . " مداد مشکی" هم یک گروه اسمی است . " چهار مداد مشکی" هم یک گروه اسمی است .

  توجّه : در هر گروه یک هسته وجود دارد و ممکن است یک یا چند وابسته نیز وجود داشته باشد .پس وجود هسته اجباری و لازم و وجود وابسته اختیاری است .

  چگونه یک اسم را در جمله تشخیص دهیم ؟

  به این جمله دقت کنید :

  من برای خرید کفش به بازار رفتم .

  سوال : به نظر شما چند گروه اسمی در این جمله هست ؟

  پاسخ : 3 گروه

  1- من      2- خرید کفش    3- بازار

  من ، نهاد است و نهاد همیشه یک گروه اسمی است .

  خرید کفش ، پس از حرف اضافه ی " برای " قرار گرفته و متمم است . که "خرید " در این جا هسته و "کفش " وابسته است.

  بازار ، پس از حرف اضافه ی " به " قرار گرفته و متمم است .

  می دانیم که متمم ها همیشه اسم هستند . در کل کلماتی که در نقش های مختلف ( متمم ـ مفعول ـ قید ـ مسند ) قرار می گیرند ، اسم هستند .پس شما اگر بتوانید نقش ها را تشخیص دهید گروه ها را هم تشخیص داده اید . حال چگونه هسته و وابسته را از هم تشخیص دهیم .

  1- خرید کتاب :اگر کلماتی را دیدید که با کسره به کلمه ی پس از خود متصل می شوند ، هسته هستند .

  یعنی در یک گروه اولین کلمه ای که کسره می گیرد " هسته " و بقیه ی کلمات وابسته هستند .

  مثال : در گروه " مداد مشکی من " مداد ، هسته و بقیه ی کلمات وابسته هستند . مشکی وابسته و من وابسته ی وابسته است .

  سوال : در گروه " این خانه ی بزرگ " هسته و وابسته را مشخص کنید ؟

  پاسخ : هسته ←  خانه          وابسته ی پیشین ← این            وابسته ی پسین ← بزرگ

  نتیجه : پس وابسته ها پیش یا پس از اسم قرار می گیرند . از همین رو زبان شناسان وابسته های را به دو گروه تقسیم می کنند .

  1- وابسته های پیشین               2- وابسته های پسین

  وابسته های پیشین

  صفت اشاره) مانند :  این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان ، آن گونه ، این گونه  و .... .

  این کتاب ، آن دوست ، همین خانه ، همان مداد ، همین ماشین ، چنین مردی ، چنان کاری

  دقت کنید ، این کلمات زمانی صفت هستند که همراه اسم به کار روند و گرنه به تنهایی ضمیر هستند .

  مثال : برادرم آن را برداشت . در این جا کلمه ی " آن " به یک چیزی که نامش نیامده اشاره دارد ، یعنی به جای آن کلمه آمده است و ضمیر نام دارد . ولی اگر بگوییم " برادرم آن ساعت را برداشت " آن صفت است زیرا همراه یک اسم ( ساعت ) به کار رفته است .

  نکته: هرگاه بعد از واژه های اشاره شده مکث کوتاهی شود ، یعنی بتوانیم بعد از آن ها  نشانه ی " ، " بگذاریم باز واژه ی مورد نظر «ضمیر اشاره» است.

  مثال:   این   ،    مجید است .

  صفت پرسشی ) هرگاه واژه های « کدام ،کدامین، چه ،چگونه ،چطور، چه جور ،چه سان، چه قدر، چه اندازه ،چه مقدار ،چند، چندم ،چندمین ،هیچ و....» همراه با اسم بیایند «صفت پرسشی» نامیده می شوند. اما اگر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد «ضمیر پرسشی» هستند.

  مثال:   کدام  كتاب  را دوست داري؟  ( صفت اشاره )                  كدام را دوست داري ؟ ( ضمیر اشاره )

  ۳)  صفت  مبهم: هرگاه نشانه های مبهم « هر،همه،هیچ،فلان، چندین، خیلی، کمی، بسیاری، اندکی ،قدری، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،...» همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، «صفت مبهم» اند و اگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر گردند «اسم مبهم» اند.

  مثال:           همه ی مردم    آمدند . همه همراه با اسم است پس ← صفت مبهم

  همه   ،  آمدند . همه ، همراه با اسم نیست پس ← ضمیر مبهم

  نکته:هرگاه « چند، چندین ، هیچ» مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند و صفت پرسشی به حساب می آیند .

  مثال:           هیچ   عاقلی     را      می شناسی؟

  همچنان که مثلاً  کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .

  چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است .

  چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .

  یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

  ۴) صفت تعجبی:هرگاه واژه های «چه، ،عجب،چقدر» همراه اسم یا جانشینان اسم باشند«صفت تعجبی» هستند و اگر به تنهایی بیایند ، «ضمیر تعجبی» اند.

  مثال:     چه کار خوبی کردی !  چه وابسته ی پیشین و صفت تعجبی است . کار هسته است .

  چه کردی !  کار هسته است . و به قرینه لفظی حذف شده است . ما در درسی دیگر حذف به قرینه را توضیح خواهیم داد .

  ۵) صفت شمارشی:

  الف)صفت شمارشی اصلی:هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گردند ، «صفت شمارشی» اصلی اند و اگر به تنهایی بیایند «ضمیر شمارشی»اند

  مثال   :  یک مسلمان نباید دروغ بگوید . یک وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی است .

  ب) صفت شمارشی ترتیبی:صفتی است که با لفظ «-مین» یا «-م» همراه است . صفتی که با «_مین» همراه می شود  وابسته پیشین و صفتی که با « -م» همراه می شود وابسته پسین است.

  مثال:    چهارمین سال تولد برادرم را جشن گرفتیم . سوم وابسته ی پیشین و صفت شمارشی است . سال هسته است .

  خرداد ، ماه سوم سال است . سوم وابسته ی پسین و صفت شمارشی است .ماه هسته است .

  ۶) صفت عالی :همه ی صفت هایی که وند «ترین»را به دنبال دارند «صفت عالی» هستند

  مثال:          دیدن  او  بزرگ ترین آرزوی من است . بزرگ ترین وابسته ی پیشین و آرزو هسته است .

  ۷) شاخص: عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم می  آیند . شاخص ها بی هیچ فاصله ای در کنار هسته قرار می گیرند و خود اسم یا صفت هستند و می توانند در جای دیگری هسته گروه اسمی باشند .

  مشهور ترین شاخص ها عبارتند از : آقا ، خانم،استاد، حاجی خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، امام  ، شهید و ...

  مثال: دکتر احمدی وارد شد . دکتر وابسته ی پیشین و شاخص است .

  مثال: امام علی (ع)فرمودند  . امام وابسته ی پیشین و شاخص است .

  در روز دیگر بحث را با وابسته های پسین ادامه می دهیم و  بحث های یادشده  را در چند متن مهم و راهگشا توضیح می دهیم . یعنی تمرین می کنیم .

  + نوشته شده در سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ ساعت 23:0 توسط گروه ادبیات فارسی استان یزد  | نظر بدهيد

  منبع مطلب : adabestan-kavir.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 ماه قبل
  4

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  برای پاسخ کلیک کنید