این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را

  مهدی

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را را از این سایت دریافت کنید.

  آرايه هاي ادبي

  آرايه هاي ادبي بخش چهارم بديع آرايه هاي لفظي، آرايه هاي معنوي درس 26 1- آرايه « لف و نشر » را توضيح دهيد؟ آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از کلام که توضيح

  آرايه هاي ادبي-درس26- بديع آرايه هاي لفظي ، آرايه هاي معنوي (لف و نشر و اغراق)

  آرايه هاي ادبي

  بخش چهارم

  بديع آرايه هاي لفظي، آرايه هاي معنوي

  درس 26

  1- آرايه « لف و نشر » را توضيح دهيد؟

  آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از کلام که توضيح آنها در بخش ديگر آمده است و به دو صورت است: اگر نشرها به ترتيب توزيع لفها باشد « مرتب » ناميده مي شود و اگر چنين نباشد «مشوّش » است.

  خودآزمايي

  در شعرها و عبارتهاي زير، آرايه لف و نشر را بيابيد و نشان دادن لفها و نشرها، نوع آنها را تعيين کنيد؟

  - فرو رفت و بر رفت روز نبرد         به ماهي نم خون و بر ماه، گرد        «فردوسي»

  نوع: مرتب

  - دو کسي دشن ملک و دين اند: پادشاه بي حلم و زاهد بي علم.                      «سعدي»

  نوع: مرتب

  - يار من باش که زيب فلک و زينت دهر     از مه روي تو و اشک چو پروين من است

  «حافظ» نوع: مرتب

  - چو آينه است و ترازو، خموش و گويا، يار       ز من رميده که او خوي گفت و گو دارد

  «مولوي» نوع: مرتب

  - دل و کشورت جمع و معمور باد             ز ملکت پراکندگي دور باد       « سعدي »

  نوع: مرتب

  - از عفو  و خشم تو دو نمونه است، روز و شب

  و ز مهر و کين تو دو نمونه است شهد و سم

  «انوري» نوع: مرتب

  - روي و چشمي دارم اندر مهر او                 کاين گهر مي ريزد، آن زر مي زند

  « سعدي » نوع: مشوش

  2- آرايه «اغراق » را توضيح دهيد؟

  ادعاي وجود صفتي در کسي يا چيزي است به اندازه اي که حصول آن صفت در آن کس يا چيز بدان حد، محال يا بيش از حد معمول باشد.

  شاعر به ياري اغراق، معاني بزرگ را خُرد و معاني خرد را بزرگ جلوه مي دهد و زيبايي آن « اغراق » در اين است که غير ممکن را طوري ادا کند که ممکن به نظر رسد.

  خودآزمايي

  اغراقهاي به کار رفته در بيتها و جمله هاي زير را بيابيد و آنها را توضيح دهيد؟

  - گر برگ گل سرخ کني پيرهنش را              از تازگي آزار رساند بدنش را

  « طرب اصفهاني »

  پيراهن ساختن از برگ گل و نازکي آن که موجب آزار بدنش و بدني که از برگ گل برنجد « اغراق » است.

  - دلم گرفته است از اين روزها، دلم تنگ است      ميان ما و رسيدن، هزار فرسنگ است

  « سلمان هراتي »

  رسيدن به فيض شهادت را با اغراق « هزار فرسنگ » بيان کرده، در حاليکه رسيدن فاصله مکاني ندارد.

  - شود کوه آهن چو درياي آب                اگر بشنود نام افراسياب             « فردوسي»

  شاعر با اغراق، ذوب شدن کوهي از آهن را با شنيدن نام افراسياب بيان کرده و امري غير ممکن را به افراسياب نسبت مي دهد.

  - آن فرومايه، هزار من سنگ برمي دارد و طاقت يک حرف نمي آرد.        « سعدي »

  سعدي، کم طاقتي پهلوان را در برابر ناسزا با اغراقي زيبا و نسبت دادن بلند کردن « هزار من سنگ » بيان مي کند که امري ناممکن است.

  - به زيورها بيارايند وقتي خوب رويان را    تو سيمين تن چنان خوبي که زيورها بيارايي

  سعدي براي بيان کردن زيبايي و حسن محبوب او را سبب جلوه و آرايش گوهرهاي زينتي مي داند که اغراق است زيرا زيور، نياز به آرايش ندارد.

  - چو رامين گه گهي بنواختي چنگ            ز شادي بر سر آب آمدي سنگ

  « فخرالدين اسعد»

  اسعد براي توصيف مهارت رامين در چنگ نوازي امري ناممکن را ممکن تصور کرده و آن اغراق ز شادي بر سر آب آمدن سنگ است زيرا سنگ هرگز روي آب نمي ايستد.

  - هرگز کسي نديد بدين سان نشان برف        گويي که لقمه اي است زمين در دهان برف

  « کمال الدين اسماعيل»

  براي کثرت برف، زمين به لقمه اي تشبيه شده که برف آن را بلعيده باشد و اين توصيف «اغراق آميز» است و با آن که عقلاً درست نيست ولي به وضوح کثرت برف را به ذهن مي آورد.

  + نوشته شده در جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 4:17 توسط غلامرضا رضايي اصل(رضا دلمن)  | نظر بدهيد

  منبع مطلب : www.sorayedel.blogfa.com

  آرایه ی ادبی 4

  ۱) لف و نشر آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از کلام که ...

  مرکز تربیت معلم شهید رجایی

  مرکز تربیت معلم شهید رجایی آرایه ی ادبی 4

  (توضیحاْ عموم مطالب درج شده با اندکی دخل و تصرف از سایت www.irib.ir.tvبرداشت شده است دوستانی که نیازمند تمرینات بیش تری هستند می توانند به سایت فوق و یا تبیان مراجعه کنند )

  آوردن دو يا چند واژه است در بخشي از کلام که توضيح آنها در بخش ديگر آمده است و به دو صورت است: اگر نشرها (توضیحات)به ترتيب توزيع لفها (کل گویی ها)باشد « مرتب » ناميده مي شود و اگر چنين نباشد «مشوّش » است.

  - فرو رفت و بر رفت روز نبرد         به ماهي نم خون و بر ماه، گرد        «فردوسي»

  نوع: مرتب

  - دو کسي دشمن ملک و دين اند: پادشاه بي حلم و زاهد بي علم.                      «سعدي»

  نوع: مرتب

  - يار من باش که زيب فلک و زينت دهر     از مه روي تو و اشک چو پروين من است

  «حافظ»

  - روي و چشمي دارم اندر مهر او                 کاين گهر مي ريزد، آن زر مي زند

  « سعدي » نوع: مشوش 2) اغراق

  ادعاي وجود صفتي در کسي يا چيزي است به اندازه اي که حصول آن صفت در آن کس يا چيز بدان حد، محال يا بيش از حد معمول باشد.

  شاعر به ياري اغراق، معاني بزرگ را خُرد و معاني خرد را بزرگ جلوه مي دهد و زيبايي آن « اغراق » در اين است که غير ممکن را طوري ادا کند که ممکن به نظر رسد. اغراق یکی از شرایط مهم در اشعار حماسی محسوب می شود و شاعر به کمک این آرایه شعر خود را استحکام بیش تری می بخشد .

  - گر برگ گل سرخ کني پيرهنش را              از تازگي آزار رساند بدنش را

  « طرب اصفهاني »

  پيراهن ساختن از برگ گل و نازکي آن که موجب آزار بدنش و بدني که از برگ گل برنجد « اغراق » است.

  - دلم گرفته است از اين روزها، دلم تنگ است      ميان ما و رسيدن، هزار فرسنگ است

  « سلمان هراتي »

  رسيدن به فيض شهادت را با اغراق « هزار فرسنگ » بيان کرده، در حاليکه رسيدن فاصله مکاني ندارد.

  - شود کوه آهن چو درياي آب                اگر بشنود نام افراسياب          « فردوسي»

  شاعر با اغراق، ذوب شدن کوهي از آهن را با شنيدن نام افراسياب بيان کرده و امري غير ممکن را به افراسياب نسبت مي دهد.

  - آن فرومايه، هزار من سنگ برمي دارد و طاقت يک حرف نمي آرد.        « سعدي »

  سعدي، کم طاقتي پهلوان را در برابر ناسزا با اغراقي زيبا و نسبت دادن بلند کردن « هزار من سنگ » بيان مي کند که امري ناممکن است.

  3)حسن تعليل

  آوردن علتي ادبي و ادعايي است براي امري، به گونه اي که بتواند مخاطب را اقناع کند و اين علت سازي مبتني بر تشبيه است و هنر آن زيبا يا زشت نمودن چيزي است.

  - چاه از آن زمان که تو در آن گریستی جوشان است  موسوس گرمارودی

  اشاره دارد به داستان گریستن علی(ع) در چاه و دلیل جوشش آب چاه را گریستن وی می داند .

  - باران همه بر جاي عرق مي چکد از ابر     پيداست که از روي لطيف تو حيا کرد

  «سنايي»

  مصراع دوم « حسن تعليل » دارد. شاعر علت باريدن باران را عرق مي داند که ابر در برابر لطافت روي يار مي ريزد.

  - ذره را تا نبود همت عالي حافظ         طالب چشمه خورشيد درخشان نشود    «حافظ»

  حافظ علت رسيدن ذرات معلق در فضا به خورشيد و سرچشمه نور را (بلند همتي ذره) مي داند و اين حسن تعليل چه بسا منشأ اثري در خواننده باشد.

  من موي خويش را نه از آن مي کنم سياه                  تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه

  چون جامه ها به وقت مصيبت سيه کنند                  من موي از مصيبت پيري کنم سياه

  رودکي در بيت دوم، علت رنگ کردن موي خود را در هنگام پيري بيان مي کند و مي گويد چون در هنگام مصيبت، مردم لباس سياه مي پوشند، من هم از مصيبت پيري موي خود را سياه مي کنم.

  - چون صبح صادق آمد راست گفتار         جهان در زر گرفتي محتشم وار      «نظامي»

  هنگامي که سپيده واقعي سحري بيرون آمد و جهان را در نور آفتاب غرق کرد – نظامي اين پديده طبيعي را دليلي براي راست گويي صبح صادق مي داند و حسن تعليل است.

  - دلم خانه مهر يار است و بس             از آن مي نگنجد در آن کين کس        «سعدي»

  سعدي دل خود را که محل استقرار محبت محبوب است دليل ادبي براي کينه نداشتن با هيچ کس گرفته است – پس مصرع اول، حسن تعليلي است براي وجود نداشتن کينه در دل سعدي.

  - رسم بدعهد ايام چو ديد ابر بهار        گريه اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد   «حافظ»

  ابر بهاري زماني که بي وفايي روزگار را ديد از اين بدعهدي به گريه افتاد – در اين بيت حافظ علت باران تند که لازمه ابر بهاري است، را ادعاي خود که بي وفايي روزگار است مي داند.

  + نوشته شده در یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت 9:14 توسط سلیمی  |

  یاد آور می شود این وبلاگ به هیچ وجه سیاسی نبوده و هیچ نگاه سیاسی ای را نیز منعکس نخواهد کردو صرفاْ در زمینه ی آشنایی هرچه بیش تر با زبان و ادبیات فارسی و اعتلای این  زبان جذاب و شیرین فعالیت خواهد کرد بنا براین خواهشمند است مطالب و درخواست های خود را تنها در این زمینه مطرح بفرمایید با تشکر

  خانه پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین نوشته ها

  پیوندهای روزانه

  یاهو سایت گوگل

  آرشیو پیوندهای روزانه

  نوشته‌های پیشین

  اسفند ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مرداد ۱۳۹۸ مرداد ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ اسفند ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ تیر ۱۳۹۴ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳ مرداد ۱۳۹۳ تیر ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۲ آذر ۱۳۹۲ آبان ۱۳۹۲ مهر ۱۳۹۲ شهریور ۱۳۹۲ مرداد ۱۳۹۲ تیر ۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۱ مهر ۱۳۹۱ شهریور ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۱ خرداد ۱۳۹۱ فروردین ۱۳۹۱ دی ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۰ آبان ۱۳۹۰ مهر ۱۳۹۰ شهریور ۱۳۹۰ آرشيو

  آرشیو موضوعی

  داستان شعر آموزشی اخبار مقالات

  همایش ها ،مسابقات و شب های شعر

  دست نوشته ها

  تصاویر کلاس و خاطرات

  آلبوم ورزشی

  پیوندها

  این صداست که می ماند

  گروه زبان و ادبیات فارسی ناحیه یک قزوین

  شورای گسترش زبان و ادب فارسی

  دیوان ها و آثار شعرا و نویسندگان ایران زمین

  تبیان داستان نویسی زبان و ادب فارسی

  منبع مطلب : salimiqasem.blogfa.com

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 ماه قبل
  6

  بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

  0
  دانیال 7 روز قبل

  بچه ها همین الان جواب رو بگید لطفا

  برای پاسخ کلیک کنید